На головну

Будівництво

сторінка 131

Каталог - Будівництво на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ І ВАРТОСТІ РОБІТ
Методики формування вартості в будівництві
РОЗРАХУНОК ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Визначення інших витрат в поточних цінах
Порядок застосування індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт
Індексу зміни вартості накладних витрат
Акт приймання виконаних будівельних та інших спеціальних монтажних робіт
Експлуатація машин і механізмів
Інші витрати
Податки і відрахування, що включаються в акт приймання виконаних робіт
Додаткові витрати при виробництві СМР в зимовий час
Заготівельно-складські витрати
Будівельні матеріали, вироби і конструкції
Порядок розробки індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт
Індивідуальна одиничних розцінок
Глави 1-7 зведеного кошторисного розрахунку
Тимчасові будівлі і споруди
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
об'єктна кошторис
Об'єктного кошторису № 1
Перелік робіт і витрат, що відносяться до титульних тимчасових будівель і споруд та враховані кошторисними нормами
Перелік робіт і витрат, що відносяться до нетитульних тимчасових будівель і споруд, приладдя і пристроїв і враховані кошторисними нормами накладних витрат
Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу
Індивідуальна одинична розцінка
зведення витрат
організаціями
Глави 10, 11, 12 зведеного кошторисного розрахунку
Засоби, що включаються в глави 2-7
Інші накладні витрати
Територіальні одиничні розцінки ТЕР-2001 Московської області.
Механізм ціноутворення в будівництві
Специфіка визначення цін на будівельну продукцію
терміни та визначення
Система взаємодії суб'єктів господарювання
Для студентів будівельних спеціальностей
Глава 8. Державна підтримка в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності
Глава 9. Державний контроль за дотриманням вимог законодавства про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності та відповідальність за їх порушення
Глава 6. Інформаційне забезпечення заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності
Глава 4. Енергетичне обстеження. Саморегульовані організації в області енергетичного обстеження
Глава 3. Державне регулювання в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності
Глава 10. Заключні положення
Стратегія сталого розвитку економіки
Фактори, що впливають на стійкість роботи промислового об'єкта
Основні заходи щодо забезпечення сталої роботи промислового об'єкта в НС
Тема 1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ НЕРУХОМОСТІ
Тема 7. ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
Тема 8. ПРОЦЕС ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
Тема 6. ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ І ФАКТОРИ НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ
Тема 5. УГОДИ З НЕРУХОМІСТЮ
Тема 3. Земельна ділянка як основа нерухомості
Тема 9. ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ (ВРЕМЕННАЯ ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ)
Тема 12. Витратний підхід до ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ
додаток
Локальний кошторисний розрахунок №3
Загальнобудівельні роботи для виробничих будівель в кошторисних цінах 2008 р
Локальний кошторисний розрахунок №1 на загальнобудівельні роботи по будівництву
ДОДАТКИ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Санітарно-технічних робіт в кошторисних цінах 2008 р
Виробничого обладнання та його монтажу
Укрупнені показники вартості окремих глав зведеного
Визначено відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000
БУДІВНИЦТВА № _________
В будівництві
Об'єктного кошторису № ______
Розрахунок договірної ціни
Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
ВСТУП
Складання локальних кошторисних розрахунків
Порядок визначення загальновиробничих витрат
Порядок визначення прямих витрат
Система ціноутворення в будівництві
Воно здатне приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.
Відповідно до п. З ст. 4 Закону 39-ФЗ замовником визнається уповноважена на те інвесторами особа, яка здійснює реалізацію інвестиційного проекту.
підрядник
Житлове будівництво
Поєднання функцій одним ОБЛИЧЧЯМ
Склад, структура і динаміка власного і позикового капіталу «Ромашка» за 2012 рік
Програми по страхуванню квартир.
англійці.
Ординці, Якиманка.
Данці.
ЗАВДАННЯ 12/14
ТЕМА 5 ОБЛІК ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Поняття витрат і собівартості.
Предмет і завдання геодезії
Короткі відомості про картографічних проекціях
Фігура і розміри Землі
Одиниці вимірювань, що застосовуються в геодезії
Короткі історичні відомості
наземна стереофотограмметрічеськие
сканерна зйомка
трансформування знімків
спотворення знімків
Прилади аерокосмічної зйомки
дешифрування знімків
При винесенні проектів в натуру
Геодезична підготовка проекту для винесення його на місцевість.
Поняття про трасування лінійних споруд
розбивка траси
Передача відміток на високі частини споруди.
Вертикальна розбивка споруд
Горизонтальна розбивка споруд
Мензульная зйомка
Допустимі нев'язки в ходах
Основні характеристики супутникових навігаційних систем
Похибки супутникових вимірювань
тахеометричної зйомки
Параметри, що характеризують точність визначення положення
Режими і методи супутникових геодезичних вимірювань
Кодові і фазові вимірювання
Кругові і перехідні криві
Розбивка кривих на місцевості
Класифікація нівелірів. Пристрій технічних нівелірів.
Польові перевірки і юстування уровенних нівелірів.
МОНТАЖІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ.
Середня квадратична похибка функції виміряних величин.
Зйомка існуючих підземних комунікацій
Методи нівелювання і їх точність.
Польові механізації тваринницьких юстирування теодоліта.
Приведення теодоліта в робоче положення (центрування, горизонтирование, установка труби для спостережень)
комунікацій
Загальні відомості про підземні комунікації
Геодезичні роботи при утриманні залізничної колії
Особливі випадки нівелювання
Журнал нівелювання
Нівелювання траси і поперечників
І тунелів
Перенесення осей на монтажні горизонти
Передача відміток на вихідний і монтажні горизонти
Внутрішня разбивочная мережу будівлі
Геодезичні роботи при нульовому циклі будівництва будівлі
Винесення і закріплення на місцевості основних осей будівлі
Система географічних координат
Проекція Гаусса-Крюгера
Побудова поперечного профілю і положення проектного полотна дороги
нівелювання площ
Побудова проектної лінії
Побудова профілю траси
Нівелювання поперечних профілів
Приклад 6.3. Журнал геометричного нівелювання
Пряма і зворотна геодезичні задачі на площині
Прив'язка теодолітних ходів
Рішення.
Взаємозв'язок дирекційних кутів з вимірюваннями на місцевості горизонтальними кутами
Рішення.
Рішення.
Розрахунок і розбивка головних точок кривих на трасі
трасування
Світлодалеміри
кутомірні прилади
електромагнітні далекоміри
гіроскопічні прилади
Прилади для лінійних вимірювань
електронні тахеометри
Основні джерела похибок геометричного нівелювання
Способи геометричного нівелювання
Способи та методи нівелювання
Приклад. 7.18.
Обробка діагонального ходу
Відомість координат замкнутого теодолітного ходу
Обчислення в замкнутому теодолитном ході
Призначення і види топографічних зйомок
Поняття про цифрової моделі місцевості
топографічної зйомки
Геодезичне креслення РОБОТИ
Журнал тахеометричної зйомки
Тахеометрическая зйомка
Теодолитная зйомка
Контроль!
Контроль!
Прив'язка теодолітних ходів до стінним геодезичним знакам
Супутникові методи визначення координат
Особливі системи теодолітних ходів
знімальної основи
Рішення.
Даний приклад наводиться виключно в навчальних цілях тільки для пояснення схеми пошуку похибок вимірювань в теодолітних ходах.
Контроль!
Відомість координат разомкнутого теодолітного ходу
Обчислення в розімкнутому теодолитном ході
Рішення.
Нівелір з рівнем при зоровій трубі
повірки нівелірів
виміряних величин
Рішення.
Середня квадратична похибка
Середнє арифметичне
Властивості випадкових похибок
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Про облік систематичних погрешнсотей в результатах вимірювань
Рішення.
Рішення.
Обробка ряду равноточних вимірювань однієї величини
Класифікація похибок вимірювань
види вимірювань
Рішення.
орієнтування
система висот


перша | Попередня | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати