На головну

Екологія

сторінка 113

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Гідротехнічні споруди
Досвід складання ТЕО проектів житлових районів міст, промислових зон і комбінатів
Системи поводження з відходами
Гірничодобувна промисловість
Комунальне господарство
Особливо охоронювані природні території
Стан і перспективи розвитку особливо охоронюваних природних територій в Ленінградській області в кінці XX ст.
Сільське господарство
Лісне господарство
сертифікація
Екологічний аудит
Необхідність екологічного законодавства і примусу в дотриманні стандартів навколишнього середовища
вправи
Стандартизація в галузі охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів
Нормативно-правове забезпечення ОВНС та екологічної експертизи
Впливу запланованій господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище
ЕКСПЕРТИЗИ
Критеріальна база оцінок впливу
Принципи створення експертно-інформаційних систем для цілей ОВНС
структура ЕІС
Узагальнені критерії екологічної безпеки
Використовувані критерії та індикатори оцінки стану середовища в міжнародних і національних програмах
Основні положення Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті
Основні принципи проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і її пріоритетні завдання
нормативи скидів
Нормативи граничного розміщення відходів
нормативи викидів
Основні механізми екологічного нормування
Види і форми екологічного нормування
Екологічний паспорт природопользователя
Статистична звітність підприємства з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища
Досвід США в екологічну оцінку проектів
Сфера застосування процедури ОВНС / ГЕЕ
Оцінка впливу на навколишнє середовище
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОСІЇ
Система документації з питань природокористування та охорони навколишнього середовища на підприємстві
Кримінальна відповідальність
Роль природоохоронних прокуратур в дотриманні законодавства про ГЕЕ
ЗАВДАННЯ
Проектов..................................................................................................... 103
ВИСНОВОК
Система екологічного менеджменту проектів
Державна служба спостереження за станом навколишнього природного середовища
Господарської діяльності в Росії ........................................ 200
Глава 7. Оцінка впливу на навколишнє середовище ............................ 290
ІНФЕКЦІЙНІ запальні захворювання ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ОБЛАСТІ
правити] Примітки
Правити] Російська Федерація і її участь в міжнародному співробітництві
Правити] Контроль за небезпечними речовинами
Основні риси міжнародної правової охорони навколишнього середовища
Стратегія ООН в області вирішення глобальних екологічних проблем
Правити] Охорона повітряного середовища, озонового шару і клімату
Правити] Охорона флори, фауни і екосистем
Правити] Охорона водного середовища
Правити] Історія
Міжнародне співробітництво та національні інтереси Росії в сфері екології
Захист від недостатньої освітленості робочої зони
Захист від виникнення пожежі
Захист від підвищеної запиленості повітря робочої зони, загазованості і пароутворення
Захист лазерного випромінювання
Перепад напруги, замикання електричного кола
Захист від перепадів напруги, замикань електричного кола
Правила зберігання відходів
Використані джерела
Підвищена запиленість повітря робочої зони виділення газів і парів
Аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів та надзвичайних ситуацій
лазерне випромінювання
Безпека життєдіяльності
Структура Федерального закону Російської Федерації N 238827-6
Основні заходи муніципальної програми
Незаконна вирубка лісу
Федеральний закон від 14 березня 1995 № 33-ФЗ «Про особливо охоронюваних природних територіях».
Смоленська область. Безпілотний літальний апарат допомагає в боротьбі з виявленням випадків самовільних рубок новорічної ялинки
Звіт по практиці
Стаття 72.
Глава 4. Фінансове забезпечення реалізації програми
Пермський край 363,6т.р
Пермський край 84 780,7
Статті з Бюджетного Кодексу Російської Федерації, що регулюють міжбюджетні трансферти
Нормативні правові акти Г. ПЕРМІ
Ангар-Єнісейського КЛАСТЕР
Національний
підвищеної готовності
Міжвідомча комісія з НС
Об'єднання зусиль органів влади, громадських організацій і підприємств, їх сил і засобів в області попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій
Знеструмити телевізор або повністю відключити електроживлення в квартирі, потім викликати пожежну службу
Діяльність людини в природі
Http://slando.ru
Ніколь Андрєєва
Http://vk.com/club9727311
Нове життя старих запасів?
Розвиток технологій видобутку сланцевої нафти в США
Видобуток сланцевої нафти
Горючі сланці і сланцева нафта. Нове життя старих запасів?
Форми організації виробництва і їх значимість в його екологізації
Категорії лісових масивів в залежності від їх функцій та режимів експлуатації. Розрахункова лісосіка. Бонітування лісових масивів.
Правовий режим земель лісового фонду, земель водного фонду і земель запасу
Рекультивація та консервація порушених земель
Правовий режим земель промисловості та іншого спеціального господарського призначення.
Підстави виникнення і припинення права землекористування
Обмеження прав на землю.
Поняття надр. Види користування надрами. Підстави виникнення і припинення права користування надрами.
Охорона надр від шкідливих наслідків господарської діяльності і факторів природного характеру.
Виробничий контроль
Електробезпека
Розділ 4. Заходи щодо підвищення рівня безпеки СУОП.
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
Вступ
Заходи, що проводяться при загрозі виникнення великих виробничих аварій, катастроф і стихійних лих (режим підвищеної готовності)
Заходи, що проводяться при виникненні великих виробничих аварій, катастроф і стихійних лих (режим надзвичайної ситуації)
Склад стічних вод
Розділ 7. Охорона навколишнього середовища.
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони виробничих приміщень (по ГОСТ 12.1.005-88).
Розділ 6. Вентиляція.
Види еколого-правової відповідальності, їх характеристика
Поняття екологічного злочину. Класифікація видів екологічних злочинів.
ФЗ РФ «Про охорону навколишнього середовища», його характеристика.
Публічні сервітути: поняття, ознаки, підстави виникнення і припинення.
Система екологічного законодавства.
Конституційні основи екологічного права
Об'єкти екологічних правовідносин.
Принципи природокористування.
Підстави виникнення і припинення права природокористування.
Відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням
Екологічні правопорушення: поняття та види.
Правові форми участі громадськості в охороні навколишнього природного середовища.
Державне управління охороною навколишнього природного середовища: система державних органів, їх компетенція
Лімітування в сфері природокористування.
виробництво
Природна сировина для виробництва алюмінію
Історія Новокузнецкого алюмінієвого заводу
Вступ
Сирье2для2анодной2масси
Техніка безпеки і охорона праці
Глава VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Трансгенні продукти харчування (Тигдимаева)
Біологічний вид. Визначення та основні характеристики (Тигдимаева)
Біогеографічне районування земної поверхні (Цой)
Поняття кругообігу речовин. Основні характеристики кругообігу. Приклади круговоротов (Тигдимаева)
Стійкість екосистем. Основні положення (Тигдимаева)
Форми антропогенних впливів на гідросферу. Екологічні наслідки будівництва водосховищ, гребель, лісосплаву, гідромеліоративних робіт (Сухова).
Концепція екологічної індивідуальності виду і екологічної ніші (Цой)
Сукцесія. Визначення. Основні види сукцесій. Концепція клімаксовие стану екосистеми (Шлегель).
Концепція сталого розвитку (УР) (Шмиріна)
Супертоксиканти (Цой)
Екологічні проблеми продовольчої програми (Шмиріна)
Екологічні аспекти урбанізації (Шмиріна)
Поняття екологічної катастрофи і екологічна кризи (Шмиріна)
Людина в біосфері. Біосоціальні потреби людини. Навколишнє середовище людини (Сухова).
Екологічні захворювання. Характерні ознаки екологічної природи захворювання. Співвідношення впливу факторів навколишнього середовища і порушень стану здоров'я (Сухова).
Зональність макроекосістем.
Біосфера. Склад і структура біосфери. Межі біосфери. Нерівномірність розподілу живої речовини в біосфері (Залялетдінова).
Межі біосфери.
Властивості живої речовини.
Типи геохімічних провінцій. Геохімічні аномалії та ендемічні захворювання (Колчева).
Лісові ресурси. Роль лісу в житті природи і людини. Причини і наслідки скорочення лісів. Принципи раціонального використання (Курбатова).
Геохімічнакласифікація ландшафтів. Геохімічний ландшафт як один з найважливіших чинників формування екосистем (Колчева).
Геохімічнакласифікація ландшафтів. Геохімічний ландшафт як один з найважливіших чинників формування екосистем (Колчева).
Визначення і сутність
властивості конкуренції
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Порівняння екосфери з іншими геосферами Землі
Структура звіту.
оцінка екологічного стану річок басейну річки туру.


перша | Попередня | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати