На головну

Розділ 2. Функціонально-смислові типи мовлення

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. I. Розділи курсу
  3. II. Процедурний розділ.
  4. А. Всі умовні рефлекси поділяють на ті ж групи, що і безумовні, на базі яких вони були вироблені.
  5. Авторські права поділяються на особисті немайнові та особисті майнові права.
  6. АДСОРБЦІЯ на нерухомій ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ
  7. АДСОРБЦІЯ НА РУХОМИЙ ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ

У зовнішньому вигляді мови, і її ладі дуже багато залежить від того завдання, яке ставить перед собою мовець, від призначення мови. Дійсно, одна справа описати що-небудь, наприклад осінь, ліс, гори, річку, інше - розповісти про подію, пригоду, третє - пояснити, витлумачити причини будь - яких явищ - природних або громадських. Таким чином, все розмаїття змісту наших висловлювань в кінцевому підсумку може бути зведене до трьох видів:

1) світ в статиці, що сприймається предметно, одномоментно;

2) світ в динаміці, що сприймається в русі, в часі;

3) світ в причинно-наслідкових зв'язках.

У першому випадку висловлювання реалізується в формі опису, у другому - в формі розповіді, в третьому - у формі міркування. Зрозуміло, в кожному з цих випадків лад мови буде істотно змінюватися. Століття (а то й тисячоліття) розвитку мови, мислення, мовлення виробили найбільш експресивні, ощадливі й точні способи, схеми, словесні структури для відповідних літературних завдань. Тому вже давно виділяють такі важливі, істотні компоненти мови, як опис, розповідь, міркування, які в лінгвістиці прийнято називати функціонально-смисловими типами мовлення, що підкреслює їх залежність від призначення мови і її сенс. (За Солганик Г. Я. Стилістика тексту).

 



Попередня   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Наступна

Світові мови | Загальна характеристика форм і видів мовлення | Завдання 5. | Завдання 1. | Завдання 2. | Завдання 3. | Основні жанри письмовій мові | Завдання 1. | Глава 3. Текст як провідна одиниця словесно комунікацій | Види ланцюгової зв'язку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати