На головну

Біологія

сторінка 178

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Підвищення репродуктивної функції корів при
Імунобіологічної реактивності і запліднюваність корів
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Опублікованих за темою дисертації
Необхідний інформаційний матеріал.
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Тема № 14. Відкриті механічні пошкодження - рани
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Улан-Уде - 2009
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Необхідний інформаційний матеріал.
Тема №17 Опіки, відмороження, електротравми
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
Тема №18. "Смуток і діагностика ушкоджень кісток і суглобів".
електротравми
Про Ж О Г І
Характеристика місцевих змін
IV. анамнез життя
Короткі методичні вказівки до проведення заняття.
III. Анамнез захворювання
Змістовний модуль №4. Обстеження хірургічного хворого
травми живота
Черепно-мозкова травма
Синдром тривалого здавлення
Пошкодження грудної клітки та органів грудної порожнини
Тема № 13. Закриті пошкодження м'яких тканин, черепа, органів грудної клітки та живота, синдром тривалого роздавлювання
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
З метою контролю засвоєння рекомендованих навчальних матеріалів
Необхідний інформаційний матеріал - «Слово про діагноз».
Тема № 25. Особливості курації хірургічного хворого і ведення медичної документації
Й етап. Мета - обґрунтування локалізації процесу.
Тема № 24. Смуток і діагностика неопластичних процесів в хірургічній практиці.
Необхідного, пропонується виконати ряд завдань, правильність рішення
II етап. Мета - підтвердити або спростувати наявність неопластичних процесу.
T - is, 0, 1, 2, 3, 4.
Необхідний інформаційний матеріал
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
Змістовний модуль №4. Обстеження хірургічного хворого.
МОДУЛЬ №1 Загальні аспекти хірургії
Необхідний інформаційний матеріал
Загальна семіотика, методи діагностики основних патологічних процесів в хірургії, курація та основи реабілітації хірургічного хворого. Захист історії хвороби ».
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
Більш конкретні цілі виражені в 5 змістовних модулях і
Физикальное об'єктивне обстеження.
Загальна мета заняття.
Необхідного, пропонується виконати ряд завдань, правильність рішення
Необхідний інформаційний матеріал.
Тема № 22. Синдром системної запальної відповіді (Сепсис). Хірургічні аспекти СНІДу і наркоманії.
З Х Е М А
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
Необхідний інформаційний матеріал.
ЗАНЯТТЯ 2. ОСНОВИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань
Загальна мета заняття.
Тема № 19. Гостра неспецифічна хірургічна інфекція м'яких тканин
Необхідний інформаційний матеріал.
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
Необхідного, пропонується виконати ряд завдань, правильність рішення
Тема № 20. Гострі гнійні захворювання кісток, суглобів, синовіальних сумок і кисті.
Тема № 21. Гостра та хронічна специфічна хірургічна інфекція
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
Після засвоєння необхідних вихідних знань і умінь переходьте до
Для вивчення вищенаведених теоретичних питань рекомендуємо
З метою контролю вивчення рекомендованих навчальних матеріалів
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
Змістовний модуль № 7 Смуток і діагностика трофічних порушень і неопластичних процесів в хірургії
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
А) атеросклероз; б) аорто-артеріїт; в) хвороба Бюргера; г) хвороба
Короткі методичні вказівки для самостійної роботи студентів.
глосарій
Вступ.
Моноклонди теорія
глосарій
Coronary insufficiency
Незалежно від результатів серологічного дослідження, на всіх етапах діагностично-лікувального алгоритму кожного пацієнта слід трактувати як потенційно інфікованого ».
Короткі відомості з теорії.
Светорассеяния.
Завдання.
ІV.Термінальная стадія
Модуль ІІ. ЗАГАЛЬНА Семіотика, методи діагностики ОСНОВНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ХІРУРГІЇ, КУРАЦІЯ І ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХІРУРГІЧНОГО ХВОРОГО.
Тема № 1. Асептика в хірургії
ВСТУП
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою, згідно з вимогами Болонської декларації.
Модуль I. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ХІРУРГІЇ.
Правила обробки кистей рук сучасними антисептиками
Стерилізації в автоклаві
Донецьк 2013
Критерії оцінки якості захисту курсової роботи
Критерії оцінки якості іспиту кваліфікаційного
структура роботи
Основні положення
Пояснювальна записка
додаток 5
Методи дослідження безпечності та якості страв
Рекомендації з приготування страв
Використання харчових добавок
Цукор і цукрозамінники
М Е С Т Н А Я А Н Е С Т Е З И Я
Загальна мета заняття.
ГІГІЄНА ГРУНТУ
ГІГІЄНА атмосферного повітря
САНІТАРНА ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
Гігієнічні вимоги до якості питної води включають показники і їх нормативи, що характеризують
КОМУНАЛЬНА ГИГИЕНА
ГІГІЄНА ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
При розрахунку зниження шуму смугою зелених насаджень враховується
E. * оксидів сірки
Достовірні ознаки біологічної смерті
E. * общестімулірующего
E. миш'як
КРОК-2) 186 тестів
Алгоритм практичної навички: "Непрямий масаж серця".
КОМУНАЛЬНА ГИГИЕНА 2 сторінка
КОМУНАЛЬНА ГИГИЕНА 3 сторінка
Тема №10. Основи реаніматології.
КОМУНАЛЬНА ГІГІЄНА 4 сторінка
Quot; Ускладнення при переливанні крові та кровозамінників ".
Quot; Помилки і ускладнення при переливанні крові ".
Тема №8. Принципи загального знеболювання в хірургії та підготовка хворого до операції.
Знеболення в післяопераційному періоді
Необхідний інформаційний матеріал.
Тема №11: Підсумкове заняття модуля №1
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів
ТЕМА № 3: Десмургія
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів
Тема №4: Поняття про кровотечу та крововтрату.
Одягання операційної білизни
Препарати комплексної дії.
Тема №6. Компоненти, препарати крові та кровозамінники, техніка гемотрансфузії і переливання кровозамінників
Необхідний інформаційний матеріал.
Тема №7. Помилки і ускладнення при переливанні крові та кровозамінників
На сьогоднішній день переливання крові та її компонентів проводиться тільки за згодою пацієнта, при відповідного запису в історії хвороби і підпис хворого!
Етап.- Проведення біологічної проби.
алгоритм
Тема №5. Вчення про групи крові і методи її переливання
Короткі методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
Медичні наслідки аварії для Республіки Білорусь
Економічні наслідки аварії для Республіки Білорусь
Характеристика плутонію-239 і америцію-241 (накопичення в рослинах і тваринах), особливості впливу на людину
Характеристика стронцію-90 (накопичення в рослинах і тваринах), особливості впливу на людину.
Радіоактивне забруднення території РБ в результаті аварії на ЧАЕС, типи радіонуклідів і їх період напіврозпаду.
Характеристика йоду-131 (накопичення в рослинах і тваринах), особливості впливу на людину.
Екологічні наслідки аварії для Республіки Білорусь (забруднення рослинного й тваринного світу)
Шляхи подолання наслідків аварії на ЧАЕС (Державна програма подолання наслідків аварії)
Механізми шкідливого впливу іонізуючих випромінювань
ядерні реактори
Дозиметричні величини та одиниці їх вимірювання
Визначення поняття доза навчання, поглинена доза і одиниці її вимірювання
Способи дезактивації продуктів харчування (м'ясо, риба, гриби, ягоди)
Правила дії населення при виникненні радіаційної небезпеки (укриття в приміщеннях, захист шкіри, захист органів дихання, індивідуальна дезактивація)
Хронічна променева хвороба (ХЛБ)
Радіочутливість різних органів і тканин.
Гостра променева хвороба (ГПХ)
Заходи при аваріях на АЕС з викидом у навколишнє середовище радіоактивних речовин
Штучні джерела випромінювань.
Природні джерела випромінювань
Параметри деяких ядерних реакторів
Порівняльна характеристика РБМК і ВВЕР
Виберіть одну правильну відповідь
Який вид випромінювання, який не має заряду, але частинки мають масу
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМНОГО І ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ ОБ'ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. радіометр
Відбір проб грубих кормів (сіно, солома)
Підготовка приладу до роботи
Час, протягом якого активність ізотопу зменшується вдвічі, називається
При роботі з телегаммаустановкамі слід застосовувати
ВСТУП
ОСНОВНІ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЯХ НА РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ
Продукти, що сприяють виведенню з організму людини радіонуклідів. Продукти, що містять кальцій, сприяють виведенню стронцію з організму.
КАТАСТРОФА СТОЛІТТЯ
НАЙБІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНІ радіоізотопів
ІНШІ ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Штучний радіаційний фон формується за рахунок таких джерел
Санітарно-дозиметричний контроль в медичних установах включає
До стохастическим наслідків радіаційного опромінення людини відносяться
Які характеристики вірні для у-випромінювання
скорочення
Дезактивація продуктів харчування
Дезактивація обладнання, транспорту і одягу
санітарна обробка
Дезактивація будівель і населених пунктів
дезактивація місцевості
Безпека проектування і експлуатації атомних станцій
Основні причини аварій на АЕС
Загальні поняття. терміни та визначення
Забруднення навколишнього середовища в результаті ядерних випробувань
Специфіка впливу на людину продуктів ядерного вибуху (ПЯВ) і окремих ізотопів
Міжнародна шкала ядерних подій (шкала INES)
Особливості радіаційної обстановки при аварії на АЕС
Способи дезактивації і локалізації радіоактивних забруднень
Технічні засоби дегазації
Загальні уявлення про радіоактивне забруднення та дезактивації
захист населення
Опис аварій на ОІАЕ
радіоактивні опади
Розділ 2. Біологічна дія
Розділ 4. Принципи захисту при проведенні медичних рентгенологічних процедур
Розділ 3. Принципи захисту при роботі з нуклідному джерелами іонізуючого випромінювання
іонізуючого випромінювання
Основні види іонізуючих випромінювань
Радіація в медицині


перша | Попередня | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати