На головну

практичні завдання

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Мета і завдання дисципліни
  3. II. Основні завдання та їх реалізація
  4. VII. Шматки ТА ЗАВДАННЯ
  5. А. Умова завдання
  6. А. Умова завдання.
  7. А. Умова завдання.

Завдання 1.

Є такі дані про курс американського долара х1, (Руб.), Фондовому індексі х2 і котирування акцій у,(%) за 10 днів:

Таблиця 1.4 - Котирування акцій, курс американського долара і фондовий індекс

х1  28,75  28,7  28,54  28,9  28,88  28,35  27,98  28,1  28,05  27,9
х2  4,2  4,7  5,1  4,9  4,6  4,8  4,3  4,4  4,5
у

завдання:

1. Побудувати рівняння множинної регресії лінійного виду, застосувавши обидва методи оцінки його параметрів. Зробити економічний висновок.

2. Розрахувати середні коефіцієнти еластичності, зробити по ним висновки.

3. Оцінити якість отриманого рівняння множинної регресії, використовуючи показник - помилку апроксимації.

Завдання 2.

За 19 підприємствам оптової торгівлі вивчається залежність обсягу реалізації (у) Від розміру торгової площі (х1) І товарних запасів (х2). Були отримані наступні варіанти рівнянь регресії:

1. y = 25 + 15 х1 R2 = 0,90;

2. y = 42 + 27 х2 R2 = 0,84;

3. y = 30 + 10 х1 + 8 х2 R2 = 0,92;

(2,5) (4,0)

4. y = 21 + 14 х1 + 20 х2 + 0,6 х22 R2 = 0,95.

(5,0) (12,0) (0,2)

В дужках вказані значення стандартних помилок для відповідних коефіцієнтів регресії.

завдання

1. Проаналізуйте тісноту зв'язку результату з кожним з факторів.

2. Розрахуйте критерій Фішера для кожного рівняння, порівняйте його з табличним значенням і зробіть висновок.

3. Оцініть доцільність включення одного фактора після іншого в модель, використовуючи приватний критерій Фішера.

4. Оцініть статистичну значущість коефіцієнтів чистої регресії в рівняннях (3) і (4).

5. Виберіть оптимальний тип рівняння регресії, обґрунтуйте прийняте рішення.

Завдання 3.

Для вивчення ринку житла в місті за даними про 46 котеджах було побудовано рівняння множинної регресії:

y = 21,1 - 6,2 х1 + 0,95 х2 + 3,57 х3 R2 = 0,7,

(1,8) (0,54) (0,83)

де у - ціна об'єкта, тис. руб .;

х1 - Відстань від центру міста, км;

х2 - Корисна площа об'єкта, кв. м;

х2 - Число поверхів у будинку, од;

R2 - Коефіцієнт множинної детермінації.

В дужках вказані значення стандартних помилок для відповідних коефіцієнтів регресії.Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Навчальний посібник | Ноздрина Н. А. | Види багатофакторних моделей | Оцінка параметрів рівняння множинної регресії | Розрахунок коефіцієнтів еластичності | Показники кореляції і детермінації, їх використання | Оцінка надійності результатів множинної регресії, кореляції і фактора додатково включеного в модель | Рішення типових задач | завдання 12 | завдання 13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати