Головна

Аналіз документів СМЯ аудиту проводять для визначення відповідності документів системи вимогам ГОСТ Р ІСО 9001.

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. B.3. Системи економетричних рівнянь
  3. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  4. D.3. Системи економетричних рівнянь
  5. GAP-аналіз.
  6. I. Аналіз завдання
  7. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ

При необхідності за погодженням з об'єктом аудиту орган по сертифікації може відрядити свого представника для попереднього ознайомлення на місці з СМК аудиту або рішення неясних (спірних) питань. Оплата такого відрядження обмовляється із замовником на умовах додаткового договору або додаткової угоди до існуючого договору.

Одночасно з аналізом вихідних документів, що надійшли від об'єктів аудиту, комісія організовує збір і аналіз додаткових відомостей про якість продукції (послуг) організації, щодо якої сертифікується СМК. Джерелами інформації при цьому можуть служити споживачі, органи державного нагляду і контролю, суспільства споживачів, гарантійні майстерні, торгові організації і ін.

7.3.2. Аналіз завершується оформленням письмового звіту про попередню перевірку документів СМЯ, в якому поряд з виявленими зауваженнями формулюють висновок про можливість або неможливість проведення аудиту СМЯ "на місці".

Звіт, підписаний головою комісії та експертами, які проводили аналіз, орган із сертифікації направляє аудиту не пізніше, ніж за два тижні до початку аудиту "на місці".

Після усунення зазначених у звіті невідповідностей замовник може направити в орган по сертифікації допрацьовані документи для відновлення робіт по оцінці СМК. Виконання робіт з повторного аналізу документів може здійснюватися у рамках додаткової угоди до договору.

7.4. Підготовка до аудиту "на місці" (етап 3)

7.4.1. Попереднє взаємодія з об'єктом аудиту (замовником)

Попереднє взаємодія з об'єктом аудиту проводить голова комісії з метою:

- Визначення каналів обміну інформацією з аудиту;

- Узгодження порядку доступу до відповідних документів;

- Узгодження процедур забезпечення безпеки діяльності експертів на виробничих майданчиках;

- Визначення представників об'єкта аудиту (осіб, що супроводжують експертів), які беруть участь в аудиті.

Розробка плану аудиту

Голова комісії готує план аудиту, що включає:

- Цілі аудиту;

- Базу аудиту;

- Терміни і графік проведення аудиту, включаючи попереднє і заключне наради з керівництвом об'єкта аудиту і оглядове ознайомлення комісії з організацією;

- Область аудиту, включаючи ідентифікацію структурних підрозділів, включених до СМК аудиту;

- Дати відвідування структурних підрозділів, де буде проводитися аудит;

- Перевіряються елементи СМК (пункти ГОСТ Р ІСО 9001);

- Ідентифікацію членів комісії, відповідальних за виконання плану аудиту;

- Ідентифікацію представників об'єкта аудиту (осіб, що супроводжують експертів);

- Вимоги конфіденційності.

Форма плану аудиту СМЯ приведена в додатку Д.Попередня   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   Наступна

Етап 1. Ідентифікація особистих якостей, знань і навичок для відповідності потребам програми аудиту | Етап 4. Проведення оцінки | Про стандарт | Вступ | нормативні посилання | Примітки | Примітки | Перевірка області застосування СМК | Перевірка відповідності документації СМЯ вимогам ГОСТ Р ІСО 9001 | Організація робіт (етап 1) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати