На головну

механіка

сторінка 169

Каталог - Механіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Перевірочний розрахунок на міцність від утоми
Загальні відомості
Загальні відомості
Класифікація підшипників кочення
Основні типи підшипників кочення
Перевірочний розрахунок на нагрів і швидкість зносу
Перевірочний розрахунок по допускаються тискам в підшипнику
підшипникові матеріали
Конструкція корпусів підшипників
Критерії працездатності ланцюгових передач
Матеріали зірочок ланцюгових передач
Перевірочний розрахунок черв'ячної передачі
Загальні відомості про ремінних передачах
Види ремінних передач
послідовність розрахунку
Початкові дані
матеріали черв'яків
Допустимі напруги
конструкція ременів
Гумових шарів 3, розташованих над і під несучим шаром (кордом), умовно званих шарами розтягування і стиснення;
Загальні відомості про ланцюгових передачах
Ланцюги ланцюгових передач
Особливості конструювання та експлуатації ланцюгових передач
Сили, що діють на вали
Розрахунок параметрів передачі
матеріали шківів
Основні геометричні і кінематичні характеристики ремінних передач
Перевірка гвинта на стійкість
Розрахунок міцності гвинта
V семестр
Основні поняття теорії МАШИН І МЕХАНІЗМІВ
кутові з'єднання
Допустимі напруги
Перевірка на самоторможіння
Розрахунок зварних з'єднань
зварні з'єднання
Особливості розрахунків при проектуванні
порядок проектування
Список використаних джерел
термоелектричний датчик
багатокомпонентні гіроскопи
монолітний гіроскоп
Глава 9. Інші типи датчиків
Глава 8. Вібраційні гиродатчик
Типи пьезорезонансних датчиків
І постійних часу обмоток
Визначення втрат і ККД
Короткого замикання при номінальному струмі збудження
векторна діаграма
Для сталого режиму роботи
Початкові дані
Визначення розмірів статора
Розрахунок магнітного кола
регулювальних характеристик
Проектування синхронних генераторів
Мостові схеми включення датчиків
Датчики механічного переміщення
Еквівалентна електрична схема
Класифікація датчиків
Основні структурні схеми датчиків
МОСКОВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
Характеристики первинних перетворювачів сигналів
Двошарових статорних обмоток
Визначення втрат і ККД
Вихідні дані для проектування
Вибір головних розмірів активної частини генератора
Виконання сегментіровкі статора
ВСТУП
Пахомін С.А.
Федеральне агентство з освіти
Параметрів обмотки статора
Визначення розмірів полюсів ротора
векторна діаграма
Розрахунок обмотки збудження
Визначення параметрів і постійних часу обмоток
Для сталого режиму роботи
Визначення МДС реакції якоря
Розрахунок демпферної обмотки
Розрахунок магнітного кола
нелінійні опори
параметри терморезистора
Монокристалічний кварцовий п'єзоелемент
функція перетворення
Електричні схеми
Принцип дії
застосування тензодатчиків
Схема включення перетворювача в електричний ланцюг
температурна похибка
поперечна чутливість
чутливість схеми
П'єзоелектричні датчики вібрації
Резонансна частота кварцових резонаторів
тензочутливість пьезорезонаторов
Генератори з пьезорезонансной стабілізацією частоти
механічна добротність
Частотні властивості пьезоелемента
пьезокерамические елементи
Глава 7. Пьезорезонансние тензодатчики
чутливість тензопреобразователя
Принцип дії
Принцип дії
Обмеження для ємнісних датчиків
Ємнісні датчики малих переміщень
тензорезистори
варистор
вольтамперная характеристика
позистора
Ємнісні датчики зі зміною діелектричних властивостей
Електричні схеми ємнісних датчиків
Передавальна функція диференціального датчика
функція перетворення
Індуктивний датчик кута
Принцип дії
функція перетворення
Диференціальні схеми ємнісних датчиків
Помилки ємнісних датчиків
рівномірний рух
равнопеременное рух
нерівномірний рух
прискорення точки
Швидкість руху
Точка прикладання сили тяжіння
Центр тяжкості однорідних плоских тіл
Пройдений шлях
Визначення швидкості та прискорення точки при координатному способі завдання її руху
обертальний рух
центру швидкостей
Поняття про терті
аксіоми динаміки
Поступальний і обертальний
Плоскопараллельное рух твердого тіла
Окремі випадки обертального руху
Основні визначення
Приведення довільної просторової системи сил до центру Про
Просторова сходиться система сил
Рішення
Проекція сили на вісь
Сил аналітичним способом
Умова рівноваги плоскої системи збіжних сил
Рівнодіюча сходяться сил
третя аксіома
Зв'язки і реакції зв'язків
нерухомий шарнір
Сходяться сил в аналітичній формі
Пара сил, момент пари сил
види навантажень
Момент сили відносно осі
Просторова сходиться система сил
Плоскої системи сил
Вплив точки приведення
Момент сили відносно точки.
розташованих сил
Поняття про тертя. види тертя
тертя кочення
Основні визначення
Внутрішні силові фактори при вигині
Прийняті в машинобудуванні знаки поперечних сил і
Розрахунок на жорсткість
Види розрахунків на міцність
Внутрішні силові фактори при крученні
Епюри моментів, що крутять
Напруження при крученні
Диференціальні залежності при прямому поперечному вигині
Методом перетину Отриманий вираз можна узагальнити
Поняття про стійкий і нестійкій рівновазі
Розрахунок за формулою Ейлера
Критичні напруги.
Розрахунок круглого бруса на вигин з крученням
Поняття про складне деформованому стані
напруги
Напружений стан в точці
Деформації при крученні
Полярний момент інерції кола
потужність
Коефіцієнт корисної дії
Теорема про зміну кількості руху
Робота рівнодіюча сили
Тема 1.14. Робота і потужність
сила інерції
Рішення
Теорема про зміну кінетичної енергії
Основи динаміки системи матеріальних точок
Відцентровий момент інерції
Полярний момент інерції перетину
Моменти інерції найпростіших перетинів
поздовжніх сил
Внутрішні силові фактори, напруги. побудова епюр
Основне рівняння динаміки обертового тіла
напруги
Завдання теоретичної механіки
Теоретична механіка
Межі застосовності формули Ейлера
Терміни та визначення, необхідні для виконання роботи з аналізу структури і властивостей полотен
Укладач: Данилова С.А.
Тема: Відпал і нормалізація стали
Тема: Загартування і відпустку стали
Тема: Процес кристалізації і фазові перетворення в сплавах. Основні типи діаграм стану
Тема: Процес кристалізації і фазові перетворення в сплавах. Основні типи діаграм стану
Тема: Загартування і відпустку стали
Тема: Чавуни


перша | Попередня | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати