На головну

Педагогіка

сторінка 20

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Позакласні заходи та їх аналіз
Зміст та організація ДІЯЛЬНОСТІ студента-практиканта
Анкета для школярів
З профілактики девіантної поведінки.
Існують різні засоби виправлення і перевиховання засуджених. Слід розрізняти засоби педагогічного процесу і засоби педагогічної діяльності.
Стаття 159. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді.
Освіта: систематичне навчання, просвіта та стимулювання самоосвіти в процесі жизнидеятельности виховної організації
комунікації
розвиток соціально педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ в 90 роках
організацій
Творчої ДІЯЛЬНОСТІ
Система мотівації персоналу
Попустительский (ліберальний)
глосарій
Заняття проводилося з учнями 2 класу школи V виду
Лекція №13. Соціально - педагогічна діяльність, методика і технології
Лекція №7. Соціальна педагогіка як наука і сфера практичної діяльності
Лекція №4. Цілісний педагогічний процес: сутність, форми організації, методи здійснення
Об'єкт, суб'єкт, предмет, мета і завдання спеціальної педагогіки 15 сторінка
Об'єкт, суб'єкт, предмет, мета і завдання спеціальної педагогіки 1 сторінка
Методика виховної роботи
Розділ 1.3. Принципи соціальної педагогіки
Розділ 3.2. Людина в процесі соціалізації
Розділ 3.1 Соціалізація: поняття, сутність, агенти, засоби, механізми, складові
Перелік примірних контрольних питань і завдань для самостійної роботи
Закриті тестові завдання
теорія виховання
Ідеї ??епохи Просвітництва
Третій пов'язаний з прийняттям і освоєнням соціальних ролей особистості.
ПОВЕДІНКА. ДІЯЛЬНІСТЬ
Вкажіть визначення, що характеризує сутність навчального процесу
педагогічний процес
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ
Методи навчання
Професійна орієнтація підлітків як проблема соціальної педагогіки.
Поняття адаптації, дезадаптації і реадаптації в соціальної педагогіки.
Соціально-психологічні, соціально-педагогічні чинники соціалізації особистості.
Соціалізація дитини з пед. Відхиленнями у розвитку
Причини і механізми недоліків мовного розвитку дітей. Класифікація мовних порушень.
Структура педагогіки школи. Роль ДІЯЛЬНОСТІ, спілкування та отношений у педагогічному процесі.
Поняття етнопедагогіки и народної педагогіки. Зміст, структура и Особливості української етнопедагогіки.
Освіта і виховання за часів Київської Русі. Братські, січові та полкові школи в Україні. Значення Києво-Могилянської академії для розвитку освіти и науки в Україні и России.
Фактори, что зумовлюють Зміст освіти. Розвиток и становлення змісту освіти у 11-річній загальноосвітній школі. Концепція профільного навчання.
Види та типи виховуючого отношений. Основні Рівні взаємодії вчителя и учня. Моделі педагогічної взаємодії.
Характеристика методів корекції и стимулювання поведінкі особистості.
Виховання, формирование, соціалізація та розвиток особистості у ее зв'язках и перелогових. Діяльність, спілкування и отношения у формуванні особистості.
Характеристика методів навчання за дидактичною метою, етап засвоєння знань (В. Онищук).
Організація виховання і навчання дітей з ЗПР в умовах ДОУ компенсуючого виду.
Принципи виховання та навчання.
Визначення понять «спадковість», «середовище», «виховання».
Фактори ризику в дитячому віці
Застосування ігор як засобу корекційно -розвивати роботи з молодшими школярами.
Контроль і оцінка навчальних досягнень учнів з особливостями психофізичного розвитку
Професійні та особистісні якості готовності вчителя початкової школи до здійснення корекційної діяльності.
Кваліфікаційна характеристика вчителя
Технології та методи спеціальної освіти
КВИТОК № 19
10 сторінка
Образотворчі засоби педагогічного малюнку
13 сторінка
структура спілкування
Зв'язок навчання і розвитку
Значимість самоосвіти в ВУЗах
оціночні матеріали
Контрольні вимірювальні матеріали
Заключні положення
ЗАВДАННЯ N 17 Тема: Психологія малих груп і колективів
ЗАВДАННЯ N 22 Тема: Сприйняття
ЗАВДАННЯ N 25 Тема: Емоційно-вольова сфера особистості
ЗАВДАННЯ N 4 Тема: Колектив як об'єкт і суб'єкт виховання.
ЗАВДАННЯ N 11 Тема: Педагогіка як наука
Тема: Психологія малих груп і колективів
ЗАВДАННЯ N 11 Тема: Свідомість людини
ЗАВДАННЯ N 19 Тема: Психологія особистості
Аналітично-синтетичний характер процесів уяви. функції уяви
ЗАВДАННЯ N 7 Тема: Свідомість людини
ЗАВДАННЯ N 16 Тема: Емоційно-вольова сфера особистості
ЗАВДАННЯ N 22 Тема: Сприйняття
ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ
ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ, ПРОМІЖНОЇ атестації ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
III. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ
Права і обов'язки студентів-практикантів
ОБРАЗ У МІСТЕЦТВІ ТЕАТРУ
ПЕДАГОГІЧНА майстерність
Повна вища освіта відповідного
Семінар.К?сібі о?иту процесіні? м?ні. Жо?ар?и мектептегі о?иту ?дерісіні? ?діснамали? негіздері.
Поданогоу фрагментах фільмів
Менеджерге ?ойилатин талаптар.
загальні висновки
Та?ирип 1. «К?сіптік Білім беру педагогікаси» - о?у п?ні.
Басшили? стіліні? т?сінігі ж?не они ?алиптастиру факторлари
Бас?ару е?бегіні? мазм?ни, Сипатого ж?не ерекшеліктері
додаток 9
Зразок титульного аркуша
Основні історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки
Характеристика освітньої системи у Німеччині
Характеристика освітньої системи во Франции
Успіхи учнів у навчанні оцінюються у США балами: А, В, С, D, Fail. Якби такими ж балами оцінювалі и діяльність школи, якові б Ви поставили оцінку державній школі?
Сучасні методи і засоби навчання
Від ідей Просвітництва до Розвитку людини
Характеристика принципів виховання
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ВЧИТЕЛЯ
з освітніми установами 2012-2013 навчальний рік
Тема 4: Методи навчання
Актуальність проекту, що розробляється.
І виховують ситуації
Свобода вибору, індивідуалізація
Педагогічне спілкування як провідна складових професійно-педагогічної комунікації
ПОШУК ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ дослідження
Методика виконання дипломної роботи
Вимоги до структури та змісту теоретичної глави педагогічного дослідження
СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ____________________ КЛАСУ (ГРУПИ)
Функціонування СППС установи освіти з урахуванням особливостей соціуму
Рекомендований перелік обладнання для кабінетів СППС
Зразок титульного аркуша
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВУЗІВ 1 сторінка
ІДЕЇ С.А. Рачинський ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ гуманістичних ВИХОВНИХ СИСТЕМ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ 3 сторінка
Інформатизація освіти: сутність та особливості.
Пропозиції щодо запровадження правил користування шпаргалками 2 сторінка
Тема 35. Возрастосообразние технології оцінки досягнень учнів.
Тема 18. Різні підходи до конструювання змісту освіти для учнів різних ступенів навчання.
Тема 23. Різноманіття освітніх програм.
Тема 7. Освітньо-професійний шлях студента педагогічного вузу. Кар'єра педагога.
Тема 4. Гуманістична природа педагогічної діяльності і культура педагога.
ЛІТЕРАТУРА
ЗАКОНОМІРНОСТІ Музична НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ.
Пояснювальна записка
І СЕМЕСТР
Зміст Музичне виховання в початкових класах.
Схема 4.
Методика проведення співу по нотах
Ітогзанятія
Розвиток рухів кистей рук
Перелік порушеннях дисципліни учнямі
Що НЕ встігають та схільнімі до правопорушення
Основні види документації вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу
Педагогічні правила і принципи
варіант №9
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ, вікової та педагогічної психології
Варіант № 19
варіант 21
Методичні рекомендації щодо СКЛАДАННЯ
Пояснювальна записка до вибору теми дисертації
Поняття професійно-орієнтованої практики
Пояснювальна записка
Особливості спілкування в підлітковому віці
Інтерактівні методи навчання
Соціально-виховне середовище ВИЩОГО навчального закладу
Діти ризику. Шкільна дезадаптація
Класифікація ЗАСОБІВ наочності
Види дослідів за трівалістю виконан
Навчально-методичний ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ методика викладання природознавства
урок узагальнення
Тести для самоконтролю
УРОК 6. (Завдання 234, 235)
УРОК 32. Контрольна робота № 1
Завдання 3. 1 сторінка
Види ігор та їх роль в житті, вихованні та навчанні дітей. Керівництво іграми
V. Атестація практики
Курс 8 семестр
Робота над основним текстом курсової роботи
Алгоритм написання курсової роботи
Додаток Б
Розвиваюче середовище як засіб розвитку математичних уявлень дошкільнят
Розвиток у дітей уявлень про форму в процесі ігор та вправ
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У контекстне навчання
Анкета для експертної оцінки вчителя (анкети для учнів)
розвиток сюжету
Лекція 9. Спеціальна освіта осіб з особливими освітніми потребами.
Науково обгрунтована дидактична система формування елементарних математичних уявлень в 50-60-і рр. XX ст. (Третій етап розвитку методики)
Практична робота 4
Методологія науки Розглядає мову як засіб вираженість, фіксації, переробки, передачі та зберігання наукових знань, Наукової информации.
біологічний комод
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
рухомий алфавіт
До соціального життя
Курс, 6 семестр
Зміст ДІЯЛЬНОСТІ студентов-практікантів
ВСТУП
Тема 13. Інформаційно-технологічний супровід освітнього процесу.
Програма педагогічної практики студентів випускного курсу
У період педпрактики
Оцінка результатів педагогічної діяльності класного керівника
Практика
Виконання і захист міні-проектів (з комп'ютерною презентацією).
Методичні вказівки з підготовки до семінарського заняття
А.С. Макаренко «Проблеми шкільного радянського виховання.
Орієнтовна схема звіту практиканта
Матеріали для поточного контролю знань студентів
Методи, прийоми і засоби виховання. Класифікація методів виховання, їх характеристика.
Г) залучення органів почуттів до сприйняття навчального матеріалу
Завдання № 11.
Завдання № 33.
Тема 2.2. Технологія організації розвиваючих видів діяльності школярів.
Тема 1.10. Соціалізація як соціально-педагогічне явище
Тема 3.1. Зародження виховання в первісному суспільстві


перша | Попередня | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати