Головна

Завдання.

  1. А тепер завдання.
  2. Завдання.
  3. Завдання.
  4. Завдання.
  5. Завдання.
  6. Завдання.

Напишіть реферат-резюме до даного тексту.

Гіпотеза - ЕКСПЕРИМЕНТ - ПРАКТИКА

Гіпотеза про способи вирішення досліджуваної проблеми висувається в процесі дослідницької (пошукової) роботи, правильність гіпотези перевіряється в експерименті, а нове наукове вирішення досліджуваної проблеми впроваджується в практику.

Перший етап дослідницької роботи - це висунення гіпотези. Гіпотеза повинна містити елементи новизни і оригінальності. Вона повинна підтверджуватися експериментально і відповідати загальним законам діалектики. Гіпотетичний метод дослідження є найпоширенішим.

Гіпотеза складає суть, методологічну основу, стрижень зроблених досліджень. Будучи керівної ідеєю всього дослідження, вона визначає напрямок і обсяг теоретичних розробок.

Сформулювати чітко і повно робочу гіпотезу, як правило, важко, але цим визначається ступінь її наближення до остаточного вирішення проблеми, а також трудомісткість і тривалість теоретичних розробок. Успіх залежить від чітко сформульованих цілей і завдань, від повноти зібраної інформації. Коли висунута гіпотеза, настає етап її експериментальної перевірки, який є найважливішою частиною наукових досліджень.

ЕКСПЕРИМЕНТ служить для отримання нових наукових знань. Від звичайного пасивного спостереження експеримент відрізняється активним впливом дослідника на досліджуване явище. Основна мета експерименту - перевірка теоретичних положень, підтвердження робочої гіпотези, а також більш широке і глибоке вивчення теми наукового дослідження.

Розрізняють експерименти природні і штучні. Перші експерименти характерні для соціальних явищ, наприклад, виробництва. Штучні експерименти широко застосовуються, в першу чергу, в технічних науках. Експериментальні дослідження в свою чергу діляться на лабораторні та виробничі.

Лабораторні досліди проводять із застосуванням типових приладів, спеціальних моделюючих установок з метою вивчення одних характеристик при варіюванні інших. При досить повному науковому обґрунтуванні експерименту вони дозволяють отримати хорошу наукову інформацію з мінімальними витратами часу і коштів. Однак такі досліди не завжди повністю моделюють реальний хід досліджуваного процесу, тому виникає необхідність у проведенні виробничо експерименту

Виробничі експерименти потрібні для вивчення процесу в реальних умовах з урахуванням впливу різних факторів виробничого середовища. Їх проводять на різних виробничих об'єктах. Різновидом такого експерименту є збір матеріалів в організаціях, які накопичують за стандартними формами ті або інші дані. Цінність цих матеріалів полягає в тому, що вони систематизуються протягом ряду років за єдиною методикою статистики і теорії ймовірності.

Якщо результати експериментальної перевірки гіпотези підтверджують її, то підсумком дослідження є застосування отриманих нових даних на практиці.

ПРАКТИКА є перш за все матеріально-виробнича діяльність людей, бо від неї залежить існування суспільства, вона є основа життя людей. Практичні дані, наявні в розпорядженні людей, обмежені конкретними історичними умовами і не можуть вважатися вичерпними. Нові історичні умови розширюють практичну діяльність людей і вимагають перегляду тих чи інших теоретичних положень в світі.

Отже, без практики немає і не може бути наукової теорії. Практика ставить перед теорією питання, на які теорія повинна дати відповідь. Таким чином, практика є не тільки першоосновою і джерелом розвитку науки, теорії, але і єдино науковим критерієм істинності.Попередня   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   Наступна

КОМПОЗИЦІЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ | Увага. Побудова розділів наукового тексту | Основні правила оформлення цитат | Завдання. | Завдання. | НАУКОВИХ ТЕКСТІВ | Довідково-бібліографічний опис | ВИДИ анотації | Завдання. | Пізнання як вид діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати