На головну

хімія

сторінка 20

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Завдання по роботі
Завдання по роботі
Завдання по роботі
I. Моногибридное схрещування
Механізми реалізації спадкової інформації
Структурна організація метафазної хромосоми.
Класифікація генів
I. Геномний рівень
Сучасні гірські комп'ютерні технології.
Оконтурювання запасів.
коефіцієнт розкриву
Максимально допустима потужність прошарків порід та некондиційних руд включаються в контур рудних тіл.
Геологічне обґрунтування.
Методи підрахунку запасів твердих ПІ.
Розвідка плащеподобних і розсипних м-ий.
Розвідка пластообразних м-ий
Фактори, що визначають просторове положення і орієнтування проб.
Об'єднані і групові проби.
Відбір проб з свердловин. Взяття проб з відбитої гірничої маси.
Відбір проб з гірничих виробок і оголень.
Валовий спосіб відбору проб.
А в яких хімічний.
Оцінка достовірності способу випробування
Щільність мережі розвідувальних виробок. Розвідка приповерхневих частин МПІ.
Розвідка жильних і жілообразную родовищ. Визначення дійсної потужності жив.
Орієнтування мережі розвідувальних виробок.
Угруповання родовищ корисних копалин для цілей розвідки.
Обробка проб і контроль її якості
Способи відбору проб.
Cмисл хімічного і геофізичного випробування.
Будівлі і форма рудних тіл
Класифікація запасів родовищ твердих корисних копалин.
Фактори, що визначають промислову цінність МПІ.
Принципи розвідки РКК.
Основи законодавства про надра.
Класифікація ресурсів твердих П.І.
Рамкова класифікація запасів ООН.
Виходи корисних копалин
Поняття про пробі мети і завдання випробування.
Передумови пошуків МПІ.
Поняття пошуки МПІ. Поля і аномалії, як сучасна основа пошуків ПІ.
Принципи гармонізації стандартів звітності про запаси твердих корисних копалин.
Вступ
III квартал 2014 (липень - вересень)
Розрахунок теплової ізоляції апарату
Питання №1. Визначити в якій зоні руйнувань і пожеж виявиться промисловий об'єкт (ПО), площа ВЯП, DРф і Uсв на об'єкті.
Питання №2. Оцінка хімічної обстановки.
гідравлічний розрахунок
Підбір кришки, днища і фланців
Вступ
Підбір штуцерів
Розрахунок обичайки теплообмінного апарату
Розрахунок турбулентного режиму (Re2> 15000).
Розрахунок теплового балансу
Завдання на розрахунок
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Спочатку студенти знайомляться з основними поняттями в області класифікації і кодування продукції.
Оформлення звіту до практикуму
Список рекомендованих джерел
додаток Б
Formulation of cutting fluids
Dropping Point
Зовнішній вигляд
в'язкість
Класифікація МОР і присадок
Вступ
реферат
Температури спалаху, займання і самозаймання
окислюваність
Математичний опис процесу окислення мастильно-охолоджуючих рідин
Основні характеристики досліджуваних мастильно-охолоджуючих рідин
Стабільність при зберіганні
число омилення
МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ
Методи дослідження і засоби вимірювання
Визначення кислотного числа
Пожежна безпека
Безпека в НС
Електробезпека
виробниче освітлення
Шум на робочому місці
організаційні заходи
список публікацій
General properties of a lubricating oil viscosity
Detergency
Product Form
Functional Uses
Metalworking
виробничі метеоумови
ЗАВДАННЯ
втрата маси
кислотність
Перший етап дослідження
Визначення термоокислительной стабільності
Розрахунок індексу в'язкості
Потенційні споживачі результатів дослідження
SWOT-аналіз
Визначення ресурсної (ресурсозберігаючої), фінансової, бюджетної, соціальної і економічної ефективності дослідження
Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Оцінка науково-технічного рівня НДР
Витрати на матеріали
Розрахунок витрат на НДР
У дипломних проектів
Видавничо-Поліграфічний комплекс ІнКомЦентру
Методичні вказівки
Реалізація біогеохімічних бар'єрів
Ефективність лісових насаджень, які використовуються в якості біогеохіміче - ських бар'єрів
Види бар'єрів і їх класифікація
Ниях різних типів
Класифікація типів забруднень
Конструктивні особливості біогеохімічних бар'єрів
Деякі рекомендації по обґрунтуванню і розміщення бар'єрів
бібліографічний список
корозія металів
Електроліз водних розчинів електролітів
гальванічний елемент
Хімічні властивості ОКСИДІВ
Хімічні властивості ПІДСТАВ, КИСЛОТ І СОЛЕЙ
Фактори, що визначають гнучкість макромолекул
Гетероланцюгові полімери
Будова і основні особливості властивостей. Хімічні реакції в полімерах. Фізико-механічні властивості полімерів.
гомоцепні полімери
ААААААААААА ~.
локальна ізомерія
стереоізомерія
Фізичні властивості лугів
Хімічні властивості лугів
Способи отримання звичайних лугів.
Підстави і амфотерні гідроксиди
Види полімерних матеріалів, особливості їх властивостей
Способи отримання нерозчинних у воді підстав і амфотерних гідроксидів.
Фізичні властивості нерозчинних у воді підстав і амфотерних гідроксидів.
Застосування лугів, нерозчинних у воді підстав і амфотерних гідроксидів
Хімічні властивості нерозчинних у воді підстав і амфотерних гідроксидів.
цементація
силікатизація
Штучне заморожування ґрунтів
Як холодоагент найчастіше використовують аміак, рідше-фреон, рідкий азот або діоксид вуглецю.
шпунтові стінки
розпірні кріплення
термічний метод
осушення котлованів
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Сутність титриметрического методу аналізу
Розрахунки при зворотному титруванні
Розрахунок змісту визначається речовини за допомогою поправочного коефіцієнта
Розрахунки при прямому титруванні
Розрахунки в титриметричному методі аналізу
Рішення.
Обчислення кількісного складу розчинів
Енергетика хімічних реакцій
Кінетика хімічних реакцій
Еквівалент. закон еквівалентів
Основні закони і поняття хімії
Визначення заряду колоїдних частинок
Визначення мінімального обсягу електроліту, необхідного для отримання золю
Будова колоїдних частинок
колоїдні розчини
Твір розчинності. Умови освіти опадів
Коагуляція золів. Поріг коагуляції електролітів
Правила коагуляції колоїдних систем електролітами
Термодинамічні константи деяких речовин
Назви найважливіших кислот і їх солей
контрольні завдання
Обчислення порога коагуляції електроліту з урахуванням заряду іона-коагулянту
Завдання для самостійного рішення
Міцність волокон на розрив
геометрія волокон
номенклатура волокон
Вступ
Завдання для самостійного рішення
додаток А
додаток Б
Зняття з лікування
лікування
Терапевтична тактика в ході індукції ремісії
лікування
Класифікація FAB
рецидив
Комбінована імуносупресивної терапії
АТГ кінських
діагностичні критерії
Класифікація МДС ВООЗ (2001р.)
Особливості ведення вагітних з апластичну анемію
Основні ускладнення терапії антітімоцітарний глобулином
АТГ кролячий
Діагностично значущі Хромосомні аномалії
антибактеріальна терапія
ремісія
Оцінка результатів лікування
Класифікація FAB
Перелік обов'язкових досліджень для верифікації діагнозу, визначення стадії захворювання
Рефрактерність і рецидив
Терапевтична тактика в ході індукції ремісії
Терапевтична тактика в ході проведення консолідуючого лікування


перша | Попередня | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати