Головна

механіка

сторінка 20

Каталог - Механіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема 3.10 З'єднання деталей машин.
Тема 2.7. Поєднання основних деформацій. Гіпотези міцності і їх застосування.
Тема 1.8 Кінематика точки. Простей шиї рух твердого тіла.
приклад 34
Переміщення при вигині. Розрахунки на жорсткість
завдання опору
Основні допущення опору
приклад 23
Робота і потужність при обертальному русі
приклад 22
Метод перерізів. Внутрішні силові фактори (ВСФ)
напруги
граничні напруги
Допустимі напруги. Розрахунки на міцність
пластичні матеріали
Переміщення і деформації. закон Гука
Сили і напруги в поперечних перетинах бруса
Потужність. Коефіцієнт корисної дії
приклад 19
обертальному русі
приклад 18
обертальний рух
Тема 1.8 Динаміка
приклад 21
переміщенні
приклад 20
принцип Даламбера
сили інерції
Розрахунки на міцність при розтягуванні (стисканні)
Визначення допустимої навантаження
І інтенсивністю розподіленого навантаження
Правила побудови та контролю епюр
Продовження таблиці 17
Класифікація видів вигину
приклад 40
Продовження таблиці 18
Нормальні напруження при згині
приклад 30
приклад 32
приклад 29
Розрахунки на міцність при згині
Умова міцності при крученні
Визначити d.
приклад 35
Умова міцності при зминання
Умова міцності при зрізі
Тема 2.3 Практичні розрахунки на зріз і зминання
Моменти інерції перетинів
Мають вісь симетрії
Деформації і напруги при крученні
Кручення. Обертаючий момент. побудова епюр
Чистий зрушення. Закон Гука при зсуві
Перелік екзаменаційних питань.
ТЕСТ для самоперевірки.
Пояснювальна записка.
По темі «довільна плоска система сил».
Завдання 4.
По темі «Плоска сходиться система сил».
Контрольна робота
Методичні вказівки і контрольні завдання для домашньої контрольної роботи.
Короткі теоретичні відомості
Моменти інерції найпростіших перетинів.
Завдання 2. Обчислити головні центральні моменти інерції перерізів, представлених на схемах. При розрахунках скористатися даними таблиці, вибравши необхідні величини.
Тема 2.2. Розтягування і стиснення.
Тема 1.5. Центр ваги
Рішення
Рішення
Приклад 1.
Тема 2.4. Геометричні характеристики плоских перерізів.
Розділ 3. Деталі машин.
Розрахунково-графічна робота 6. Тема 2.2.
Рішення
Тема 2.6. вигин
Тема 2.5. Кручення.
Плоска система довільно розташованих сил.
Тема 1.2. Плоска система сходяться сил.
Основні положення і розрахункові формули при вигині
Знаки згинальних моментів і поперечних сил.
Зробити висновки про доцільність виконання вала круглого або кільцевого перерізу, порівнявши площі поперечних перерізів.
Проектувальний розрахунок, визначення зовнішнього діаметра перетину
Умова міцності при крученні
Геометричні характеристики кола і кільця
Розділ 2. ОПІР МАТЕРІАЛІВ
Тема 3.1. Основні положення
КІНЕМАТИКА
Розрахунково-графічна робота 7. Тема 2.4.
Тексти контрольних питань для іспиту
Контрольне завдання з розділу 3 «Деталі машин», теми 3.1-3.4.
Розрахунково-графічна робота 9. Тема 2.6.
Розрахунково-графічна робота 8. Тема 2.5.
приклад 2
Завдання для роботи
приклад 1
теоретичний матеріал
Вхідний контроль
Приклад 1
приклад розрахунку
Розрахунок зварних швів при осьовому навантаженні, що з'єднуються.
Приклади розв'язання задач
теоретичний матеріал
завдання
Клиноременева передача
Вхідний контроль
теоретичний матеріал
Розрахунки на міцність при розтягуванні і стисненні
Приклад 1
Розтягування і стиснення
завдання
приклад 1
Вирішимо систему рівнянь (1) і (2)
Отриману систему сил повинен відповідати системі координат Х0Y.
Стрижні АВ і ВС є зв'язками для точки В. Під дією активних сил і в стрижнях АВ і ВС виникають реакції зв'язків і.
Для вирішення завдання розглянемо рівноваги точки В.
При дії активних сил (навантажень) на балку в зв'язках виникають реакції зв'язків і.
Складемо умову рівноваги і обчислимо реакції опор.
Складемо умову рівноваги і обчислимо реакції закладення.
В умові задачі потрібно знайти, але в ході рішення були знайдені тільки її складові. Для обчислення самої реакції будемо використовувати «правило паралелограма».
Під дією активних сил (навантажень) на балку в зв'язках виникають реакції зв'язків і реактивний момент.
Розглянемо рівновагу балки АВ.
В умові задачі потрібно знайти, але в ході рішення були знайдені тільки її складові.
ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА
Рішення
Рішення
Рішення
Рішення
Рішення
ІНСТРУКЦІЯ З НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ судомного синдрому.
ЕКСТРЕНА ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ в напівсидячому положенні.
ІНСТРУКЦІЯ З НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ
Гіпертонічний криз.
Розрахунково-графічне завдання
Теоретична частина
Рішення.
Теоретична частина
Завдання. Вирішити завдання.
Розрахунок на міцність при згині
приклади рішень
приклад рішення
Теоретична частина
Теоретична частина
Завдання 2. Розрахунково-графічне завдання
Завдання 1. Розрахунково-графічне завдання
Теоретична частина
Теоретична частина
Теоретична частина
Рішення.
Теоретична частина
Теоретична частина
Теоретична частина
Теоретична частина
Завдання 1. Розрахунково-графічне завдання
Завдання 2. Розрахунково-графічне завдання
приклади рішень
Теоретична частина
Теоретична частина
Рішення.
Теоретична частина
Розрахунково-графічне завдання
приклади рішень
Розрахунково-графічне завдання.
Теоретична частина
Рішення
Рішення
Теоретична частина
Рішення.
Завдання 2. Розрахунково-графічне завдання
Теоретична частина
Рішення
Теоретична частина
Розрахунково-графічне завдання
приклади рішень
Теоретична частина
Вступ
Теоретична частина
Загальні вимоги при складанні кросвордів
Внеаудиторная самостійна робота
Пояснювальна записка
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ (ПРОЕКТ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ
Методичні вказівки до контрольної роботи для студентів денної форми навчання І ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 140604
РОБОЧА ПРОГРАМА
Методичні вказівки ПО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИМ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 140604
Інститут гірничої справи, геології та геотехнологій
ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ ВІД РУЙНУВАННЯ
ВИДИ МАТЕРІАЛІВ З ДЕРЕВИНИ
ПОРОКИ ДЕРЕВИНИ
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ
ВСТУП
Другий закон Ньютона. Поняття про масу. Одиниці виміру маси і сили в системі СІ.
Третій закон Ньютона. Закон збереження імпульсу.
Обертальний рух тіла. Вектори кутового переміщення, кутової швидкості та прискорення.
Геометричні і кінематичні характеристики руху матеріальної точки
Робота. Потужність. Робота постійної і змінної сили. Одиниці виміру.
Енергія. Кінетична і потенційна енергія. Закон збереження і зміни механічної енергії.
Питання 16: Обгрунтування властивостей БПЖ. Компоненти БПЖ.
Питання 17: Вимога до конструкції свердловини. Обгрунтування кількості і глибини спуску ОК.
Питання 15: Властивості і параметри БПЖ.
Питання 14: Емульсії.
Питання 13: Класифікація БПЖ. Дисперсна фаза і дисперсійне середовище.
Питання 18: Конструкція ОК. Спуск ОК в свердловину.


перша | Попередня | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати