На головну

Педагогіка

сторінка 218

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Рішення педагогічної ситуації.
Психолого-педагогічна характеристика невстигаючих дітей.
Діти із затримкою психічного розвитку в загальноосвітній школі
Компенсація - відшкодування недорозвинених, порушених або втрачених функцій за рахунок перебудови або посиленого використання збережених функцій.
Специфічні і неспецифічні методи корекції порушення поведінки.
Криза 11-12 років.
Корекційно-педагогічної діяльності
Затримки психічного розвитку у дітей в загальноосвітній школі.
Причини і умови формування шкільної неуспішності.
Розвиток і вдосконалення сложнокоордінірованним рухів кистей і пальців рук, фонематичного сприйняття і синтезу.
Особливості розвитку і вдосконалення просторового сприйняття і аналізу, просторових уявлень.
Особливості корекційної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.
Протокол психологічного АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ педагога
Протокол психологічного АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ педагога
В інноваційній діяльності вчителя.
Які фактори перешкоджають впровадженню інновацій в освітній процес і способи їх вирішення?
Вимоги до умов реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти
Вимоги до структури основної освітньої програми початкової загальної освіти
Цілі і особливості ФГОС
Ієрархія факторів, що впливають на вибір методів
освітній стандарт
В) Сутність і особливості діяльності вчителя (викладання) і діяльності учня (вчення).
функції навчання
Б) Традиційні і нові засоби оцінки результатів навчання
переваги
Інші установи, що надають освітні послуги (приватні школи, курси).
структура ФГОС
Функції педагога - організатора
недоліки ЄДІ
недоліки
Освіта як цінність
Решта - "надбудовних".
Діагностика дитячо-батьківських відносин
ВСТУП.
Нетрадиційні форми організації спілкування педагогів і батьків
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ
Педагогічні ідеї щодо підвищення батьківської активності
Основні етапи ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКОГО ЗБОРІВ
Основні етапи ПІДГОТОВКИ БАТЬКІВСЬКОГО ЗБОРІВ
I. Підготовчий етап
II. організаційний етап
A.S. Напівжирним, курсивом і підкресленням виділені ті аспекти тексту, які безпосередньо відповідають на відповідні підпункти питання.
У чому полягає еволюція ідеї вільного виховання від Ж.Ж.Руссо до Л. М. Толстого?
У чому гуманістичний сенс і актуальність ідей розвиваючого навчання І.Г. Песталоцці, виховує навчання Ф.А.В. Дістервега?
Існує тісний зв'язок між рівнем добробуту нації, національною безпекою держави і станом освіти, застосуванням ІКТ.
В кінці ХХ століття світ вступив в нову епоху - епоху інформаційного суспільства, розвиток якого пов'язано з розробкою і застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Особливості організації навчання дітей 4-5 років
Тест на визначення темпераменту
Правила для батьків
VIII. Виступ учителя - логопеда, вчителя - дефектолога
VI. Вибори нового складу батьківського комітету
Контекст виконання завдання
практичне завдання
Інформаційне забезпечення дисципліни
Завдання 5.
ВИДИ ЗАНЯТИЙ І РОБІТ магістранта
Теми для повідомлень
Теми для рефератів
Вимоги до проекту мікродослідження
Критерії оцінки ретроспективного аналізу
змісту дисципліни
Семінар № 1
етнопедагогіка
Семінар № 3
Семінар № 5
Fragen zum Inhalt des Textes
Beachten Sie beim Lesen folgenden Wortschatz
Setzen Sie die passenden Verben ein.
Uuml; bersetzen Sie ins Deutsche.
Setzen Sie das passende Verb in der richtigen Form und in der angegebenen Zeit ein.
Lesen Sie den Text
Lesen Sie den Text.
Finden Sie Definitionen zu den angegebenen Begriffen. (5 Punkte)
Formulieren Sie die Fragen zu den angegebenen Antworten. (10 Punkte)
Raten und kombinieren Sie.
Lesen Sie das Interview
Formulieren Sie den Ideengehalt des Textes.
I. Інформаційний блок
По темі
Тема: Природа як фактор народного виховання. Екологічне виховання засобами народної педагогіки
Тема: Духовна основа працьовитості. Праця як фактор народного виховання
Тема: Методи і форми виховання особистості в народній педагогіці
Тема: Основні принципи народної педагогіки
Тема: Релігія як чинник формування духовності особистості
Тема: Сім'я як осередок народної педагогіки
Тема: Народне виховання інших народів Алтаю
знань студентів
Приклад оформлення змісту дипломного проекту
додаток №6
Вимоги до тексту ВКР
Оформлення таблиць, ілюстрацій
Оформлення списку використаних джерел
Індивідуальний лист нормоконтролю виконання ВКР
Приклад оформлення титульного аркуша
додаток №1
Вимоги та рекомендації щодо оформлення мультимедіа презентації
Особливості захисту навчально-дослідницької роботи
Структура веб-квесту
порядок виконан
Етапи роботи над веб-квестом
Використання аутостимуляции дитини.
Основні етапи корекційної роботи
Б. Сенсорна організація простору.
А. Необхідно створити і підтримувати особливий афективний режим виховання дитини
Тіфлопедагогіческое обстеження дітей.
Напрямки роботи тифлопедагога дошкільного навчального закладу
Зв'язок занять за орієнтуванням з іншими видами дитячої діяльності.
Етапи і завдання навчання орієнтування в просторі дітей з порушеннями зору
В умовах спеціальних (корекційних) освітніх установ
Орг-я кор-пед процесу в спец ДОУ для дітей з нар мови.
Дитина з аутизмом в спеціальній групі
Принципи організації корекційної роботи з дітьми з РДА.
Особливості організації процесу навчання аутичного дитини
Системне порушення мовлення (алалія, афазія, складні дизартрії, загальне недорозвинення мови) і їх педагогічна корекція.
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Роль органів почуттів і рухової сфери в процесі орієнтування
Поняття про орієнтування в просторі і мобільності.
Навчання вимові глухих і слабочуючих дітей.
Другий етап починається з чотирьох-чотирьох з половиною років.
Система і етапи роботи з розвитку слухового сприймання.
Обстеження слуху методом скринінгової аудиометрии
Обстеження слуху камертонал'ним методом
Організація освіти в умовах спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
Основні напрямки корекційно-педагогічної роботи з дітьми, які мають порушення функцій ода раннього віку.
Дошкільні заклади для дітей з НЗ.
Корекційно-педагогічна робота.
Організація корекційно-педагогічного процесу в спеціальному дошкільному навчальному закладі для дітей з порушеннями зору
Питання з педагогіки
Мовний метод обстеження слуху мовою
Різні умови формування мови
Дошкільна олигофренопедагогика як педагогічна наука
Организ. Корекція-педагог-го процесу в спец.-х дош-х образів-х уста. для Д. з НІ
Форми організації спеціального навчання
Спеціальна педагогіка як наука: поняття, об'єкт, предмет, завдання.
Методичні принципи і прийоми корекційної роботи з навчання та виховання дітей з порушеннями інтелекту
Завдання дошкільної освіти.
Розвиток слухового сприймання глухих і слабочуючих дошкільників
Класифікації порушень слуху
Розвиток мови дошкільників з порушеннями слуху.
Взаємодія в роботі педагогічного колективу.
Питання 20.Характерістіка уяви 1 сторінка
Питання 20.Характерістіка уяви 2 сторінка
Питання 20.Характерістіка уяви 3 сторінка
Питання 20.Характерістіка уяви 6 сторінка
Питання 20.Характерістіка уяви 5 сторінка
Питання 20.Характерістіка уяви 4 сторінка
Питання. психолого-педагогічна культура соціального педагога.
Вопрос.Основние напрямки і види соціально-педагогічної діяльності.
Квиток 9.сістемний підхід в соц-пед. Деят.
Квиток 23.сравнітельная хар-ка понять «виховання» і »соц.воспітаніе».
Квиток. Сутність соціального навчання.
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
питання. Профілактика професійної деформації Соц.педагог.
Квиток. Професійна діяльність соціального педагога та її специфіка.
Питання. Порівняльна хар-ка категорій соц-пед і педагогіки.
Принцип природосообразности в соц. Пед.
Питання 31 місце релігійної конфенсіі в соціалізації людини, 35 роль громадських організацій в соціалізпціі особистості.
Принцип гуманізму в соц пед.
Психологічні, соціально-психологічні та соціально-педагогічні механізми соціалізації особистості.
Поняття норми і відхилення від норми в соц.пед.
Структура і сутність соціально-пед.деятельності.
Питання 10. Особливості розвитку соц.пед як наукового знання і як галузі практичної діяльності в россии.
Методологія соціально-педагогічних досліджень
Соціалізація дитини з психічними відхиленнями у розвитку.
Характеристика виховних Ідей Г.С. Сковороди.
Вчення К.Д. Ушинського про національний характер виховання людини та йо значення для розвитку сучасної школи и педагогіки.
Формування национальной культури молоді у педагогічній спадщіні Г.Г. Ващенка.
Методична робота в школі. Сучасні форми методичної роботи. Організація педвузу як педагогічного центру.
Виховання школярів на національніх традіціях українського народу. Регіональні традиції та їх виховний Потенціал.
Керівництво навчально-Виховна робота школи. Функції директора школи, его заступніків. Педагогічна рада школи, Зміст и організація ее роботи.
Причини недісціплінованості. Особливості виховної роботи з дітьми зони ризики. Попередження и Подолання педагогічної занедбаності, бродяжніцтва та правопорушення школярів.
Поняття про науковий світогляд, его характеристика. Роль знань у формуванні світогляду.
Засоби формирование и самовиховання наукового світогляду школярів. Структура наукового світогляду. Нові Взаємовідносини школи и релігії.
Розвиток Ідеї та Альтернативні погляди на виховання особистості в колективі у вітчізняній педагогіці.
Закон руху колективу, Стадії его развития.
Характеристика основних факторів формирование дитячого колективу.
Основні підході, завдання и Зміст морального виховання в загальноосвітній школі. Історичний аспект морального виховання.
Методи морального виховання школярів. Критерії моральної віхованості учнів.
Джерела естетичного виховання. Форми и методи естетичного виховання школярів
Мета, завдання, Зміст фізичного виховання школярів. Форми та основні засоби фізичного виховання. Уроки футболу.
Ідеї ??морального и трудового виховання у зарубіжній педагогіці (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, Р. Оуен, К. Маркс, Г. Кершенштейнер, Д. Дьюї).
Мета, завдання и Зміст трудового виховання у сучасній школі. Види праці в школі та форми организации трудових справ школярів.
Завдання та зміст громадянського виховання. Шляхи Здійснення громадянського виховання. Концепція громадянського виховання.
Загальні Поняття про дитячий колектив, его ознака та структуру.
Комп'ютерне навчання
Закономірності, принципи та рушійні сили навчання. Характеристика навчальної, виховної та розвивальної функцій процесса навчання.
Основні категорії дидактики. Характеристика історічного розвитку и сучасного стану дидактики.
Поняття про дидактику, ее СУТНІСТЬ І завдання. Предмет, об'єкт І ФУНКЦІЇ дидактики.
Освіта в Україні за Радянську часів. Видатні українські педагоги радянського часу (А. Макаренко, В. Сухомлинський, І. Соколянській, С. Чавдаров, Г. Костюк, В. Шаталов).
Система дидактичних Принципів
Болонський процес и Реформування системи вищої освіти в Україні.
Рішення ІІІ-го Всеукраїнського з'їзду ПРАЦІВНИКІВ освіти України. Характеристика «Национальной стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки».
Державний стандарт базової середньої освіти. Основні змістові Лінії освітньої Галузі.
Розвиток пізнавальної актівності та критичного мислення учнів.
Сутність змісту освіти, СКЛАДОВІ елементи. Історичний розвиток змісту освіти.
Педагогічні погляди видатних діячів української культури у ХІХ - початку ХХ століття (М. Драгоманов, І. Франко, Х. Алчевська, С. Русова, Т. Лубенець).
Внесок Г.С. Сковороди, Я.П. Козельський, Т.Г. Шевченка, О.В. Духновича у становлення української школи и педагогіки.
Предмет, об'єкт и завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки.
Система педагогічних наук, зв'язок з іншімі науками. Загальна характеристика методів педагогічних та історико-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ.


перша | Попередня | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати