На головну

Глава 1. Мова і його основні функції

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. II. ФУНКЦІЇ
  7. II. функції

Мова визначається зазвичай в двох аспектах: перший - це система фонетичних, лексичних, граматичних засобів, що є знаряддям вираження думки, почуттів, волевиявлень, що служить найважливішим засобом спілкування людей, тобто мова - соціальне явище, пов'язане в своєму виникненні та розвитку з людським колективом; другий - різновид мови, що характеризується тими чи іншими стилістичними ознаками (казахську мову, розмовну мову).

Мова як основний засіб людського спілкування влаштований таким чином, щоб адекватно намірам і бажанням окремої мовної особистості і завданням людської спільноти виконувати різні функції. У найзагальнішому вигляді під функціями мови розуміється використання потенційних властивостей засобів мови в мовленні для різних цілей. Мова в цілому призначений для здійснення комунікації людей в найрізноманітніших ситуаціях діяльності людини, тобто, основною функцією мови є функція спілкування (комунікативна функція), Яка полягає у взаємному обміні висловлюваннями членами мовного колективу.

У мовному спілкуванні беруть участь мовець суб'єкт, адресат мовлення (реальний або потенційний, одиничний або масовий) і те, про що повідомляється.

Беручи до уваги конкретні цілі спілкування, крім основної функції мови - комунікативної, виділяють ще й такі:

- Функцію інформативну, або повідомлення, що виражається в передачі деякого логічного змісту;

- Функцію впливу, реалізацією якої є:

а) вираз волевиявлення мовця; б) повідомлення виразності висловлення; в) вираження почуттів, емоцій.

Контрольні питання і завдання

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Розділ I. МОВУ І ЙОГО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. 1 сторінка | Розділ I. МОВУ І ЙОГО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. 2 сторінка | Розділ I. МОВУ І ЙОГО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. 3 сторінка | Розділ I. МОВУ І ЙОГО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. 4 сторінка | Розділ I. МОВУ І ЙОГО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ. 5 сторінка | Світові мови | Загальна характеристика форм і видів мовлення | Завдання 5. | Завдання 1. | Завдання 2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати