На головну

Роль арифметичної задачі в розумінні суті арифметичного дії

  1. D. Наступні дії і оцінка
  2. D. Додаток 4 - Дії на човнах.
  3. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  4. I. Мета і завдання дисципліни
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. II. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЗА КОРДОНОМ
  7. II. Технологія індивідуального виховного взаємодії з дитиною

У процесі математичного і загального розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку значне місце займає навчання їх вирішення і складання простих арифметичних задач. У дитячому садку проводиться підготовча робота по формуванню у дітей впевнених навичок обчислень при додавання віднімання однозначних чисел і швидких усних обчислень з двозначними числами е метою підготовки їх до навчання в початковій школі. Якщо в школі навчання обчисленням ведеться при вирішенні прикладів і арифметичних задач, то в практиці роботи дошкільних установ прийнято знайомити дітей з арифметичними діями і найпростішими прийомами обчислення на основі простих завдань, в умови яких відображаються реальні, в основному ігрові та побутові ситуації. Кожна арифметична задача включає числа дані і шукані. Числа в задачі1 характеризують кількість конкретних груп предметів або значення величин; в структуру завдання входять умова і питання. В умові задачі вказуються зв'язку між даними числами, а також між даними і шуканими. Ці зв'язки і визначають вибір арифметичної дії.

Встановивши ці зв'язки, дитина досить легко приходить до поні * манію сенсу арифметичних дій і значення понять «додати», «відняти», «вийде», «залишиться». Вирішуючи завдання, діти опановують умінням знаходити залежність величин.

Разом з тим завдання є одним із засобів розвитку у дітей логічного мислення, кмітливості, кмітливості. У роботі з завданнями удосконалюються вміння проводити аналіз і синтез, узагальнювати і конкретизувати, розкривати основний виділяти головне в тексті завдання і відкидати несуттєве, другорядне.

«... Рішення задач сприяє вихованню терпіння, наполегливості, волі, сприяє пробудженню інтересу до самого процесу пошуку рішення, дає можливість випробувати глибоке задоволення, пов'язане з вдалим рішенням» 2.

Звичайно, повністю відповідати своїй ролі текстові завдання можуть лише при правильній організації методики навчання дітей рішенню завдань. Її основні вимоги будуть більш зрозумілими, якщо розглянути особливості розуміння старшими дошкільниками арифметичної задачі.
Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Методи предматематіческой підготовки | Засоби формування елементарних математичних уявлень у дітей в дитячому садку | Форми організації роботи з розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільників | Розвиток у дітей уявлень про безліч | Вплив просторово-якісних особливостей предметів на сприйняття дітьми чисельності множин | Розвиток у дітей дошкільного віку уявлень про число | Методика формування кількісних уявлень в другій молодшій групі | Методика навчання порівнянні множин шляхом встановлення відповідності | Навчання рахунку, знайомство з цифрами, освітою чисел | Навчання порівнянні групи предметів і чисел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати