На головну

література

сторінка 96

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вступ
оформлення таблиць
Апарати, матеріали і реактиви
Типи і основні розміри
Загальні вимоги
Основна частина
Глава 1. Теоретичний аналіз проблеми дослідження
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ОБРАНОЇ ТЕМОЮ
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
встановлені стандарти
Загальні вимоги до створення презентацій
РЕЦЕНЗІЯ
ЗАВДАННЯ НА випускна кваліфікаційна робота
Випускна кваліфікаційна робота
Перелік тем курсових робіт
Вступ
Мета курсового проектування
Челябінськ, 2013 роки
Вимоги до оформлення списку джерел і літератури
Нормативно-правова документація
Електронний і Інтернет - ресурс
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО курсової роботи
ВСТУП
Проза 20-30-х рр. ХХ століття для дітей
Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни
Цілі освоєння дисципліни
Поетична епоха 20-30-х рр. ХХ століття для дітей
Своєрідність поезії С. Я. Маршака
Джерела і інтерпретація
використовувані технології
Дитяча проза кінця 1950-1990-х рр.
Методичні рекомендації з написання контрольної роботи
Теми контрольних робіт
Монографії, навчальні посібники, книги, статті
Словники, довідники, енциклопедії
літературна критика
літературна казка
автобіографічна повість
завдання
Санкт-Петербурзький гуманітарний університет ПРОФСПІЛОК
Напрямок - 034000.62 Конфліктологія
Оцінка випускної кваліфікаційної роботи
Наукове керівництво випускної кваліфікаційної роботою
Основні вимоги до випускної кваліфікаційної роботи
Зразок оформлення ПЕРЕЛІКУ скорочень, СИМВОЛІВ
Порядок вибору та закріплення тем курсових робіт
Виділення заголовків розділів і підрозділів і їх розміщення
Основні поняття КУРСОВОЇ РОБОТИ
ЗАХИСТ І ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ
МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
нумерація
Назва таблиці
Приклади ОФОРМЛЕННЯ ілюстративний матеріал
Приклад оформлення змісту
Організація виконання курсової роботи
Оформлення списку використаної літератури
бібліографічні посилання
Пояснювальна записка.
Вибір зварювального матеріалу.
Текст методичних вказівок, виконаний курсивом, є довідковим. Все, що написано прямими літерами, має бути написано в роботі.
Визначення необхідної кількості електродів.
Нормування часу.
Методичні вказівки до виконання роботи
Чемпіонат з хокею
Методичні вказівки до виконання роботи
Методичні вказівки до виконання роботи
Методичні вказівки до виконання роботи
Методичні вказівки до виконання роботи
Методичні вказівки до виконання роботи
Вимоги до етапів формування комп'ютерної презентації
Методичні вказівки до виконання роботи
Методичні вказівки до виконання роботи
Методичні вказівки до виконання роботи
Москва 2013
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ООП
СЕМІНАРСЬКІ І ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Перелік питань для підготовки до розділу 1
Приклад.
РОЗРОБНИКИ І ЕКСПЕРТИ ПРОГРАМИ
Методичні рекомендації щодо організації ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
МОВА І СТИЛЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ВСТУП
Список найбільш часто зустрічаються помилок
Теми курсових робіт.
Кафедра економіки
Законодавчі і нормативні акти
Вимоги по основним етапам і розділах курсової роботи
I. Загальні вимоги
III. Написання курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ
Неприпустимо, щоб назва однієї з глав повторювало назву роботи.
IV. Оформлення курсової роботи
Порядок посилання на літературні джерела
Методичні рекомендації для наукового керівника, рецензентів і членів ДАК
Випускної кваліфікаційної роботи
За фахом 080114 Економіка і бухгалтерський облік (в АПК) поглиблена підготовка
Додаток А (обов'язковий) Форма обкладинки дипломної роботи
Довідка про результати впровадження
Форма замовлення на тему ВКР
Додаток Д (обов'язковий) Форма завдання на виконання ВКР
Абакан, 20____
Процедура допуску студентів до захисту випускної кваліфікаційної роботи
Порядок проведення захисту випускної кваліфікаційної роботи
Вимоги до оформлення.
Організація розробки тематики та виконання випускних кваліфікаційних робіт
ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ
ЗАВДАННЯ
ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА
Розподіл досліджуваних хворих за статтю
Виклад власної думки з проблеми вихідного тексту, його аргументація
Робота з текстами-епізодами з художніх творів
Коментування проблеми вихідного тексту
Невеликий словник термінів, які використовуються в критерії оцінювання відповіді на завдання частини С
форми вступів
текст №1
Текст№2
текст №1
текст №2
твір
текст №3
композиція твору
Рецензія, відгук або есе?
Розуміння вихідного тексту
Особливості твору-міркування
Вступ
текст №3
текст №4
текст №5
Вихідні дані для виконання курсового проекту
Дробленого продукту (z)
схема дроблення
Залежність оптимального розміру шматків руди в харчуванні млинів від продуктивності фабрики
Максимальна крупність шматків руди для рудозбагачувальних фабрик (за даними Механобр)
Вибір схеми дроблення
ПОКАЗНИКІВ ЗБАГАЧЕННЯ
Лабораторна робота №9.
Завдання №10 ANAM.
Завдання №11 Гудзик.
Завдання №8 Цегла.
Завдання №5 Пряжа.
Завдання №3 Сир.
Лабораторна робота №14.
Лабораторна робота №15.
завдання №3
Завдання №2.
Лабораторна робота №18.
Лабораторна робота №16.
Завдання №2 Zitar.
Завдання №1 Жалюзі.
Завдання 2.2. Робота зі стилями.
Завдання 2.1. Робота з майстром сторінок. Оформлення сторінок.
Завдання 1. Верстка сторінки в InDesign
Завдання 1. Створення буклетів.
Завдання 4. Підготовка автоматичного змісту.
Лабораторна робота №11.
Лабораторна робота №12.
Завдання №2. Чорний квадрат
BMW, Радіація, Їжачок
калейдоскоп
Grand Gift
Завдання №3.
Завдання №4.
Завдання №2.
Завдання №1.
Завдання №4.
Монтаж.
Знайомство з панеллю переходів. Їх настройка.
Розробка презентації.
Вимоги до оформлення списку літератури
Наукового керівника на дипломну роботу
додаток 3
Основні вимоги до оформлення дипломної роботи
Основні етапи підготовки дипломної роботи
Вступ
Вступ
Вивчення та аналіз літератури
Прийнятний рівень мовної грамотності, включаючи володіння функціональним стилем наукового викладу.
Міжрядковий інтервал: 1,5.
Обгрунтування актуальності, визначення мети і завдань дослідження
Організація і проведення дослідження
додаток 5
Додаток 2
Захист випускної кваліфікаційної роботи в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).
Вимоги і правила оформлення роботи
У разі виявлення чужого матеріалу без посилання на автора і джерело запозичення дипломна робота не допускається до захисту.
Оформлення списку скорочень
дипломного твори
Порядок підготовки дипломної роботи
завдання рецензента
Складання та оформлення списку джерел і літератури
допоміжні покажчики
Критерії оцінки дипломної роботи
Порядок захисту дипломної роботи
Правила передруку рукопису
Оформлення ілюстрованого матеріалу і додатків
Обов'язки кафедр інституту
І роботи над нею


перша | Попередня | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати