На головну

Види обставин, що усувають злочинність діяння, передбачені Конституцією України

  1. Австро-німецька окупація України у 1918 р. та її наслідки для української державності.
  2. Адміністративно-територіальний устрій України
  3. Активізація міжнародної туристської діяльності України як складової зовнішньоекономічної діяльності
  4. Андрій: ч.1 ст.14 - ч.1 ст.115; ч.2 ст.15 - ч.3 ст.185 КК України.
  5. БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ у 1990-2000 pp.
  6. Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
  7. Види обставин, що виключають злочинність, передбачених Особливою частиною КК

Конституція України та міжнародно-правові акти прямо не передбачають оставини, які усувають злочинність діяння. Разом із тим, цілий ряд конституційних положень дає підставу тлумачити їх як такі, що виключають злочинність окремих діянь, передбачених Особливою частиною КК.

Таблиця: Конституційні положення, з яких випливає усунення злочинності окремих видів діянь, передбачених Особливою частиною КК

Стаття Конституції України Положення, з врахуванням якого усувається злочинність діяння Стаття КК та передбачене нею діяння, злочинність якого усувається відповідно до положень Конституції
Частина 2 ст.25 Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іноземній державі Ст.331 - перетинання державного кордону громадянином України, який повертається на батьківщину без встановленого документа
Частина 2 ст26 Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом Ст.331 - незаконне перетинання державного кордону для використання права притулку
Частина2 ст.35 У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою Ст.335 - ухилення від призову на строкову військову службу Ст.336 - ухилення від призову за мобілізацією Частина 2 ст.337 - ухилення від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів
Частина 1 ст.39 Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, походи, і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування Ст.293 - участь рядових учасників в групових діях, що призвели до грубого порушення громадського порядку Ст.293 - участь рядових учасників у масових заворушеннях
Частина 1,2 ст.42 Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування обмежується законом Ст.203 - заняття підприємницькою діяльність, щодо якої немає заборон, встановлених законом; Ст.203 - заняття підприємницькою діяльністю особам, щодо яких в законі встановлені обмеження
Частина 3 ст.42 Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірна обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і меді монополії визначаються законом Ст.228 - примушування до антиконкурентних узгоджених дій, які прямо не передбачені законом про захист економічної конкуренції
Частина 4 ст.44 Заборона страйку можлива лише на підставі закону Ст.174 - перешкоджання участі у страйку шляхом інших незаконних дій, якщо їх протиправність прямо не визначена законом
Частина 2 ст.51 Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття Ст.164 - злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліменти), за умови досягнення дітьми повноліття
Частина 2 ст.53 Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах Ст. 161 - ненадання права представникам національних меншин на навчання рідною мовою у приватних закладах освіти
Частина 2 ст.57 Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними Загальне положення - не може визнаватися злочином порушення обов'язків, якщо такі обов'язки належно не доведені до населення
Частина 1 ст.60 Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження або накази Ст.402 - відкрита відмова виконати явно злочинний наказ начальника Ст.403 - невиконання явно злочинного наказу
Частина 1 ст.61 Ніхто не може бути двічі притягнутий до кримінальної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення Ст. 382 - невиконання судового рішення, якщо воно вже було виконане раніше Ст.389 - ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, якщо це покарання вже було виконане раніше Ст.390 - ухилення від покарання, у виді обмеження волі або у виді позбавлення волі, якщо це покарання вже було виконане раніше
Частина 1 ст.63 Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів, коло яких визначається законом Ст.385 КК - відмова свідка давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів, коло яких визначається законом
Частина 1 ст.67 Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом Ст.212 КК - ухилення від сплати платежів, порядок і розмір сплати яких визначений не законом, а іншим актом (зокрема, роз'ясненнями податкових органів)
Стаття 71 Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права Ст.157 - перешкоджання здійсненню виборчого права, якщо вибори не проводяться відповідно до закону Ст.159 - порушення таємниці голосування під час проведення виборів, не передбачених законом
Ст.74 Не допускається проведення референдуму з питань податків, бюджету та амністії Ст. 160 - порушення законодавства про референдум, якщо він проводиться з питань, заборонених Конституцією
     


  204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   Наступна

Значення ознак складів злочинів для їх розмежування | Конкуренція норм і розмежування | Розмежування окремих складів злочинів між собою | Відмежування злочинів від цивільних деліктів | Параметри відмежування злочинів та інших правопорушень | Кримінально-правова оцінка при міжгалузевій конкуренції норм | Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність | Схожість злочинів і діянь, вчинених за обставин, які усувають злочинність діяння | Етапи кваліфікації діянь, вчинених за обставин, які усувають їх злочинність | Кваліфікація діянь, вчинених за наявності окремих видів обставин, передбачених розділом УІІІ Загальної частини КК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати