Головна

література

сторінка 95

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ЗАЛІК ЯК ПІДСУМКОВА ФОРМА КОНТРОЛЮ
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
Цілі і завдання курсової роботи
Список використаних джерел літератури
Курсова робота
Річна програма випуску виробів, шт.
Відомості про витрати по оплаті праці.
Послідовність операцій технологічного процесу виготовлення виробів
Теми курсових робіт
ДОДАТКИ
Відомості про заготівлю і масі виробів.
Вихідні дані для розрахункової частини курсової роботи
Основні вимоги до змісту та складання курсової роботи.
Коротка характеристика основних класифікаційних груп витрат виробництва та обігу
Цілі виконання курсової роботи.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вимоги до структури курсової роботи.
Захист курсової роботи.
Приклади розв'язання задачі 1.
Виконання курсової роботи
Оформлення курсової роботи
Орієнтовна тематика курсових робіт
Приклади розв'язання задач
Вказівки і підказки до вирішення завдань
Завдання для самостійного рішення
Завдання для роботи в аудиторії
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Підбір необхідних джерел і літератури
Виклад текстового матеріалу
Орієнтовна тематика контрольних робіт
Оформлення таблиць, малюнків і додатків
Порядок і терміни захисту контрольної роботи
Контрольна робота
Перм 2011
Теми курсових робіт
Захист курсової роботи
Підготовка курсової роботи
Вибір теми і керівництво курсовою роботою
Порядок захисту курсової роботи
Тематика курсових робіт
Вимоги до курсової роботи
Рекомендується використовувати літературу які не досягли 10 років.
Курсова робота
Створення таблиць.
Значення атрибута ALIGN
Заголовки.
Мова HTML.
Створення карт збережений.
Фрейми.
Вибір засобів вимірювальної техніки та контроль геометричних
Порядок виконання завдання 3
Мета та завдання КУРСУ. ВИМОГИ ДО ІСПИТУ
Бально-рейтингова система
Порядок виконання завдання 2
практична частина
Теоретична частина.
практична частина
Теоретична частина.
практична частина
Складання Розклад занять
Обробка значень з форми
Form1.st1.value
змінні
структура документа
Практична частина.
практична частина
Умовний оператор if
Визначення поточного часу
Визначення дати для заданого дня тижня
Теоретична частина.
практична частина
Робота умовно оператора if з числовими величинами
Оформлення дипломної роботи
Оформлення списку використаних джерел та літератури, додатків
Написання дипломної роботи
Вивчення джерел і літератури, збір практичного матеріалу
Вибір теми дипломної роботи та її затвердження
Електронні ресурси локального доступу
Отримання відгуку від наукового керівника
дипломних ЗАВДАННЯ
ДИПЛОМНА РОБОТА
дипломних ЗАВДАННЯ
ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Рецензування дипломної роботи
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Кіров 2008
УФА 2009
Цілі і завдання випускної кваліфікаційної роботи
Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи
Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи
Попередній перегляд (передзахист) випускної кваліфікаційної роботи та допуск до захисту
Організація роботи студентів при підготовці випускної кваліфікаційної роботи
Графік виконання роботи
Вимоги до оформлення випускної роботи
Зразок оформлення списку використаних джерел
попереднього перегляду випускної кваліфікаційної роботи студента Уфимського державного авіаційного технічного університету
ДИПЛОМНА РОБОТА
Випускних кваліфікаційних робіт (ВКР)
Захист випускної кваліфікаційної роботи
СПИСОК ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Рекомендації з підготовки та оформлення рефератів і презентацій
Тема №9. Історичний роман А.Н.Толстого «Петро Перший».
Науково-критичні роботи
Посадкою називається вид з'єднання деталей, який визначається величиною які утворюються в ньому зазорів або натягів.
штангенінструмент
ДОСЛІДЖЕННЯ гвинтовий механізм
мікрометричні інструменти
Кручені СТРИЖНІВ З КРУГЛИМ поперечного перерізу
КОНСТРУКЦІЇ І ПАРАМЕТРИ ЗУБЧАТИХ МЕХАНІЗМІВ
цілепокладання
Підбір і вивчення літератури
Захист курсової роботи
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
У другому розділі проводиться аналіз, виявляються проблеми і обґрунтовуються шляхи, спрямовані на їх зниження.
Оформлення курсової роботи
Написання курсової роботи
Глава 1. Маркетингове середовище туристичної фірми
ДОДАТКИ
вступ
Вступ
про закінчення виконавчого провадження
опубліковані
ВСТУП
Федеральне державне бюджетне освітня установа
Порядок захисту курсової роботи
Вимоги до оформлення виносок, посилань на джерела та літературу
Оформлення курсової роботи
Апарату курсової роботи
Порядок підготовки курсової роботи
Загальні вимоги до курсової роботи
Пояснювальна записка
джерела
Вимогам ДОС ВПО при захисті ВКР
Зразкове завдання для ВКР
Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи
Приблизний перелік тем ВКР
вибір теми
Зобов'язання з підготовки випускної кваліфікаційної роботи
Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи
ВСТУП
Обов'язки наукового керівника
УЧАСНИКИ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Захист випускної кваліфікаційної роботи
Додаток 1
Правила оформлення пояснювальної записки
Структурні елементи випускної кваліфікаційної роботи
Практичне заняття №6
Практичне заняття №8
Розповідь у творчості В.Набокова. Риси реалізму і модернізму в новелах В.Набокова «Дзвінок», «Облік, озеро, вежа».
Практичне заняття №4
Матеріал до практичного заняття
Практичне заняття №9
Матеріал до практичного заняття
ЄДИНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ
СТРУКТУРА ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Практичне заняття №17
Розповідь у творчості В. Распутіна. Аналіз оповідань «Уроки французького» і «В ту ж землю».
Практичне заняття №1
Тема 11. Розповідь в літературі початку 21века.
Пояснювальна записка
Тема 1. Загальна характеристика жанру оповідання, історія виникнення, найважливіші типологічні ознаки.
Тема 3. Жанр розповіді у творчості О. М. Толстого і традиції вітчизняної літератури.
Тема 8. Художні шукання А. Платонова в області малої епічної форми.
Тема 10. Жанр розповіді в російській літературі 2-ї половини 20 століття.
Тема 7. М.Зощенко - майстер короткого гумористичного оповідання.
Тема 6. Розповідь у творчості М.Булгакова.
Тема 5. Малий епічний жанр у творчості В.Набокова. Синтез реалізму і модернізму.
Технологія виконання жіночої моделі
Технологія виконання чоловічої моделі
ОЦІНКА РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Правила опису джерел інформації
ОБСЯГ І ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВІЙ ЧАСТИНИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
додаток 3
додаток 4
СХЕМА МАКІЖУ
МОДЕЛЮВАННЯ
Оформлення курсової роботи
оформлення таблиць
Підбір, вивчення, аналіз літератури та відбір фактичного матеріалу
ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ
Оформлення додатків і доповнень
Захист курсового проекту
Загальні правила подання формул
Подання окремих видів ілюстративного матеріалу
Спеціалізовані інформаційні ресурси
інституційна економіка
Англомовні пошукові системи і каталоги
Нормативно-інструктивні документи
Оформлення літературних джерел
Оформлення списку використаних джерел
Оформлення формул і рівнянь
Рецензування та оцінка КУРСОВОЇ РОБОТИ
додаток А
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вступ


перша | Попередня | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати