На головну

Педагогіка

сторінка 214

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Контрольні вимірювальні матеріали
Контрольні вимірювальні матеріали
Контрольні вимірювальні матеріали
Контрольні вимірювальні матеріали
Контрольні вимірювальні матеріали
Контрольні вимірювальні матеріали
УДК 069
Контрольні вимірювальні матеріали
Контрольні вимірювальні матеріали
Професійна педагогічна ІКТ-компетентність
Методи оцінки виконання вимог професійного стандарту педагога
Педагог дошкільної освіти повинен
Терміни та визначення стосовно педагогу
Педагог початкової школи повинен
Психолого-педагогічні вимоги до кваліфікації вчителя
Вступ
Професійний стандарт вчителя російської мови
Професійні компетенції вчителя російської мови, що підвищують мотивацію до навчання і формують лінгвістичну культуру
Професійні компетенції, що підвищують мотивацію до навчання і формують математичну культуру
Передумови роботи вчителя
Професійний стандарт вчителя математики та інформатики
характеристика стандарту
Вступ
Професійний стандарт педагога
крок перший
крок другий
Основи науково-психологічного знання
Мозок і психіка
Психологічна наука і її методологія
І роздумів
Психологія і педагогіка в діяльності і професіоналізмі фахівця
Світ психічних явищ
Основи науково-психологічного знання
Психологічні та педагогічні проблеми розвитку російського суспільства
Психологія і педагогіка життєвого успіху
Психологія групи
Психологія розвитку особистості
методичні принципи
У науковому підході до вирішення проблем людини
Психологія і педагогіка », її цілі, завдання, функції, концепція вивчення
Проблема дезадаптації вчителів
Кількісна сторона ДІЯЛЬНОСТІ вчителя
Процес професійної адаптації вчителя
Професійний стандарт педагога
Вступ
педагогічний криз
Якісна характеристика складності вчітельської праці
Психологія та педагогіка
Три етапи дезадаптації особистості вчителя
Додаток 14. Права і обов'язки студентів на практиці
Додаток 12. Програма допомоги клієнту
Додаток 11. Комплексна характеристика дитини
Додаток 8. Орієнтовна схема відкликання групового керівника
Додаток 7. Карта рейтинг-контролю студента
Додаток 6. Зразок оформлення титульного аркуша звіту про проходження виробничої практики
Пояснювальна записка
Додаток 1. Приблизний список базових установ для проходження практики
додаток 3а
Підсумкова атестація
Критерії оцінки результатів практики
Організація діяльності студентів
словник
Напрямок тематики науково-дослідних робіт.
Основна
Додаткова
доповіді
доповіді
Додаткова.
Додаткова
Додаткова
Основна
Вступ
семінарські заняття
Нормативно-правове забезпечення освіти
Критерії оцінки знань і вмінь студентів
Орієнтовна програма кожного модуля (розділу)
Пояснювальна записка
Визначення змісту державних атестаційних випробувань
Рекомендації щодо самостійної підготовки до державного міждисциплінарного комплексного іспиту
Схема АНАЛІЗУ уроку
документація
Основний Зміст педагогічної практики з інформатики
Уміння и навички
Загальні положення
За тв .: Паустовській До Тарас Шевченко.
Моделювання творчого задумом педагогічної Розповіді
Завданнядля студентов
Розділ3. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ВЧИТЕЛЯ
ФУНКЦІЇ мовлення ВЧИТЕЛЯ У ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМІ
Перевірка головного теоретичного положеньз тими
На розвиток умінь виразности мовлення як засоби педагогічного впліву
СТИЛЬ Педагогічного спілкування
Лабораторно-практичні заняття
Психологічне Настроювання на роботу
Обговорення головного теоретичного Положень з темв
Моделювання педагогічної ситуации: Розповідь вчителя
СИСТЕМА самовиховання
самовиховання ВЧИТЕЛЯ
Магістранттарди? ?зіндік ж?миси (М?Ж).
Магістранттарди? о?итушимен ?зіндік ж?миси (МО?Ж).
ПРАКТІКАЛИ? САБА? МАЗМУНИ
Спільне и відмінне в театральному и педагогічному містецтві., ..., ..... 111
ВІД АВТОРІВ
Розповідь ВЧИТЕЛЯ ЯК МОДЕЛЬ педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ
Моделювання педагогічних ситуацій / Под ред. Ю. М. Ку-люткіна, Г. С. Сухобской. - М "1981. - С. 15.
ПОНЯТТЯ педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ, ее СТРУКТУРА
здібності педагога
Із співрозмовніком
конкурс; моделювання СИТУАЦІЙ уроку
Студентов до активного слухання
Аналіз зразків монологічноговікладу матеріалу
Обговорення головного теоретичного Положень з тими
Менеджментті? ?алиптасуи.
Менеджмент жайли отанди? ?алимдарди? е?бектеріне шолу.
Бас?ару ?изметшілеріні? ??рами мен ??рилими
Бас?ару мамандарини? ж?мис прінціптері
Менеджерлік ?изметті? м?ні, мазм?ни.
Менежментті? ?азіргі мектебі.
Про Діагностика уровня теоретичної готовності: розкріттясутності монологу и діалогу на уроці
Спілкування з учнямі
Проблема не має Великої ваги або вчитель может
Зо Виконання вправо на аналіз педагогічних СИТУАЦІЙ та обгрунтування стратегії Дії
Діагностика Індівідуальніх особливо
Індівідуальної Бесіди
Про Перевірка головного теоретичного Положень з тими
І. Ознайомлення студентів з методикою контактно! взаємодії
Виконання вправо на Поліпшення техніки взаємодії
Виявлення уровня сформованості уявлень про урок як творчу діяльність учителя
Обговорення головного теоретичного положеньз тими
УРОК ЯК ДІАЛОГ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Аналіз особіст досягнені студентів, перспектив навчання на подалі етапі
Сутність, принципи та механізми процесу навчання
Особливості педагогічного оцінювання школярів різних вікових груп
Умови ефективності педагогічної оцінки
Характеристика суб'єктів навчальної діяльності
Учитися
Моделі педагогічного спілкування
Конфліктні ситуації на уроці
самосвідомість вчителя
Вимоги до особистості вчителя
Пед функції і вміння
Види педагогічної оцінки
Фактори, що впливають на успішність діяльності учнів
Сучасні теорії навчання
Поняття навчальної мотивації
Основні завдання пед психології
Психологія виховання
Психологія самовиховання
колектив
Образне опис стадій розвитку колективу
Негативні наслідки покарання
Методи заохочення і покарання
методи переконань
Класифікація видів виховання
Основні категорії педагогіки
предмет педагогіки
Загальна структура системи освіти РФ.
Середня професійна освіта
Позаурочні форми організації педагогічного процесу
Науковий світогляд особистості, що є наслідком освоєння змісту освіти, характеризує високий рівень її розвитку.
Освіта як педагогічний процес.
Мамандарди іріктеу ж?не ба?алау т?сілдері
Мансапти ж?не ?изметте жо?арилауди бас?ару
Науки і практики виховання
Основні категорії педагогіки і їх функції в розвитку
Характеристика категорій Просвещение і Розвиток людини
Десять завдань для самостійної роботи по темі
Педагогіки і його побудова
Поняття про світоглядні основи виховання
Характеристика теоцентристська підходу до виховання
Характеристика емпіричних методів дослідження
Характеристика теоретичних методів дослідження
Поняття про методи дослідження
Десять завдань для самостійної роботи по темі
Характеристика антропоцентриського підходу до виховання
Життєстверджуюча місія Педагогіки
Побудова педагогічного знання
Місце Педагогіки в системі наук
Що вивчає Педагогіка
Від практики виховання до науки Педагогіці
В області виховання
Десять завдань для самостійної роботи
Виховні відносини в ситуаціях вибору
Виховні відносини в ситуаціях успіху
Педагогічні ситуації та виховні відносини
Педагогічний процес як форма організації
Характеристика форм організації виховного процесу
Виховні відносини в проблемних ситуаціях
Виховні відносини в конфліктних ситуаціях
Етапи і форми педагогічного проектування
Технологія педагогічного проектування
Об'єкти педагогічного проектування
Загальне поняття про педагогічний проектуванні
Десять завдань для самостійної роботи
Характеристика засобів виховання
Характеристика методів виховання
Десять завдань для самостійної роботи
Призначення, побудові і оцінці якості
Виховні відносини як педагогічний феномен
Суб'єкт - об'єктно в виховних відносинах


перша | Попередня | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати