На головну

література

сторінка 20

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Дорасчетние параметри
Інтегральні вимірювання (Тии)
Оцінка рішень або пропозицій автора з даної теми (до 100 балів)
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Реалізація рішення
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 2.1
III) Вимова запозичених слів
ПОНЯТТЯ Про МОВНИЙ нормі
ребуси нормою
Навчальна система тренажерного типу
Автоматизована інформаційна система бібліотеки навчального закладу
формули
Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи
Рекомендовано до друку
Оформлення текстової частини випускної кваліфікаційної роботи
Структура випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (спеціаліста)
Оформлення списку літературних джерел і посилань
Оформлення ілюстративного матеріалу
оформлення малюнків
Керівництво та контроль за виконанням випускної кваліфікаційної роботи
Інвестиції як об'єкт інноваційного менеджменту
Приклади бібліографічного опису книг
Маріуполь 2010
Вступ
Структура курсової роботи
Оформлення курсової роботи
контрольних робіт
ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
УДК 629.1 (075.8)
ЗАХИСТ РОБОТИ
XVII-XVIII століть
Вимоги до результатів освоєння дисципліни
Тема № 3
Тема №4
Тема № 2
Прийнята структура компетенцій
Місце дисципліни в структурі ООП
Практичне заняття № 1
Практичне заняття № 5
Тематика перевірочних робіт і методичні рекомендації щодо їх виконання
XVIII століття
аудиторні робота
Практичне заняття № 7
Практичне заняття № 6
Критерії оцінки сформованих компетенцій
Перелік питань для самоперевірки
Стиль художньої літератури
розмовний стиль
публіцистичний стиль
Офіційно-діловий стиль
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО СТИЛЮ
Структура курсової роботи
Рекомендації по організації робіт над курсовою роботою
Вимоги до оформлення курсової роботи
Порядок здачі та захисту курсової роботи
Методичне забезпечення курсової роботи
теорія менеджменту
анотація
Основні етапи курсової роботи
Орієнтовна тематика курсових робіт
технологія виконання
технологія виконання
технологія виконання
Параметри: -начертаніе: напівжирний.
Лабораторна робота №1. Дії програми Microsoft Word
технологія виконання
технологія виконання
технологія виконання
технологія виконання
технологія виконання
технологія виконання
технологія виконання
Завдання 2.
Завдання 1.
Домашнє завдання №1
Домашнє завдання №2
Домашні завдання
технологія виконання
технологія виконання
Індивідуальності літературного тексту
Лабораторна робота №4. Частотний аналіз поетичних текстів по початковій букві
Макрокоманда: «Занесення формул в осередок».
технологія виконання
технологія виконання
Лабораторна робота №5. Частотний аналіз поетичних текстів по всім літерам
Лабораторна робота 6. Переклад чисел з десяткової системи числення в будь-яку іншу (від двійковій до трідцатішестерічной) за допомогою схеми Горнера
по проведенню вуличного фестивалю поезії та графіті
Опис структурної схеми декодирующего пристрою системи SECAM
Порядок виконання роботи
Визначення координат кольоровості по трикутнику Максвелла
Пояснення до виконання пункту 3.2
Загальні вимоги до змісту курсової роботи
Тематика курсових робіт
Вибір теми курсової роботи, підбір літератури
Вказівки з написання курсової роботи
Додаток 1
додаток 4
Характеристика застосовуваних речовин
Дані живильного трансформатора і вступної магістралі
Приклади вибухонебезпечних зон і їх розмірів
Мереняшев В.Є.
Розрахункові дані силової мережі (від ЩС до електродвигуна - ділянку II). Напруга мережі 380/220 В
Розрахункові дані ділянки ??? (від ЩС до ЩО). Напруга мережі 380/220 В
Додаток 2
Для обов'язкового читання при підготовці до іспиту
Мемуари
Вступ
Введення 1 сторінка
Введення 2 сторінка
Введення 3 сторінка
драматургія
Введення 5 сторінка
Введення 4 сторінка
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчально-методичний комплекс
Концепції, що формуються в результаті освоєння дисципліни
Перелік тем курсових робіт
Методичні вказівки
Методичні рекомендації з розробки рефератів, курсових і контрольних робіт
роботи студентами
Семінар 2. Використання моделей для підтримки управлінської діяльності.
Технічні засоби навчання, що використовуються в навчальному
Оцінка щільності ймовірностей і функції розподілу
Обчислення емпіричних параметрів
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
Структура технологічного процесу
Додаток 4
ДОДАТОК 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Характеристика технології виробництва продукції
Лабораторна робота №2
результати моделювання
Додаток А (обов'язковий) Псевдокод моделює алгоритму
особливості програмування
Змінні та рівняння імітаційної моделі
Unit1.h
Unit1.cpp
Сентименталізм в російській літературі
Основні риси літератури сентименталізму
Вимоги до структури та змісту курсової роботи (проекту)
Вимоги до вибору тематики курсових робіт
Г. Советск, 2014
Порядок організації виконання курсової роботи (проекту)
Захист курсових робіт (проектів). Критерії їх оцінки
Бібліографічний опис документа з Internet
додаток 5
зразки
Вимоги до оформлення курсової роботи (проекту)
ТАБЛИЦІ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ТЕРМІНОВО
Студента (ки) _______ гр. спеціальності ___________________________
Вимоги до побудови та оформлення і роботи
ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ
Графічна частина ПРОЕКТУ
Види конструкторських документів
побудова таблиць
виклад тексту
Загальні вимоги щодо оформлення роботи
Список використаних джерел
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Вступ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ВСТУП
Частина 2. Похідні функцій
Частина 1. Межа і безперервність функцій
Правила виконання і оформлення контрольних робіт
ОПАЛЕННЯ
ЗАВДАННЯ до курсового проекту
теплопотребності приміщень
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ
Коефіцієнти місцевих опорів для елементів систем опалення
Додаток 1
Мета і завдання літературознавчого аналізу тексту
Особливості літературознавчого аналізу тексту
Коментарі до проведення літературознавчого аналізу художнього тексту
Основна
Літературознавчий аналіз ліричного твору
синтаксичні засоби
лексичні засоби
ПРОМИСЛОВІ БУДІВЛІ
Додаток 1 ................................................ ............................................ с. 23-31
I. Вступ
V. Шаманський Сейд
VI. Магія і домашнє господарство
IV. Розум, сприйняття і Сейд
III. киплячий котел
II. Термінологія
VIII. Жінки і магія в області датського права
Основні джерела
Прийоми роботи з документом
Якщо дізналися твір, напишіть його назву, автора та час створення.
Вступ
Оцінка проходження навчальної практики
В формі ____________________________________________
Робота над пояснювальною запискою
Підготовка до роботи
Журнали та газети


перша | Попередня | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати