На головну

Contents

  1. Contents
  2. CONTENTS
  3. CONTENTS
  4. CONTENTS
  5. CONTENTS
  6. CONTENTS

Передмова. 4

Unit 1. 5

Present Simple and Present Continuous.

Unit 2. 16

Past Simple, Past Continuous and used to.

Unit 3. 26

Some, any, no, every and their compounds.

Much, many, a lot (of), little, a little, few, a few ..

Unit 4. 36

The Article.

Unit 5. 49

Verb patterns.

Unit 6. 61

The Future.

Unit 7. 70

Comparison of adjectives and adverbs.

Unit 8. 78

Present Perfect Simple.

Unit 9. 89

Present Perfect Continuous.

Unit 10. 97

Modal verbs.

Unit 11. 106

Time and Conditional Clauses.

Unit 12. 114

The Passive.

Key. 121

Bibliography. 145


 ПЕРЕДМОВА

Збірник призначений для студентів, які вивчають англійську мову як другу іноземну на початковому і середньому етапах. Його мета - формування та вдосконалення граматичних навичок. Він може використовуватися як на аудиторних заняттях, так і для самостійної роботи студентів.

Збірник складається з 12 розділів, які охоплюють базовий граматичний матеріал. На початку кожного розділу представлені вправи, що дозволяють оволодіти формою певного граматичного явища, потім слідують вправи, які розкривають його значення і формують навички вживання. Далі запропоновані завдання на порівняння даної граматичної конструкції зі схожими конструкціями, а також завдання, спрямовані на тренування вживання цього граматичного явища в зв'язковому контексті монологу і діалогу. Кожен розділ завершує тест, за допомогою якого можна перевірити рівень оволодіння граматичним матеріалом. Система вправ, запропонована в збірнику, містить завдання не тільки мовного, а й умовно-мовного характеру, що дозволяє опановувати граматикою як засобом вирішення практичних мовних завдань.

Структура збірника дозволяє працювати над граматичним матеріалом як цілісно, ??поступово переходячи від одного розділу до другому? так і вибірково, в будь-якої необхідної послідовності.

Всі вправи, представлені в збірнику, містять різноманітну лексику, при цьому лексичний компонент відповідає початковому і середньому рівням навчання і ускладнюється в міру нарощування граматичного матеріалу.

Робота зі збіркою дозволяє систематизувати знання в рамках теми одного розділу і інтегрувати їх в загальну систему граматичних навичок, зняти труднощі в оволодінні значною частиною граматичного матеріалу, а також стимулює свідоме ставлення до вивчення англійської мови.

Збірник може бути використаний не тільки студентами, які вивчають другу іноземну мову, а й широким колом осіб, які бажають підвищити свій рівень практичного володіння англійською мовою.


Unit 1Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

GRAMMAR WORKBOOK FOR BEGINNERS | Exercise 2.4 | Exercise 3.1 | Practice test | Correct these sentences. | Exercise 2.3 | Exercise 4.1 | Exercise 4.2 | Exercise 1.10 | Exercise 2.9 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати