Головна

Педагогіка

сторінка 215

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Характеристика пізнання і пізнавальних відносин
Закони функціонування виховних систем
Людина виховується в системі виховання
Характеристика цілей виховання
Організації виховних відносин
Виховна система як фактор організації
Людина Виховує в системі виховання
Та?ирип. Тренінг - педагогікали? ?арим-?атинас м?деніетін реттеу ??рали.
Мазм?ни.
Д?ріс №11.
Мазм?ни.
Та?ирип. Болаша? о?итушини? к?сібі т?л?аси ж?не они? ??зиреттілігіне ?ойилатин ?азіргі талаптар.
Та?ирип. О?итуши мен студентті? ?арим-?атинасинда?и шешілетін ?атисимди? ?арим-?атинас
П?нні? ма?сати мен міндеті
П?н мазм?ни
Тема. Педагогічна майстерність вчителя початкових класів
I. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА
Методи навчання у співпраці в малих групах.
Методи навчання в СМГ (для початкової школи).
Тема. Інформаційно-комунікаційні технології
IV. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
ЕТИЧНА ЗАХИСТ (ЕЗ)
СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ (СУ) І СИТУАЦІЇ неуспіху (СНУ)
СТВОРЕННЯ психологічного клімату
VI. інформативне вплив
Осимша ?дебіеттер
Норматівті ?дебіеттер
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Форми контролю і оцінки знань студентів
Засоби навчання технічних дисциплін
Методичні вказівки до підготовки і проведення занять
Додаток 1.
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
структура практики
структура практики
II. Організація самостійної роботи студентів
Тема 1. Введення. Стан здоров'я населення в країні.
ВСТУП
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
Тема 1. Введення. Стан здоров'я населення в країні.
Тема 13. Оздоровчий туризм
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета та завдання дисципліни
ВСТУП
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ ПО ВСЬОМУ КУРСУ
Десять завдань для самостійної роботи по темі
Тенденції розвитку освітніх технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вступ
Місце і порядок організації проходження практики
Умови проходження практики. Права і обов'язки студента
Керівництво практикою
Керівництво практикою з боку освітньої установи
Орієнтовна схема аналізу профорієнтаційного заходу
Орієнтовна схема аналізу уроку
Орієнтовна схема складання загальної характеристики освітнього закладу
бібліографічний список
Навчання в цілісному педагогічному процесі: сутність, структура, динаміка, рушійні сили і суперечності
Методологія, методи і логіка педагогічного досліджений
Закономірності педагогічного процесу.
Сутність, закономірності та принципи цілісного педагогічного освіти
Типологія і різноманіття організаційних форм навчання
дидактика
Освіта як відкрита суспільно-державна система
Національна доктрина і модернізація освіти в Росії
виховання дітей
Десять завдань для самостійної роботи
Проектування процесу духовно-морального виховання
Проектування процесу формування колективу
Проектування сучасного навчального заняття
Освіта України і тенденції світового розвитку
Освіта як соціокультурний феномен. Ціннісні пріоритети освіти
Три види уроків для формування проектної діяльності
Основні положення методу проектів.
Уроку музики, позакласного виховного заходу
Уроку музики, позакласного виховного заходу
Уроку музики, позакласного виховного заходу
Уроку музики, позакласного виховного заходу
Уроку музики, позакласного виховного заходу
Примітки.
Уроку музики, позакласного виховного заходу
Уроку музики, позакласного виховного заходу
Мета та завдання ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ.
ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЄННЯ ПРАКТИКИ
ЯЛТА - 2014
Очної та заочної форм навчання
Вишивальниця птахів або чарівна сила музики
Уроку музики, позакласного виховного заходу
Уроку музики, позакласного виховного заходу
Основні вміння і навички студентів, що виробляються в процесі проходження педагогічної практики.
Функціональні обов'язки керівників педагогічної практики
принципи
принципи
Меті підпорядковані всі інші компоненти, вона є системоутворюючим (визначальним) компонентом.
Педагогічні цілі і принципи
Кібернетичні закономірності (управлінський аспект)
принципи
Методична підструктура уроку має такий вигляд.
Хід уроку
Проектування уроків професійного навчання
результат
Педагогічні технології в професійній освіті
ПЕДАГОГІКАЛИ? Т?ЖІРІБЕНІ ?ТУ Турали МАГІСТРАНТТИ? ЕСЕБІ
Г) Бази даних, інформаційно-довідкові та пошукові системи
Методичні рекомендації З ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ
ОБСЯГ ПРАКТИКИ І ВИДИ РОБОТИ
Функції бази практики і обов'язки керівника практики, закріпленого від установи.
З перевірки та оцінки знань і умінь студентів
Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів з музично-теоретичних дисциплін та з історії світової культури
ЖОСПАР-КОНСПЕКТІ
САБА?ТИ Талдан
Ат?арил?ан ж?мис сіпаттамаси
Педагогікали? т?жірібе ?ткен кафедрани? мінездемесі
Та?ирип 2. К?сіптік Білім беруді? моделі
Лекція.
Мектеп діректорини? т?рбіе ІСІ ж?ніндегі оринбасарини? ат?аратин ?изметі ж?не міндеттері
Мектепті? діректорини? о?у-ІСІ ж?ніндегі оринбасарини? ат?аратин ?изметі
Та?ирип 3. К?сіптік Білім беруді? мазм?ни
Жалпи Білім беретін о?у ориндарини? базістік о?у жоспари
Та?ирип 5. К?сіптік Білім беруде т?л?ани? іс-?рекеті ж?не даму
Та?ирип 6. Мектеп псіхологини? к?сіптік ба?дар беру ж?миси.
Та?ирип 4. К?сіптік Білім беруді? т?тас педагогікали? процесіні? сіпаттамаси
Та?ирип 4. К?сіптік Білім беруді? т?тас педагогікали? процесіні? сіпаттамаси
Та?ирип 4. К?сіптік Білім беруді? т?тас педагогікали? процесіні? сіпаттамаси
Т?рбіе ж?миси
Бас?арушини? роли
Дау-жанжалди реттеу
Лсіз белгілер - ми?ти шешімдер
Бас?ару т?сілдері
Басшили? ??имини? т?сінігі
Хали? педагогікаси жайли жалпи ??им ж?не ?р т?рлі к?з?арастар
Мектептегі бас?аруди? ?илимі-педагогікали? негіздері
Кіріспе с?зде тал?иланатин проблемаларди ?ис?аша (3-5 мінуттай) т?сіндіріп ?ткен ж?н.
М??іят ти?даушини? ориндау?а тіісті жа?дайлари.
ІІІ топ - м?ндай басшини? ?абилдау т?ртібі болади, кезектілік пен регламент са?талади, б?л ?намди топ.
Та?ирип 6. Мектеп псіхологини? к?сіптік ба?дар беру ж?миси.
Та?ирип 7. К?сіптік Білім беру мекемелерін бас?ару
Технічні засоби навчання
Схема психолого-педагогічного аналізу
Про проходження педагогічної практики
Порядок ведення щоденника з практики
організація практики
Складання тестових завдань
Експертний аналіз змісту і форми тестових завдань.
Вимоги до рівня освоєння педагогічної практики
I. Робоча програма педагогічної практики
Та?ирип 7. К?сіптік Білім беру мекемелерін бас?ару
Гіпотетична специфікація тесту
Гіпотетична специфікація тесту
РОБОЧА ПРОГРАМА
Цілі і завдання педагогічної практики
Анкета для старших класів
Карта груповий диференціації (соціограма-мішень)
Вивчення міжособистісних відносин у класі (социометрическая методика)
Дата ___ Дисципліна ___
Організаційні аспекти проблемного уроку.
Психологія і педагогіка в житті сім'ї
Психологія і педагогіка правомірної поведінки і особистої безпеки
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Освітні результати проходження педагогічної практики, що відповідають певним компетенцій
Діяльність соціального педагога в освітньому закладі представлена ??дуже різноманітне, у тому числі в проведенні діагностичного етапу в аспекті профілактики.
Методика роботи соціального педагога з батьками
Сучасна допомога сім'ї.
Вступ
I. Пояснювальна записка
Алгоритм письмовий виконан завдання
Тематика лабораторних зайняти
Матриця співвіднесення розділів педагогічної практики і формованих в них професійних компетенцій
Атестація роботи магістрантів
Умови ефективної педагогічної діяльності викладача вищої школи.
Умови ефективної педагогічної діяльності викладача вищої школи.
Конструювання освітнього процесу на основі компонентів змісту освіти.
Додаток 1
вимоги стандарту
Періодичні видання
Форма проміжної атестації
Звіт про проходження педагогічної практики
Вимоги до рівня підготовки бакалавра
Загальні методичні рекомендації щодо проведення практики
Психолого-педагогічні підходи до побудови освітніх систем
Права і обов'язки студента-практиканта
Порядок і критерії оцінки результатів практики студентів за напрямом
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практики
Додатки
Критерії ОЦІНКИ уроків студентів-практікантів
Параметри технологічної компетентності
Розподіл завдань у ході практики
діагностичне завдання
Вивчення позиції педагога у взаєминах з дітьми.
Пояснювальна записка.
Обов'язки керівників практики
ПЕДАГОГІКА
ПСИХОЛОГІЯ
Особистості школяра як члена групи
Інструкція.
рецензія


перша | Попередня | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати