Головна

право

сторінка 18

Каталог - Право на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Правові основи виконання поліцією постанов про призначення адміністративних покарань.
Правозастосовна практика при прогалини в праві
Керівництво та контроль виконання.
Обставинам, что віключають суспільну небезпеки и протіправність діяння: необхідна оборона та крайня необходимость.
Тести з основ права 3 сторінка
Злочинність, ее характеристики и Тенденції розвитку в Україні и в мире. Детермінанті злочінності.
Поняття адміністративного процесу, принципи та особливості
Питання. Правове регулювання сімейно-шлюбних відносин, ускладнених іноземним елементом.
Інформаційне уявлення об'єкта інформатизації
Етичні засади огляду місця події.
Нормативно-правовий акт 5 сторінка
Особа і суспільство
Моральні основи діяльності адвоката.
Тема 1. Загальні основи и принципи бухгалтерського обліку в банках.
Протест прокурора в порядку загального нагляду.
Взаємозв'язок між шістьма функціями складного відсотка
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ, ЗМІНИ ТА Скасування ЗАПОБІЖНІХ ЗАХОДІВ
Тема 10. Загальні положення досудового Розслідування
Система ТП, її структура. Система трудового законодавства.
Виконавча влада в суб'єктах Федерації
Суб'єкт злочину, як фізична особа досягла, встановленого кримінальним законом віку
Тема 10. Сучасна зарубіжна кримінологія
Питання 7: Юриспруденція як юридична наука, юридичну освіту і сфера професійної діяльності (юридична практика).
Співвідношення арбітражного процесуального права з іншими галузями права.
Shareholders Agreement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rpemery.com/online/shareholders-agreement.htm 1 сторінка
Питання №1. Земельна ділянка як об'єкт цивільного обороту.
Shareholders Agreement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rpemery.com/online/shareholders-agreement.htm 3 сторінка
Правонаступництво держав 1 сторінка
Оренда земельних ділянок.
Державно- правові Інститути на українських земляхі в роки Другої Світової и Великої вітчізняної воєн (1939-1945 рр.).
Тема 5 Моральні аспекти в діяльності судді
Б37. 1.Соотношеніе понять шкоду збиток, збитки.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ділової репутації ПО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
У предметі доказування є кримінально-правовий, цивільно-правовий, та кримінально-процесуальний елементи.
Підготовка документів до следующего зберігання та использование.
Конституційні засади організації
Основні види джерел господарського права.
Крайня необхідність та умови її правомірності. Перевищення меж крайньої необхідності. Фізичний і психічний примус
ПОНЯТТЯ І завдання НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ В правовій системі України.
Чи правомірна відмова нотаріуса у вчіненні нотаріальної Дії? Який вихід ви Бачите Із ситуации, что склалось? Які повінні буті Дії нотаріуса?
Поняття типу держави. Характеристика окремих типів держави
Взаємодія органів прокуратури з правоохоронними органами у справі зміцнення законності і правопорядку. Форми взаємодії.
Тема 1. Поняття, суть и завдання крімінального процесса.
Тема 13. Поняття і цілі покарання. види покарань
Питання 13: Історичні етапи становлення та розвитку професії юриста. Юристи в давнину. Юристи в Середньовіччі. Юристи в Новий час.
Розвиток систем обліку і реєстрації земель впослевоенний період
Державне управління енергетичним комплексом
Схема стандартної форми тестового завдання.
Особливості кар'єрного росту
Правознавство як навчальна дисципліна
За 2010-2012 рр. (Станом на Кінець року), тис. грн
Підручники і наукові видання
Види правопорушень. Злочини і провини. Причини правопорушень. Шляхи та засоби їх попередження та усунення.
Тема 15. Підсудність кримінальних справ. Призначення і підготовка судового засідання. Загальні умови судового розгляду
Предмет договору купівлі продажу
Відповідно до цього всі держави поділяються на монархії і республіки.
Причини і умови організованої і корупційної злочинності та напрямки їх попередження.
Типи класифікацій кадастрів
Письмово вирішите завдання.
Поняття та функції юридичної відповідальності за Порушення екологічного законодавства.
Виникнення права пріватної власності за за договорами про реалізацію майна 3 сторінка
Основні етапи розвитку кримінології як самостійної науки.
Звичаї ділового обороту, які застосовуються в банківській практиці.
Міжнародно-правова охорона об'єктів інтелектуальної власності
Кримінально-виконавчі правовідносини
Поняття и класифікація суб'єктів крімінального процесса
Відмінність злочинів від інших правопорушень та проступків. Малозначність діяння, його ознаки і значення.
Поняття і принципи конституційного ладу
У Російській Федерації
Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод.Крімінальне провадження относительно неповнолітніх
Поняття Подвійного громадянство та без громадянство
Види і форми угод, наслідки їх недійсності
Тема 6. Кримінологічна статистика
Вступ
Поняття виборчої системи
Конституція Російської Федерації [Текст]: [прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р].
Поняття платіжної системи та її елементів
Тема 1. Поняття, завдання | задачі |, основні Інститути крімінального | карного | процесса. Засади крімінального провадження.
Адміністративне провадження його види та стадії.
Тема 18. Судовий Розгляд
Квиток 15. Складові юридичної професії.
Класифікація АІС.
Основні теорії походження держави
Кримінологічні проблеми криміналізації і декриміналізації
Організаційні засади державної служби
Тести з основ права 2 сторінка
навчальні посібники
Основні характеристики адміністративно-правових відносин
Сутність і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів у Збройних Силах РБ. Повноваження військових прокуратур.
Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження
Система державних організацій, за допомогою яких реалізується влада і забезпечується керівництво суспільством називається
Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності. Основні принципи і цілі юридичної відповідальності.
Квиток №19. Методика навчання професії юриста.
Бібліографічний список, як правило, включає в себе
Способи набуття права власності.
види федерацій
Попередження і припинення підрозділами позавідомчої охороною поліції адміністративних правопорушень в галузі охорони власності.
Загальна характеристика некомерційних організацій.
Тема 1. Основні засади регулювання отношений у сфері господарювання: проблеми правового забезпечення та галузевих-правової належності (лекція
Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення
Фізичні особи - як суб'єкти цивільних прав. Правоздатність, дієздатність громадян. Види дієздатності громадян. Обмеження дієздатності.
Учасники процесу, які захищають свої або представлені права та інтереси.
Поняття, цілі і види кримінологічних прогнозів та методика їх складання.
ВСТУП
Завдання 2.
Державне управління в галузі оборони
Організатор злочину і межі його відповідальності
Класні чини працівників прокуратури РБ. Заохочення і відповідальність працівників органів прокуратури РБ.
Сутність правового статусу суб'єктів адміністративного права.
Завдання 1.
ПІДЗАКОННІ нормативно-правові акти у системе джерел екологічного права.
Організація зв'язку в пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби МНС України
Атаманчук, Г. В. Теорія державного управління. М., 2004.
Тема 7. Систематизація документів, номенклатура для їх формування та зберігання
XIIІ. Трудові спори (конфлікти) та порядок їх вирішенню
Структура юридичної техніки
Квиток 9. Значення юридичної науки для роботи юриста.
Місце и роль Пенсионного фонду в пенсійній системі України
Допит підозрюваного і очна ставка.
Кваліфікація при сукупності злочинів
ЧАСТИНА З
Зарубіжні кримінологічні теорії причин злочинності.
Поняття і особливості адміністративної відповідальності.
Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання. Поняття, правове забезпечення.
Перерахуйте відмінності і подібності електронного цифрового підпису (ЕЦП) та власноручного підпису.
Запаси підприємства: сутність, класифікація, види вартості. Методи оцінювання вибуття запасів.
Банківське та небанківське кредитування підприємства: Особливості, форми та інструменти.
Поняття органу державного управління (виконавчої влади). Система органів державного управління.
Поняття шлюбу та его правова природа.
Тема 13. ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
Договір поставки
Тема № 4. Особливості Функціонування пенітенціарніх систем у СУЧАСНИХ Закордонний странах.
Ключі до тестових завдань
Економіка, політика, право. Принципи права. Співвідношення переконання і примусу в праві. Статика і динаміка права.
Тема 4. Майновий основа господарювання: проблеми правового забезпечення
ІСТОРІЯ КРИМИНОЛОГИИ, ЇЇ ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ
Поняття комп'ютерних документів, їх реквізити
Державний устрій
Тема 2. Методика проведення лекцій, практичних, семінарськіх, лабораторних, індівідуальніх зайняти та консультацій з правових дисциплін
Поняття и система договорів, за Якими вінікає право пріватної власності за громадян
Функції, що їх державною установою
Тема 10. Кваліфікація співучасті в злочині
Розвиток держави, історичні типи держав.
Вопрос15. Поняття і сутність недійсності угод. Види недійсності.
Правовий режим документованої інформації
Лекція 1. Поняття, характерні ознака та функції основних Принципів
Питання 12: Поняття і основні риси професії юриста.
Взаємозв'язок бізнесу й середовища
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
Формализованность.
Вина, її ступеня. Звільнення боржника від відповідальності.
Біржові угоди, їх види, характеристика.
Організація: роль юриста
Розірвання шлюбу в адміністратівному порядку.
Нормативні акти
Согласно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування Полягає у збіранні, Перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставинам, что ма ють значення для крімінального провадження.
Навчально-методичний комплекс
Держ. апарат: поняття, ознаки, структура
Адміністративно-санкціонують міри забезпечення безпеки.
ТЕМА 2. Кримінальне процесуальне доказування
Тема № 6. речових прав. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕЙ
Поняття оренди. Види оренди.
Поняття і види територій в Міжнародному публічному праві
У чому Полягає внутрішня політична функція держави?
Питання 45: Фактори, що впливають на виконання юристом своїх професійних обов'язків.
Загальна характеристика Конституції РФ. Принципи конституційного ладу.
Тема 3. Поняття злочину
Тема 3. Конституційні права і свободи людини. Основи правового положення людини і громадянина в РФ. Громадянство РФ.
Поняття Особливості та загальна характеристика джерел екологічного права.
Тлумачення сутності дебіторської заборгованості у літературних джерелах
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК НОТАРІАЛЬНОГО Вчинення окремий Видів правочинів
Інформація про стан и розвиток ломбардів України за останні роки.
Поняття, значення і види спадкування.
Правове регулювання договору купівлі-продажу в зарубіжних країнах
Тема 1. Поняття статистичного аналізу. Аналіз даних судової статистики. Статистичні показники правової статистики.
Правосвідомість і правова культура. Принципи, основні вимоги та гарантії законності. правопорядок
Поняття, ознаки, структура державної влади
Адміністрування 1 сторінка
Види договорів.
Особистість злочинця: Поняття и крімінологічна характеристика. Механізм злочинної поведінкі.
Політичного плюралізму та багатопартійності
Договір продажу нерухомості
Адміністративно-правовий режим надзвичайних ситуацій
ВСТУП
Підстави Виникнення трудових правовідносін
Правові акти президента. Загальна характеристика правових актів президента
Виконавчо-трудове право Росії радянського періоду
Класи державних апаратних службовців
Захист патентних прав
Підходи до розуміння сутності Конституції РФ
Тема 1. Кримінологія: поняття, предмет, завдання, методологія та система
Потерпілий та его представник у крімінальному процесі. Їх процесуальний статус
Походження як Підстава Виникнення правовідносін между батьками та дітьми.
Тема 14. зупинення и Закінчення досудового Розслідування.
Додаток В
За механізмом формирование и носієм доказової информации докази поділяються на отрімані від осіб и ті что містяться в предметах и ??документах.
Тема 2. Процедура державної реєстрації прав на нерухомість і угод з нерухомістю. Принципи державної реєстрації.
Протокол - узгодження взаємодіючих дисциплін (міждисциплінарні зв'язку)
Б. 17. 1. Філії та представництва юридичних осіб. Дочірні та залежні суспільства.
Причини та умови конкретних злочінів. Механізм злочинної поведінкі.


перша | Попередня | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати