Головна

Система організаційних і технічних протипожежних заходів

  1. I.2.3) Система римського права.
  2. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  3. IV. МОВА ЯК СИСТЕМА І СТРУКТУРА
  4. " виштовхує "ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА
  5. " Стаття 6. Зобов'язання щодо технічних заходів
  6. S.1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТОРГІВЛІ
  7. VI. Система органів державної влади в Російській Федерації

Забезпечення пожежної безпеки здійснюється відповідно до Закону РБ «Про пожежну безпеку» від 15.06.1993 р №2403-ХП (зі зм. І доп. Від 03.05.1996 р №440-ХШ, 13.11.1997 р №87- 3 і 11.01.2002 р №89-3).

Система пожежної безпеки в РБ включає в себе комплекс економічних, соціальних, організаційних, науково-технічних і правових заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію пожеж.

Відповідальність за пожежну безпеку підприємства покладається на керівників підприємств. На кожному виробничому об'єкті (цех, лабораторія, склад і т.п.) наказом призначається відповідальний за пожежну безпеку. Прізвища відповідальних осіб повинні бути вивішені на видних місцях.

Керівники та інші посадові особи організацій:

-забезпечують пожежну безпеку і протипожежний
 режим на підприємствах, в установах і організаціях;

-забезпечують своєчасне виконання протипожежних
 заходів;

-внедряют науково-технічні досягнення в протипожежного
 ву захист об'єктів;

- Забезпечують виконання і дотримання вимог нормативних правових актів системи протипожежного нормування і стандартизації при проектуванні, будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні;

-Створіть позаштатні пожежні формування та організовують
 їх роботу;

-содержат в справному стані пожежну техніку, оборудо-
 вання та інвентар;

організовує навчання працівників правилам пожежної без-
 ки;

-забезпечують розробку плану дій працівників на слу-
 чай виникнення пожежі та проводять практичні тренування по
 його відпрацювання;

-Уявляєте в органи державного пожежного нагляду
 звіти про пожежі та їх наслідки;

-Приймати заходи до порушників протипожежних вимог;

-Надаємо в необхідних випадках органам і подразде-
 явищам з надзвичайних ситуацій РБ техніку, горючесмазочние-
 матеріали, продукти харчування та місця відпочинку для особового складу.

Працівники підприємств зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів системи протипожежного нормування і стандартизації, які є складовою частиною їх професійної діяльності [5].

Знову прийняті на роботу робітники і службовці проходять первинний протипожежний інструктаж.

вторинний інструктаж про заходи пожежної безпеки проводиться безпосередньо на робочому місці, а також при перекладі робітників і службовців з одного цеху в інший.

В установах системи освіти, а також професійної підготовки, в інших організаціях має бути організовано вивчення вимог пожежної безпеки.

кожен громадянин зобов'язаний знати і виконувати вимоги пожежної безпеки в побуті та виробничої діяльності, надавати посильну допомогу в ліквідації пожеж.

Власники квартир, будинків і квартиронаймачі зобов'язані надавати можливість посадовим особам органів державного пожежного нагляду та представникам позаштатних пожежних формувань проводити пожежно-технічні обстеження житлових і підсобних приміщень.

 Попередня   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   Наступна

До вантажно-розвантажувальних робіт | Перевезення людей | СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ | зберігання матеріалів | І дозвіл на експлуатацію | Вимоги до цистерн і бочок для перевезення зріджених газів | БЕЗПЕКА РОБОТИ НА ПЕРСОНАЛЬНИХ електронно-обчислювальних МАШИНАХ | ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 7.1. Загальні відомості про ПРОЦЕСІ ГОРІННЯ | Поняття про вогнестійкості будівель | Засоби оповіщення про пожежу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати