На головну

Будівництво

сторінка 132

Каталог - Будівництво на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Зональна система плоских прямокутних координат Гаусса
Схема розподілу аркушів карт і їх позначень
Рішення деяких задач з використанням топографічної карти
Рішення.
Рішення.
КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ТЕОРІЇ ПОХИБОК
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Середня квадратична похибка подвійних равноточних однорідних вимірів
спосіб прийомів
Спосіб кругових прийомів
Установка теодоліта в робоче положення
Вимірювання кутів нахилу
повірки теодолітів
Установка нівеліра в робоче положення
Вимірювання перевищень
нівелірні рейки
пристрій нівеліра
нівеліри
зорові труби
Середня квадратична погрешнсоть одиниці ваги і арифметичної середини
Обробка ряду неравноточних вимірювань однієї величини
Поняття про вагу результату вимірювання
Рішення.
З урахуванням (3.37) і (3.38) отримаємо
Призначення Державних геодезичних мереж
Класи геодезичних мереж
Класифікація геодезичних приладів
теодоліти
загальні зауваження
Закріплення пунктів геодезичних мереж
Методи побудови Державних геодезичних мереж
Вказівки по вивченню теми
Вказівки по вивченню теми
орієнтування ліній
Вказівки по вивченню теми
Вказівки по вивченню теми
геодезичні вимірювання
Вказівки по вивченню теми
Вказівки по вивченню теми
Вказівки по вивченню теми
топографічні зйомки
Вказівки по вивченню теми
геодезичні мережі
ВСТУП
Для студентів спеціальності 1 202 і 1205 очного і заочного навчання
Вказівки по вивченню теми
геодезичної практики
Прилади і приладдя
поздовжній профіль
Відомість обчислення координат замкнутого теодолітного ходу
тахеометричної зйомки
Додаткова
Спостереження за опадами споруд
Спостереження за змінами і деформаціями конструкцій будівель і споруд Загальні відомості
Спостереження за горизонтальними переміщеннями геодезичними методами
Похибка арифметичної середини
Нанесення на поздовжній профіль проектної лінії
Обробка журналу геометричного нівелювання
Інженерно-геодезичні роботи
Інженерно-геодезичні роботи
Вказівки по вивченню теми
Вказівки по вивченню теми
геодезичні спостереження
Рішення прямої геодезичної задачі
Обробка відомості обчислення координат вершин теодолітного ходу
Завдання 3. Складання профілю траси дороги
Обробка пікетажного журналу
Контрольна робота 2
Обробка тахеометрического журналу
Теодолітний хід, званий замкнутим
Робота по установкою вешек у ворота
Для спеціальності 120700 Землевпорядкування та кадастри
Мета інженерно-геодезичних вишукувань
Напрямок в кожній точці поверхні Землі і навколоземного простору, яке визначається напрямом сили тяжіння
Положення нівелірних рейок під час перерви в роботі
Призначення зорової труби теодоліта і нівеліра
Одиниці виміру кута
Точки з відомими координатами, на які спирається теодолітний хід
Основними способами розбивки споруд є способи
Зменшене, узагальнене і побудоване за певними математичними законом зображення ділянок місцевості
Фігура Землі, обмежена рівної поверхнею, що збігається з поверхнею Світового океану в стані повного спокою
Нівелювання перпендикулярний до осі траси проводиться для отримання
Призначення і організація розбивочних робіт
Побудова на місцевості проектного горизонтального кута
Козьма Прутков
покажчик
Спосіб полігонів В.В.Попова
Спосіб еквівалентної заміни
юстирування
Система географічних координат.
Прямокутна система координат Гаусса-Крюгера.
Предмет і завдання геодезії.
геодезична служба
Орієнтування ліній.
Види масштабів.
Прилади, використовувані для нівелювання.
Державні геодезичні мережі і їх види.
Вимірювання відстаней землемірної стрічкою. Обчислення довжини лінії і оцінка точності вимірювання.
Лінійні вимірювання.
Кутові вимірювання.
Спосіб роздільного зрівнювання
Приклади параметричного способу зрівнювання
І магістральних трубопроводів
глава 11
споруд
комунікацій
пунктів
Опорних і знімальних мережах
Геодезичні розбивочні роботи в підземному будівництві
глава 12
Підземна вертикальна зйомка
Підземна горизонтальна зйомка
Вертикальна сполучна зйомка
споруд
Геодезичні роботи при будівництві цивільних будівель
Способи розбивочних робіт
Розрахунок розбивочних елементів
І ліній заданого ухилу
Побудова на місцевості проектного відстані
Рішення.
Геодезичні роботи при трасуванні
Короткі відомості про об'єкти будівництва
споруд
глава 10
Рішення.
Оцінка точності розбивочних робіт
Точність геодезичних робіт
Метод найменших квадратів
Класифікація основних способів зрівнювання
Основні завдання зрівняльних обчислень
Зрівнювання геодезичної побудови
Обробка та аналіз результатів спостережень
Основні геометричні умови, що виникають в побудовах
Методи рішення систем лінійних нормальних рівнянь
Рівняння 2.
Приклади коррелатного способу зрівнювання
R-е рівняння коррелат.
Розробка методики спостережень
Спостереження за деформаціями земної поверхні
Види деформацій інженерних споруд
Завдання спостережень і організація робіт
До опорної геодезичної мережі
Геодезичні роботи при проведенні геологічної розвідки
Розбивка геодезичних сіток і профільних ліній
Геодезичні знаки і їх конструкції
Розміщення геодезичних знаків на інженерних спорудах
Спостереження за горизонтальними зсувами
Спостереження за креном
Спостереження за вертикальними переміщеннями
періодичність спостережень
Точність вимірювання деформацій
Принципи побудови державних геодезичних мереж.
Геодезичні спостереження за осіданнями і зрушеннями інженерних споруд.
Техніка безпеки і охорона довкілля при виконанні геодезичних робіт.
Виконавчі зйомки в процесі виробництва будівельних робіт і після завершення будівництва.
Геодезичні роботи при будівництві підземних комунікацій.
Загальні відомості про супутникових навігаційних системах
Зрівнювання кутів і збільшень координат замкнутого і розімкнутому теодолітного ходу. Обчислення дирекційних кутів і румбів.
ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ СГУЩЕНІЯІ геодезії МЕРЕЖІ
Види геодезичних вимірювань. Одиниці вимірювань. Похибки вимірювань, їх класифікація.
Вимірювання довжин ліній, дирекційних кутів і азимутів по карті, визначення кута нахилу лінії, заданої на карті.
Тахеометричної зйомки. Сутність зйомки, знімальну основу.
Загальні вимоги до проектування меж земельних ділянок.
Визначення висоти споруди і глибини котловану тригонометричним нівелюванням.
Контроль при виконанні розбивочних робіт меж земельних ділянок.
Розбивка осей будівель і споруд. Способи розбивання осьових точок.
Побудова ліній та площин із заданим ухилом.
Побудова ПРОЕКТНОГО УГЛА
Вантовий міст через р. Сестра поблизу військового санаторію
Точка спостереження 3.
Км від точки 1 сторону Сестрорєцького курорту
Вступ
Долина р. Саблінка поблизу кладовища.
Бурові роботи.
Берег Фінської затоки. Мис Парку Дубки, 100 м від рятувальної станції.
Долина річки Тосно.
Гирло річки Саблінка, час 16.26)
Долина нижче водоспаду
Визначення площ по картах, обчислення за координатами, виділ ділянок заданої площині.
МАСШТАБИ
орієнтування
геодезичні вимірювання
Мета та завдання дисципліни
Способи розбивання споруд.
Геодезична підготовка розбивочних даних і її способи.
Елементи геодезичних розбивочних робіт.
Геодезичні роботи при інженерних вишукуваннях.
Етапи і завдання зйомки підземних споруд.
Геодезичне забезпечення надземної частини будівель.
Методи спостереження за горизонтальними переміщеннями.
Методи спостережень за опадами будівель і споруд
Виконавча зйомка панелей будівлі.
Геодезичні роботи при монтажі збірних конструкцій.
нівелювання
Геодезична основа зйомок
Система плоских прямокутних координат Гауса-Крюгера.
Орієнтування. Справжні і магнітні азимути, дирекційні кути і румби, зв'язок між ними.


перша | Попередня | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати