На головну

Поняття і структура туристичного потенціалу територій

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 4 сторінка

Важливою умовою розвитку туризму є наявність туристського потенціалу територій. Останнім часом термін «туристичний потенціал» став досить часто вживатися в туристичній літературі. Однак з'ясувати конкретний зміст цього терміна нерідко вельми складно, оскільки загальноприйнятою професійної його трактування не існує.

Під туристичним потенціалом територій часто розуміється вся сукупність природних, культурно-історичних і соціально економічних передумов для організації туристської діяльності на певній території. Це визначення вважається найбільш вдалим.

Структура туристського потенціалу територій наочно показана на рис. 2.1, з якого випливає, що туристський потенціалу включає дві групи - туристські ресурси і туристську інфраструктуру, які в свою чергу включають відповідні підгрупи. Туристські ресурси і туристична інфраструктура включають загальну підгрупу - соціально-економічні ресурси, до яких належать такі елементи: трудові, інформаційні, управлінські, матеріально-технічні та ін.

Існує два види основних підходи до визначення соціально-економічних ресурсів.

Перший підхід передбачає виділення соціально-економічних ресурсів в якості окремої групи, що включає трудові, матеріально-технічні та інформаційні ресурси.

Другий підхід заснований на самостійності туристської інфраструктури і виділення в структурі соціально-економічних ресурсів чотирьох груп: трудових, матеріально-технічних, управлінських і інформаційних. При складанні рис. 2.1 були враховані обидва підходи.

Для визначення напрямків і перспектив розвитку туристичного потенціалу в тому чи іншому регіоні необхідно:

а) виявлення потенціалу;

б) оцінка потенціалу;

в) оцінка сучасного стану його використання;

г) оцінка можливостей інтенсифікації його використання;

д) оцінка факторів, що стримують розвиток туризму в регіоні;

е) підготовка і реалізація перспективної моделі територіальної організації туристської сфери регіону.

Слід сказати ще про одну термінологічної проблеми. У науковому побуті часто вживаються терміни "туристично-рекреаційний потенціал", "туристично-рекреаційні ресурси", "туристично-рекреаційна сфера". Використання даних понять є не зовсім методологічно вірним. Зауважимо, що рекреаційна діяльність найчастіше включає в себе туристську. Тому вживання терміна "туристично-рекреаційний" не є виправданим, оскільки свідомо містить в собі дублювання.

Автор навчального посібника вказує на можливість роздільного використання зазначених понять.

 
 
 ТУРИСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЇ


 Розміщення
 Соціально-економічні
 природні
 туристська інфраструктура
 туристські ресурси

                           
     
 
   
     
 
   
 
     
 
   
 
 
     
 
   
     
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 


Мал. 2.1. Структура туристського потенціалу території

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Теоретичні основи туристського ресурсоведению | Туристське ресурсоведеніе як частина комплексного країнознавства | Значення туристичних ресурсів в розвитку туристичного бізнесу | Предмет і завдання туристського ресурсоведению | Методи туристського ресурсоведению | Туризм і рекреація | Оцінка якості територій для розвитку туризму і відпочинку | Сполучена оцінка туристського потенціалу території та економіко-географічних умов розвитку туризму | Туристські та рекреаційні ресурси як найважливіша складова частина туристського потенціалу території | Класифікація туристських ресурсів і вимоги, що пред'являються до них |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати