Головна

хімія

сторінка 101

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


А.4 Джерела природних НС
А.2 Райони розташування військ ГО і місцевих формувань
А.1 Формування цивільної оборони
Колоквіум № 4. гетероатомних з'єднання нафти.
Лабораторні роботи до колоквіуму № 2
Колоквіум № 2. Вуглеводні нафт і газів.
Колоквіум № 1. Фізико-хімічні методи дослідження складу нафти і продуктів її переробки.
ХІМІЧНА РІВНОВАГА
На зміщення положення хімічної рівноваги
виробництво чавуну
виплавка чавуну
Матеріали для виробництва металів і сплавів
Сучасне металургійне виробництво та його продукція
Предмет і завдання аналітичної хімії
хімічний аналіз
Аналітична класифікація катіонів
Класифікація аніонів
виявлення аніонів
Аналіз суміші катіонів I, II, III аналітичних груп
Систематичний аналіз катіонів по кислотно-основної класифікації
Зв'язок сульфідної класифікації катіонів з електронною конфігурацією атомів і іонів
Аналіз суміші сухих солей
Проведення експерименту і обробка результатів
Заходи безпеки
Заходи безпеки
Експериментальна частина Лабораторна робота №10
Каталітичний крекінг кумолу
Проведення експерименту і обробка результатів
І нафтопродуктах піролітичним ламповим методом
Дослід 2. Окислення етилового спіpта хpомовой сумішшю
Розрахунок кислотного числа
Досвід 1. обpазований і гідpоліз алкоголятов
Кисень з'єднання. Визначення кислотного числа об'емнометріческім титруванням
Порядок проведення аналізу на приладі Н.П. Волинського
Експериментальна частина. Лабораторна робота № 9
Характеристичні смуги поглинання в ІЧ - спектрах вуглеводнях
Кількісне визначення олефінів в нафтопродукт методом Іодная чисел по Маргошесу
Проведення експерименту і обробка результатів
Експериментальна частина. Лабораторна робота № 5
Рефрактометричний метод визначення вмісту ароматичних вуглеводнів в бензинових фракціях
Визначення процентного вмісту компонентів в суміші методом ГРХ
Заходи безпеки
На основі реакції бромування
Формалітовая реакція
інфрачервоної спектроскопії
Визначення аніліновою точки методом рівних обсягів (ГОСТ 12329-77)
Визначення групового складу бензинової фракції
Проведення експерименту і обробка результатів
Заходи безпеки
Експериментальна частина. Лабораторна робота № 15
Визначення кінетичної стійкості асфальтеносодержащіх нафтових систем
Експериментальна частина. Лабораторна робота № 17
Обробка експериментальних даних
Експериментальна частина. Лабораторна робота № 16
Визначення дисперсності ПДВ методом турбідиметрії
Обробка результатів вимірювань
Методика обчислення похибки
Заходи безпеки
термохимическим шляхом
Визначення процентного вмісту компонентів в суміші методом рефрактометрії
Аналіз суміші вуглеводнів методами газо-рідинної хроматографії і рефрактометрії
Фракційний склад нафти
У бензинової фракції
Експериментальна частина. Лабораторна робота № 3
Заходи безпеки
проведення експерименту
Підготовка до випробування
Роль білка в організмі. Частина 1
Розділ 5. окислювально-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ І електрохімічні процеси
Фактори, що впливають на швидкість електрохімічної корозії
Внутрішні чинники.
закони електролізу
Послідовність електродних процесів
ЕЛЕКТРОЛІЗ
Зовнішні фактори.
Ідентифікація катіонів неорганічних речовин
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І ФІЗИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
КІЛЬКІСНИЙ ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Лабораторна робота №7
Лабораторна робота №6
Реактиви та обладнання
розчин
Порядок виконан роботи
Лабораторна робота №8
Основна
Додаток А
Реактиви та обладнання
Лабораторна робота №9
Реактиви та обладнання
Лабораторна робота №4
Реактиви та обладнання
Лабораторна робота №1
Метод електронного балансу
Обладнання та реактиви
Лабораторна робота №2
Обладнання та реактиви
Додаток Г
вологоємність
Водовіддача
Вологість
Уровнепроводность
Зв'язок проникності гірських порід з коефіцієнтом фільтрації
пьезопроводності
Водо-, нафто- і газонасиченості порід
капілярність
Умови харчування і режим ґрунтових вод
Води зона насичення. Грунтові води
Класифікація підземних вод А.М. Овчинникова і її сутність
Класифікації підземних вод і їх види
Проникність гірських порід
Коефіцієнт густоти тріщин і коефіцієнт тріщинуватості
ЗАГАЛЬНА гідрогеології
Класифікація моделей природних об'єктів
седиментаційних етап
Головні тектонічні цикли Землі
Гранулометричний склад і його значення в гідрогеології.
Види пористості і тріщинуватості
Фізичні поля Землі, гідрогеологічні закономірності і закони гідрогеології
Еволюція гідросфери Землі
Геологічна форма руху води і її різновиди
Мінеральні лікувальні води і води промислового і теплоенергетичного призначення
Прісні підземні води
Поняття про родовищі підземних вод
Взаємовідносини артезіанських і грунтових вод
Вертикальна гідрогеологічна зональність підземних вод. інверсії
артезіанські води
Грунтові води гірських областей і передгір'їв
Грунтові води льодовикових відкладень
Тріщинні і жильні води
карстові води
режим джерел
Випробування джерел. Вивчення їх новоутворень
Класифікація джерел
джерела
Особливості режиму і хімічного складу карстових вод
повітряне середовище
освітлення
Інструктаж з охорони праці
Організація охорони праці
Правила пожежної безпеки
Атестація робочих місць за умовами праці
Зупинка зовнішньої кровотечі
Штучне підтримання кровообігу
Ліквідації надзвичайних ситуацій та громадянська оборона
Порядок надання реанімаційних заходів
оцінка кровообігу
Основи пожежної безпеки
соціальні небезпеки
Тероризм як соціальна небезпека
Психофізіологічні шкідливі виробничі фактори
Спектр електромагнітних випромінювань
електромагнітні випромінювання
Безпека в місцях масового скупчення людей
Вражаючі фактори ядерного вибуху
Укриття в захисних спорудах
Засоби захисту органів дихання
Розосередження і евакуація населення
Біологічна зброя
Хімічна зброя (ХО) - зброя масового ураження, що вражають вражаючі дії яких засновані на використанні бойових токсичних хімічних речовин (БТХВ).
Основні положення організації цивільної оборони та захисту населення від надзвичайних ситуацій
Попередження і ліквідації НС
глосарій
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Структура паспорта безпеки небезпечного об'єкта
Стійкість функціонування об'єктів економіки
З цивільної оборони
Електричний струм
механічні небезпеки
Принципи забезпечення безпеки
І техногенного характеру.
Зростання ролі безпеки життєдіяльності в сучасних умовах
Небезпеки і надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу
Надзвичайні ситуації природного характеру
Радіоактивні (іонізуючі) випромінювання
Оповіщення населення про аварії на хімічно небезпечному об'єкті
Шкідливі і небезпечні виробничі фактори
Дії населення при хімічної аварії
Хімічна аварія
Біологічна дія іонізуючих випромінювань
Допоміжне приладдя.
Лабораторні нагрівальні прилади.
Класифікація посуду.
Лекція 3. Хімічні реактиви.
Правила поводження з реактивами.
Транспортні реакції
перекристалізація
зонна плавка
екстракція
Іонний обмін і адсорбція
Коротка історія розвитку лабораторної справи.
Завдання, які стоять перед лабораторіями.
Лекція 1. Введення. Пристрій медичних лабораторій, організація роботи. Техніка безпеки при роботі в лабораторії.
Штати лабораторій.
Пристрій і оснащення лабораторій.
Організація робочого місця лаборанта.
Методика виконання реакцій.
Мікрохімічні методи. Мікрокрісталлоскопія.
Основні положення якісного аналізу.
Основи якісного аналізу.
Загальна характеристика методів аналізу, їх класифікація.


перша | Попередня | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати