Головна

Охорона праці

сторінка 45

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема 1.3 Правове регулювання умов праці
Вступ
Навчально-методичний комплекс
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Місць об'єктів відкритих гірських робіт
Розділ 4 ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА гірничорятувальної справи
Розділ 3 ПРОМИСЛОВА САНИТАРИЯ
ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ
Розділ 2 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГІРНИЧИХ РОБІТ
Терміни та визначення з охорони праці.
Обов'язок наймача щодо забезпечення вимог О.Т.
Система управління охороною праці на підприємстві.
Відділ охорони праці на підприємстві.
Права і обов'язки працівника з охорони праці.
Основні законодавчі та нормативні акти Республіки Білорусь з охорони праці.
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація.
Сучасний стан охорони праці в Республіці Білорусь.
Організація навчання безпеки праці. Проведення інструктажів з охорони
Методи вивчення виробничого травматизму. Відносні показники травматизму.
тельствованія.
Умови безпечної експлуатації посудин, що працюють під
Зберігання балонів.
Машин, механізмів і пристроїв.
Види і терміни технічного огляду.
Причини вибухів посудин, що працюють під тиском, робота і потужність вибуху.
Розділ II. Виробнича санітарія і гігієна праці.
Класифікація шкідливих речовин, характер їх впливу на організм людини.
Санітарно-захисні зони промислових підприємств.
Відповідальність за порушення законодавчих та інших правових і нормативних документів з охорони праці.
Відомчий контроль за охороною праці.
Види контролю за охороною праці. Державний контроль. Права державного інспектора праці.
Адміністративно-громадський контроль за охороною праці.
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
Класифікація вібрацій.
Схеми водопостачання підприємств, норми водоспоживання.
Вимоги безпеки до виробничих процесів, технологічного устаткування. Пристрої безпеки.
Електризація речовин. Виникнення статичного електричні-ства. Фактори, що визначають інтенсивність електризації.
Санітарна характеристика виробничих процесів.
Електромагнітні поля, вплив на організм людини, нормування.
Гігієнічні характеристики і норми вібрації.
Іонізуючі випромінювання, види випромінювань, величини, їх характеризують, вплив на організм людини, нормування.
Розрахунок ПРОДУКТІВНОСТІ ВЕНТІЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АДМІНІСТРАТІВНІХ приміщень
Розрахунок НЕОБХІДНОГО повітрообміну У механічному ЦЕХУ
довідкові табліці
Методика розрахунку
Розрахунок штучного захисних заземлення
Розв'язання завдань з охорони праці
Загальні вказівки до розв'язання задач З ОХОРОНИ ПРАЦІ В дипломних проектів
Методика розрахунку
Деяк відів ґрунту
Перелік літератури
Що працює під тиском
Безпека експлуатації холодильних установок
напруга кроку
Контрольно-вимірювальні прилади, арматура, запобіжні пристрої і їх розрахунок
сигналізують пристрої
Загальні вимоги безпеки до конструкції виробничого обладнання
Розміщення обладнання та огороджувальні засоби захисту
Запобіжні засоби і їх розрахунок
Класифікація виробничих приміщень відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок
Захист від статичної електрики
протипожежний захист
Словник основних понять
ВСТУП
Www.msta.ru
Міжнародний інститут ТЕХНОЛОГІЙ


перша | Попередня | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати