На головну

Екологія

сторінка 12

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ВСТУП
Дмитровський муніципальний район
Тема 3. Право природокористування
Тема 2. Право власності на об'єкти природи
Тема 1. Поняття і предмет екологічного права. Історія розвитку та джерела екологічного права
Ціннісні орієнтири змісту предмета.
Загальна характеристика навчального предмета
Пояснювальна записка
семінар 3
екологічні катастрофи
М 1.Забруднення навколишнього середовища.
М 1.Последствія аварії на Чорнобильській АЕС.
М 3.Топлівно-енергетичні ресурси країни їх характеристика.
М2. Види ресурсів їх стан і використання.
М 1.Пріродние ресурси і природокористування.
М 3. Енергія, її види, використання, вплив на навколишнє середовище.
М4. Екологічна ефективність різних способів отримання електричної енергії. Енергоресурси їх види.
М 1. Національна стратегія сталого розвитку РБ.
М 4. Раціональне використання енергетичних ресурсів.
М 1.Прінціпіальние технологічні схеми виробництва і (або) послуг.
М 5. ПЕК Білорусі.
М 3.Пріродние середовище та її складові об'єкти. Довкілля. Основні принципи охорони навколишнього середовища ..
М 1.Ученіе В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Властивості живої речовини. Кругообіг речовин і перетворення енергії.
Вступ.
М 1.Вступ.
На всіх не вистачить (закон обмеженості ресурсів).
континенти
У сучасному світі особливого значення набувають невластиві природному розвитку світу фактори середовища -атропогенние.
Симбіоз (мутуалізм) - нероздільне, взаємовигідне і тривалий співжиття двох або більше видів організмів.
А - піраміда чисел; б - піраміда біомас; в - піраміда енергій. дані
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
У початковій школі
Історико-суспільствознавчої матеріалу
У варіативних курсах традиційної системи
І аналізу уроку навколишнього світу
При вивченні навколишнього світу
Дійсністю з молодшими школярами
В системі Л.В. Занкова
В системі Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова
У молодших школярів
молодших школярів
І умінь у молодших школярів
екологічної освіти
Законодавство Російської імперії, яке регулює соціальну відповідальність підприємств.
Протидія корупції
Основні етапи становлення соціальної відповідальності в зарубіжних країнах
Відомо, що тривалий час на Русі функції органів громадського піклування виконували монастирі.
Поняття корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Історія і традиції КСВ за кордоном. Європейська Соціальна Хартія 1996 р Десять принципів Глобального договору ООН 2000 р
На думку ряду вчених в своєму розвитку корпоративна соціальна відповідальність (в розвинених країнах світу) за останні десятиліття пройшла три етапи.
Введення в КСВ
Теоретичні принципи корпоративної соціальної відповідальності
Історія і традиції КСВ за кордоном.
II. Рубки лісових насаджень та їх застосування
II. Рубки догляду за лісом
Рекреаційна ємність антропогенно перетворених ділянок лісу або не мають лісового середовища рекреаційних ділянок
Віки рубок лісових насаджень
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
північний Кавказ
Хвойно-широколистяний район європейської частини Російської Федерації (район хвойно-широколистяних лісів), лісостеповій район європейської частини Російської Федерації
приклад 2
приклад 1
Північно-Кавказький гірський район
Район степів європейської частини Російської Федерації, район напівпустель і пустель європейської частини Російської Федерації
Основні поняття, СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Порядок виконання
Порядок виконання
Теоретична частина
Порядок виконання
Теоретична частина
Порядок виконання
Порядок виконання
Теоретична частина
Порядок виконання
Порядок виконання
Порядок виконання
Теоретична частина
рекомендації
проектовані заходи
Порядок виконання
Порядок виконання
Вступ
Воронеж 2011
лабораторний практикум
Порядок виконання
Порядок виконання
ОСНОВИ лісовпорядкування РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛІСІВ
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
З теоретичної та практичної частини курсу
Порядок виконання
Qualification Ecologist-expert
Загальний середній приріст насаджень за запасом
Середній вік насаджень
Златоустівського міського округу
Максимальна кількість балів за завдання № 3 - 2
Максимальна кількість балів за завдання № 5 - 2
Максимальна кількість балів за завдання № 2 - 4
Завдання № 5.
Положення про визначення функціональних зон в лісопаркових зонах, площі і меж лісопаркових зон, зелених зон (фрагмент)
Класифікація природної пожежної небезпеки лісів
Правила проведення лісовпорядкування
бібліографічний список
Порядок виконання
рекреаційної діяльності
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Підготовка картографічної основи проектування
Порядок виконання
Порядок автоматизованого формування вихідного матеріалу для проектування
Вступ
Воронеж 2015
Нормативні вимоги
Підрозділ 3.4 Рекреаційний потенціал об'єкта і його фактичне використання
Воронеж 2013
Розподіл площі лісових земель за групами ландшафтів
Підрозділ 3.2 Рекреаційна цінність навчального об'єкта в цілому
Підрозділ 2.3 Характеристика лісів навчального лісової ділянки
Заходи з охорони, захисту і відтворення лісів
Вступ
Навколишній світ 1 клас
Природоохоронна діяльність підприємств
Екологічне право
Навчальний елемент (УЕ) - 2.
Навчальний елемент (УЕ) - 1.
Навчальний елемент (УЕ) - 3.
Учитель.
VI. Забруднення води.
Учень.
V. Обговорення проблеми чистого повітря.
Екологія
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Друковані посібники.
ОКРУЖАЮЩИЙ СВІТ 1 КЛАС
Інформаційні технології
Вкажіть одну правильну відповідь
Виберіть один або кілька правильних відповідей
Записати правильну відповідь
Основними джерелами фосфору для організму є
Норматив прозорості (в сантиметрах)
Температура повітря, яка є зоною комфорту в житлових приміщеннях
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ
Справжня війна. В Алтайському краї критична ситуація з охороною тваринного світу
Заступник губернатора Алтайського краю поскаржився на алтайських екологів в РГО
Про «порятунок» диких птахів
Суд захистив чорного лелеки на Алтаї
Джерела Загальна | Північна півкуля | Південна півкуля
Характеристика забруднень стічних вод нафтопромислів
Вступ
екологічна експертиза
Основи медичних знань
Основи радіобіології та радіаційна безпека
Епідеміологія і гігієна
Цитологія та гістологія
Іммунобіологіі і иммунопатология
Загальні вимоги до форм і засобів діагностики компетенцій
Вимоги до дипломної роботи
Нормальна і екологічна фізіологія
Загальна і екологічна мікробіологія з основами вірусології
Вимоги до складання графіка освітнього процесу
Вища математика
Вимоги до професійних компетенцій фахівця
Завдання професійної діяльності фахівця
Загальні цілі підготовки фахівця
основи біології
Екологія
Загальна і екологічна біохімія
Анатомія людини
Безпека життєдіяльності людини
Білоруська мова (професійна лексика)
Основні терміни та визначення
Визначення класу небезпеки промислового відходу
Состави обсяг курсової роботи
Вибір і обгрунтування технологічної схеми знешкодження рідких відходів поомпредпріятія
Завдання до курсової роботи
Основні показники оцінки і відповідні їм значення балів
Тараз-2013
Постреквізіттер
Основні закони екології
Структура біосфери.
дебіеттер.
Хід бесіди.
Тема 11. Правовий режим використання і охорони лісів.
Міжнародно-правова екологічна відповідальність
Охорона тваринного і рослинного світу в міжнародних договорах.
Лекція 15. Міжнародно-правова охорона різних об'єктів навколишнього середовища
Принципи міжнародного екологічного права
Загальні риси екологічного права країн СНД
Основні принципи права природокористування.
Лекція 8. Державне екологічне управління
Підстави виникнення і припинення права природокористування.
Лекція 7: Право природокористування
Суб'єкти і об'єкти права власності на природні ресурси.
Лекція 9. Відповідальність за порушення екологічного законодавства
Лекція 10.Общіе риси правового режиму природних ресурсів
Лекція 13. Правова охорона навколишнього середовища в містах
екологічного права
Лекція 12. Екологічно неблагополучні території
Лекція 11. Особливо охоронювані території та об'єкти
Лекція 6. Право власності на природні ресурси
Норми-прінціпизакрепляют основні початку охорони середовища (ст. 3 Закону про охорону навколишнього середовища).
Екологічні права і обов'язки громадян
Лекція 2. Історія виникнення і розвитку екологічного права, його місце в правовій системі російського права
Екзаменаційний білет № 3


перша | Попередня | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати