На головну

Загальні вимоги пожежної безпеки на виробництві та в побуті

  1. HTML: Загальні відомості.
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Пожежна безпека- Стан об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, а в разі його виникнення запобігається вплив на людей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей.

Вимоги пожежної безпеки передбачають:

- Правильну організацію пожежної охорони на підприємстві, в житлових, адміністративних і громадських будівлях;

- Проведення протипожежних інструктажів, створення ДПД, проведення оглядів, видання наказів;

-Дотримання будівельних норм і правил, ГОСТів при про ектировании будівель і споруд, при влаштуванні електромереж, електроустановок, обладнання, опалення, вентиляції освітлення та ін .;

-заборона на куріння і застосування відкритого вогню в недозволених місцях, дотримання заходів пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт і т.п .;

- Своєчасні профілактичні огляди, випробування і ремонти технологічного та інженерного обладнання (електромереж, електроустановок, опалення, вентиляції тощо);

- Запобігання утворенню горючого середовища;

-запобігання утворенню в займистою сфері джерел запалювання;

-застосування електрообладнання та світильників, що відповідають класу вибухо- і пожежонебезпеки приміщення;

-ліквідація умов для теплового, мікробіологічного або хімічного самозаймання речовин і матеріалів;

-застосування заходів боротьби з розрядами статичної електрики і іншими видами іскроутворення;

-регламентація максимально допустимої температури нагрівання поверхні устаткування, горючих речовин, матеріалів, конструкцій і т.д .;

-застосування негорючих і важкогорючих речовин і матеріалів замість пожежонебезпечних;

-обмеження кількості горючих речовин та їх раціональне розміщення;

-ізоляція горючого середовища (герметизацію устаткування і тари з пожежонебезпечними речовинами, механізацію та автоматизацію виробничих процесів, розміщення пожежонебезпечних процесів та устаткування в ізольованих приміщеннях, відсіках);

-застосування пристроїв захисту обладнання від пошкоджень та аварій та ін .;

-використання контрольно-вимірювальних приладів і автоматів для контролю, сигналізації, захисту і регулювання технологічних процесів і обладнання;

-застосування засобів пожежогасіння;

-запобігання поширення пожежі за межі його вогнища (влаштування протипожежних перешкод, аварійне відключення обладнання і комунікацій та ін.);

-застосування будівельних конструкцій будівель і споруд відповідних меж вогнестійкості з тим, щоб вони зберігали несучі та огороджувальні функції протягом всієї тривалості евакуації людей з палаючого об'єкта;

-устройство необхідних шляхів евакуації;

-застосування засобів колективного захисту людей (притулку, захищені приміщення і ін.) і індивідуальної їх захисту (у випадках, коли евакуація утруднена або недоцільна);

-застосування засобів пожежної сигналізації та засобів сповіщення про пожежу;

 Попередня   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   Наступна

Вимоги до цистерн і бочок для перевезення зріджених газів | БЕЗПЕКА РОБОТИ НА ПЕРСОНАЛЬНИХ електронно-обчислювальних МАШИНАХ | ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 7.1. Загальні відомості про ПРОЦЕСІ ГОРІННЯ | Поняття про вогнестійкості будівель | Класифікація виробництв | Система організаційних і технічних протипожежних заходів | Пожежно-технічні комісії | Засоби оповіщення про пожежу | Протипожежний режим підприємства | Вимог пожежної безпеки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати