На головну

Географія

сторінка 24

Каталог - Географія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


I ступінь II ступінь III ступінь і т.д.
Карта - Видалити косметику - Відновити.
Завдання 3. Проектування змісту і оформлення карти
СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЯКІ рекомендуються ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З географії
Дослідження природних компонентів географічної Оболонки та Вивчення природних комплексів різних розмірів
Тема, ОБСЯГИ курсової роботи
Підбір літератури та других матеріалів и джерел, складання бібліографії
Розкриття значення курсової роботи у вівчені географії
Та основні вимоги до ее змісту
Суспільно-географічні дослідження
Рекреаційно-географічні дослідження
Загальні економіко-географічні дослідження
Захист курсових робіт перед комісією
Визначення приватних масштабів
Довжина дуги в 10 паралелей і меридіанів на еліпсоїді Красовського
картографічні проекції
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СПОТВОРЕНЬ
ОСНОВИ КАРТОГРАФИИ
світових карт
Карт Росії і СНД
Практична робота № 3
Приклад виконання роботи
РІЗНИХ ЯВИЩ
Визначення ступеня генералізації
КАРТОГРАФІЧНА генералізації
РЕЛЬЄФУ
Способи картографічного зображення рельєфу
ГЕОГРАФІЧНІ АТЛАСИ
Аналіз змісту атласів
І тематичних карт
Загальногеографічна І ТЕМАТИЧНІ КАРТИ
Вибір способів картографічного зображення при побудові тематичної карти
Приблизний їх перелік екзаменаційних питань по всьому курсу
Додаткова
МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Рекомендована тематика курсових робіт
Ключові слова -
результатами рецензування
Додаток 1
приклад оформлення
Для наочності можна будувати схеми і графіки і називати під малюнком.
Процес проектування концентрационно-розподільчих систем
Модифікації процедури проведення мозкового штурму
Перевірка узгодженості думок експертів на основі коефіцієнта конкордації.
Тема 1. Основні показники економічної географії і регіоналістики
Скільки запасів відновлюваних природних ресурсів залучено в господарський оборот в масштабах світової економіки
ПАСПОРТ
На які види поділяються мінеральні ресурси у напрямку використання
Назвіть потенційні запаси вугільних ресурсів Росії.
Що визначає структуру зайнятості економічно активного населення в регіонах
Назвіть дві великі економічні зони, які виділяються на території Російської Федерації.
Скільки років в Російській Федерації не забезпечується просте відтворення населення
Назвіть кількість регіонів Російської Федерації, в яких відбувається скорочення чисельності населення.
Назвіть місце, займане Росією в світі за обсягом видобутку золота.
Назвіть дату створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС).
Назвіть одну з традиційних форм регіональних економічних зв'язків, що грунтуються на збалансованому товарообмін продукцією прикордонних (прибережних) регіонів сусідніх країн.
Тема 1. Основні показники економічної географії і регіоналістики
Оформлення курсової роботи
Тема 37. Тваринництво Забайкальського краю
Тема 36. Лісопромисловий комплекс Забайкальського краю
Тема 35. Машинобудування Забайкальського краю
Металургія Забайкальського краю
Тема 33. Паливно-енергетичний комплекс Забайкальського краю
ВСТУП
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Тема 1. Населення і трудові ресурси.
Тема 23. Географія промисловості Північного економічного району.
Тема 24. Розвиток і розміщення провідних галузей господарства Волго-Вятського економічного району.
Тема 22. Промисловий комплекс Північно-Західного економічного району.
Тема 21. Географія провідних галузей промисловості Центрального економічного району.
Тема 20. Економічне районування.
Тема 25. Економіко-географічна характеристика Центрально-Чорноземного економічного району.
Тема 26. Господарський комплекс Поволзької економічного району.
Тема 31. Економіко-географічна характеристика Далекосхідного економічного району.
Тема 31. Розвиток продуктивних сил Забайкальського краю.
Тема 30. Географія промисловості Східно-Сибірського економічного району.
Тема 28. Географія галузей промислового комплексу Уральського економічного району.
Тема 19. Географія зовнішніх економічних зв'язків Росії.
Тема 18. Соціальна інфраструктура.
Тема 5. Розвиток і розміщення нафтової і нафтопереробної промисловості.
Тема 8. Розміщення електроенергетики Росії.
Тема 4. Географія вугільної промисловості Росії.
Тема 3. Природа як фактор територіальної організації народного господарства.
Тема 2. Методи соціально-економічних досліджень.
Тема 9. Чорна металургія Росії.
Тема 11. Розвиток і розміщення транспортного машинобудування.
Тема 14. Агропромисловий сектор економіки Росії.
Тема 16. Транспортний комплекс Росії.
Тема 14. Географія лісопромислового комплексу Росії.
Тема 13. Розвиток і розміщення тукового виробництва Росії.
Тема 12. Порівняльна характеристика Центрального і Уральського районів машинобудування.
Мета та завдання ТВОРЧОЇ РОБОТИ
Розкривається тема повинна бути насичена фактичними даними, викладена економічним стилем і правильно оформлена.
Вступ
ОФОРМЛЕННЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ
Теоретичні аспекти вивчення продуктивних сил
Просторова структура нафтової промисловості Росії.
Просторова структура вугільної промисловості Росії.
Просторова структура газової промисловості Росії.
Просторова структура сільськогосподарського виробництва Росії.
Тематика творчих робіт
Просторова структура електроенергетики Росії.
Приклад оформлення змісту творчої роботи
Просторова структура хімічної промисловості Росії.
Структура економіки Росії за видами економічної діяльності.
Просторова структура автомобілебудування Росії.
Просторова структура загального (середнього) машинобудування Росії.
Просторова структура кольорової металургії Росії.
Діагностика природно-ресурсного потенціалу Росії. Забезпеченість Росії на корисні копалини.
картографічні методи
Рекомендовані джерела інформації
Кафедра Економіки та управління
ТВОРЧОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК
Вивчення розвитку продуктивних сил статистичними методами.
Методи аналізу структури економіки.
ТЕМи РЕФЕРАТАЎ
форма А
форма А
форма А
форма А
ВУЧЕБНА-МЕТАДИЧНАЯ КАРТА
форма А
форма А
форма А
Центрамі па витворчасці електрарухавікоў з'яўляюцца ... і ....
Дає амаль 40% агульнай випрацоўкі електраенергіі ў Беларусі.
Прадмова
ЗАТВЕРДЖУЮ
Лабораторна робота № 6-7
ТЕМА: ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ
ТЕМА: КЛІМАТ
ТЕМА: РЕЛЬЕФ БІЛОРУСІ
Лабораторна робота № 2
Тема: Геологічна будова і корисні копалини
Практична робота № 6
ТЕМА: ОЗЕРА І ВОДОСХОВИЩА
ТЕМА: ЛАНДШАФТИ
ТЕМА: Червона книга Республіки Білорусь.
ТЕМА: ТВАРИННИЙ СВІТ.
ТЕМА: Рослинний
ТЕМА: ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА
Сучасний етап географічних досліджень.
Основні етапи заселення Білорусі.
Географічні дослідження Білорусі.
Тема: Республіка Білорусь на карті Європи
Вступ
Мешечко, Е.Н.
ТЕМА: ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
Лабораторна робота № 15
Площі і чисельність населення деяких країн Європи
Корисні копалини
Дослідники природи Білорусі
водосховища Білорусі
Середня місячна температура повітря (° С) по області та обласного центру
Геологічні об'єкти Білорусі
Води: річки, канали, озера, водосховища
Приблизний перелік питань до іспиту з фізичної географін Білорусі
КАФЕДРА ГЕАГРАФІІ Беларусі
Центральної та Східної Європи
Від території республіки - 3,7
Охоронювані природні території
Опади теплого періоду
радіаційний баланс
форма А
форма А
форма А
Лабораторна робота № 16
ТЕМА: ОХОРОНА ПРИРОДИ. ОСОБЛИВО ОБ'ЄКТОМ ТЕРИТОРІЇ І ОБ'ЄКТИ
форма А
ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА
Геологічна будова осадового чохла Білорусі
Геоморфологічного районування території Білорусі
Східно-Європейської платформи і суміжних областей
До схеми тектонічного районування Прип'ятського прогину
ДОДАТОК 2
Предмет за вибором-Географія.
Г. Уральськ, вул. Жангір хана, 51
АБІТУРІЄНТ 2014
Наукові методи, що застосовуються в економічній географії
Історія науки
Предмет, історія та методологія науки
Microsoft Word
За відомим відстаням.
За призначенням
Вибір і використання орієнтирів.
Вимірювання відстані на місцевості
Вимірювання відстаней кроками.
Курвіметром.
Складання схеми і таблиці руху по азимутах.
Азимут звітує виключно за годинниковою стрілкою!
За кутовий величиною.
по звуках
Визначення на карті точки свого стояння
А тепер розберемо приклад руху по маршруту за допомогою карти.
БЕРЕГИТЕ КАРТУ!
Як влаштований компас
Визначення напрямку на сторони горизонту за небесними світилами.
Предмет і завдання геодезії
практикуми
Картографічна проекція Гаусса


перша | Попередня | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати