Головна

критична глибина

  1. Питання 1. Критична концепція бізнесу.
  2. Питання 2. Позитивна (некритична) концепція бізнесу.
  3. Глава друга: ГЛУБИНА ПАМ'ЯТІ
  4. Глибина закладення фундаментів під внутрішні стіни опалювальних будівель не залежить від глибини промерзання грунту; її призначають не менше 0,5 м від рівня землі або підлоги підвалу.
  5. Глибина небезпечного поширення зараженого повітря (при изотермии), км
  6. Глибина різкості або ГРИП

глибина потоку h, При якій питома енергія перерізу для заданої витрати в даному руслі приймає мінімальне значення, називається критичною глибиною hкр.

Згідно рис. 5.1 точка на графіку, відповідна глибині, рівній критичної ділить графік питомої енергії на ліву частину, де h кр і праву, де h> hкр.

Введення критичної глибини дозволяє ділити потоки рідини на 3 групи:

1. спокійні потоки, для яких h> hкр;

2. бурхливі потоки, для яких h кр;

3. Потоки в критичному стані, для яких h = hкр.

Визначення стану потоку (спокійне або бурхливий) може тому проводитися порівнянням фактичного значення h с hкр.

Щоб знайти hкр візьмемо до уваги, що при h = hкр похідна від ЕПО h дорівнює нулю, тобто  при h = hкр.

підрахуємо похідну

(Врахували (1.7)  ).

Підставами останнім співвідношення hкр замість h і прирівняємо його до нуля, тоді

 . (5.1)

Рівняння для визначення величини hкр, Випливає з (5.1), яке перетворюється перенесенням в одну частину членів, що не залежать від hкр, А в іншу - всіх величин, що залежать від hкр

 . (5.2)

Останнє рівняння (5.2) іноді називають рівнянням критичного стану. Для русла будь-якого перетину в загальному вигляді воно вирішується підбором, графоаналитического або на ЕОМ.

Зауваження 5.1.Як випливає з рівняння (5.2), критична глибина не залежить ні від ухилу, ні від шорсткості русла (каналу).

Завдання 5.1.Знайти вираз для критичної глибини потоку в прямокутному руслі.

Рішення.Для прямокутного русла b = bкр= Const, Sкр= bhкр; тоді рівняння (5.2) набуде вигляду

 звідки .

Завдання 5.2. Для каналу прямокутного перетину знайти мінімальну величину питомої енергії перерізу і значення критичної швидкості Vкр.

Рішення.Для вирішення першої частини задачі досить з формули

 значення  , рівне  підставити у вираз для питомої енергії перерізу  , Тобто в критичному стані питома енергія потоку в прямокутному руслі дорівнює  . значення для Vкр має вигляд .Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

А. М. Калякін | Вступ | Основні визначення | Рівномірний рух у відкритих каналах | Завдання 1. | Завдання 2. | Завдання 3. | Питома енергія потоку | Нерівномірний рух у відкритих руслах | Загальний випадок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати