На головну

Вступ

  1. I. Вступ
  2. Біорізноманіття: введення в проблему
  3. Вступ
  4. Вступ
  5. ВСТУП
  6. ВСТУП
  7. ВСТУП

Наведено основні поняття, рівняння і залежності, що представляють основу при розрахунках і проектуванні водопропускних і гідротехнічних споруд. З огляду на специфіку відкритих потоків, розглянуті завдання і приклади, службовці для кращого розуміння цієї теми. Значну увагу приділено фізиці течій у відкритих каналах.

Питання, які стосуються відкритим потокам, розглянуті в даній частині в різних обсягах; наприклад, глава «Водозливи» включена для ознайомлення з основними закономірностями перебігу на водозливу. Точно також, глава про рух наносів приведена для поверхневого, але на нашу думку, обов'язкового ознайомлення студентів з класифікацією і рухом наносів. Зазвичай в підручниках з гідравліки порівняно мало уваги приділяється хвилях, хвильовим процесам і обтіканню перешкод. З цієї причини нами значна увага приділена фізики хвиль і розглянуті прості випадки обтікання перешкод потоком ідеальної рідини з вільною поверхнею.

Такі розділи як рівномірні і нерівномірні потоки викладені стисло - не розглядаються ті методи розрахунку, які при цьому стані обчислювальної техніки втратили своє значення. Виконано аналіз тих кривих вільної поверхні, які представляють найбільший практичний інтерес. Деякі висновки (наприклад, диференціального рівняння нерівномірного плавноізменяющегося руху) дані докладніше, ніж це зроблено в багатьох підручниках, щоб студенти могли вивчити їх самостійно.

Матеріал для глави Д.5 про спокійних і бурхливих потоках в каналах змінного перерізу узятий нами з [6] і [13].

Для самоконтролю при вивченні деяких тем наведені завдання без докладних рішень; вони розглядаються зазвичай на лекціях. Геометричний ухил позначається всюди як i0, Гідравлічний ухил iг, Ухил вільної поверхні i.

Особливість цієї частини конспекту лекцій, як і попередніх, в тому, що виклад ведеться на двох рівнях; обов'язкова основна частина відповідає першому - нижчого рівня. Засвоївши основну частину, студент може розраховувати на позитивну оцінку на іспиті.

У додаткову частину включені в даному посібнику не тільки теми, що виходять за рамки звичайних курсів гідравліки, а й виклад інших підходів до вирішення деяких завдань. Наприклад, викладений поширений висновок основного рівняння нерівномірного плавноізменяющегося руху і використання цього рівняння при побудові кривих вільної поверхні.
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Рівномірний рух у відкритих каналах | Завдання 1. | Завдання 2. | Завдання 3. | Питома енергія потоку | Питома енергія перерізу | критична глибина | Критичним ухилом називається ухил дна, при якому нормальна глибина дорівнює критичної. | Нерівномірний рух у відкритих руслах | Загальний випадок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати