На головну

Культура

сторінка 6

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Основні вимоги до Етикет телефонної розмови
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТА ДО ПРАКТИКИ
Р. "Верденська М'ясорубка". Брусіловській прорив. Битва на р. Соммі.
ЕПОХА КАМЕНЮ (палеоліт, мезоліт, НЕОЛІТ)
Соціально-економічний розвиток Кримського ханства. Джемаат. Бейликі
Види і способи пошуку.
Християнська картина світу
Основні концепції в етиці бізнесу.
Написання заяви.
Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Словники.
Історичні етапи формування індустрії харчування
Бухгалтерський облік потокової біологічних актівів рослинництва
Система МІЖНАРОДНОГО захисту прав людин та основних свобод.
Етнічна стратифікація.
Прийменник у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні
Історичні умови розвитку української культури у ХІV - першій половіні ХVІІ ст. литовсько-польська доба.
Ранній залізний вік. Загальна характеристика
Питання № 39 Етичні аспекти використання фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної зброї у правоохоронній діяльності
Лекція № 1: ПОХОДЖЕННЯ І ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА. ПЕРВІСНА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ КОМПЛЕКС 1 сторінка
Загальна характеристика енеоліту.
Класифікація и характеристика зерна
Питання № 12 Внутріособистісні регулятори людських вчинків.
Поняття культурного конфлікту. Види культурних конфліктів та шляхи їх Подолання
Знакові зображення та закономірності їх Утворення. Стілізація и формалізація як Способи Отримання знакових збережений.
СТУДЕНТА З виробничої ПРАКТИКИ
ТЕМА 2. СИСТЕМИ вищої ОСВІТИ У странах ЄВРОПИ
Найважливіші військові операції радянського командування в Криму в роки Великої Вітчизняної війни.
Методологія історичної науки. Принципи історічніх ДОСЛІДЖЕНЬ та періодізація історії України
Поняття про заморозки
Ферменти мікроорганізмів, їх роль в обміні Речовини. Використання для діференціації бактерій. ферменти патогенності
Типологія середовищних об'єктів і систем.
Лекція 9. Тема 8. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В умів ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
Наслідки колектівізації сільського господарства
За Е. брусковий. У Галини Уланової була всесвітня слава.
Благодійність и меценатство в Україні
Сутність термінознавства, его об'єкт, предмет, мета, завдання
Регуляція активності генів на прикладі лактозного оперона (модель Жакоба і Моно).
Питання № 48 Стадії становлення службового колективу ОВС.
Розкрійте Сутність та Наслідки Люблінської унії для українських земель.
Проблеми мовного оформлення переказного тексту
Запропонуйте розробка уроку розвитку зв'язного мовлення, присвячений написанню переказу
Fill in the blanks with appropriate words: a profit, resources, the answers, prices, consumers, levels, a price, money.
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Класифікація мутацій.
Користуючися словником, поставте у поданих індивідуальних словах наголос.
Совість, обов'язок, Гідність и честь як форми моральної самореференції особистості.
Під проводом Б. Хмельницького
Давньоіндійська філософія.
Лекція 11: Етика і культура менеджменту
Принципи інновацій в туризмі і гостерпіімстве
Хімічні вакцини и анатоксини, принципи те, що бере. Асоційовані вакцини. Адсорбовані вакцини, принцип «депо» вакцини.
Наполеонівські Війни та їх Наслідки
Нормативні документи про державний статус української мови
Основні вимоги при віконанні роботи офіціанта
Відкриття організмів Левенгуком. Основні етапи розвитку мікробіології. Внесок Пастера, Коха в мікробіологію.
Формування и розвиток первіснообщінного ладу на территории України.
Практичне заняття 1.
Принципи та методи антропологічних досліджень.
Давньогрецька філософія.
В овочевих цеху (приклад)
Предмет, мета, завдання та методи агрохімії
Національна специфіка мовного етикету.
Тема 7. МОРАЛЬНИЙ ВИБІР В ПОВЕДІНЦІ І ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС
Типологія мов. Генеалогічна класифікація мов. Морфологічна класифікація мов.
Заснування та розвиток Харківського та Київського УНІВЕРСИТЕТІВ у першій половіні ХІХ ст.
Якісний аналіз небезпеки
Лінгвістичне перекладознавство в США
З курсу "Історія української літератури
Іменнікі на Позначення професій, посад, звань. їх рід та правільність вживання. Узгодження прікметніків з іменніком на зазначений питань комерційної торгівлі професій.
Тема 6. КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКА ОВС РФ ЯК СТАНДАРТ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПОВЕДІНКИ. МОРАЛЬНИЙ ВИБІР І антикорупційного ПОВЕДЕНИЕ
Аналіз та інтерпретація літературних творів
Соціально-економічний розвиток Криму в 20-е 30-ті роки XX ст.
Якість та основні Властивості продовольчих товарів
Комбинативная мінливість, механізм її виникнення, роль в еволюції і селекції. Геномні зміни: полиплоидия, анеуплоїдія.
Партизанський рух в Криму в роки Великої Вітчизняної війни
Причини Падіння ЗУНР
Розкрійте методику Вивчення пріслівніка у початковій школі
Теорія культурної грамотності Хірша
Різниця реакцій (емоцій, почуттів, вчинків) людини на соціальні і природні явища в житті і мистецтві.
Утворення Великого князівства Литовсько. Інкорпорація українських земель до его складу.
Прикладна графіка
Схарактеризуйте етапи формирование граматичного зрозуміти
Лекція 8. Продукти перероблений плодів и овочів
Проектування виробничих систем.
Біженці, вімушені переселенці та переміщені особи, трудові мігранти
Структура навчальної дисципліни
Г. Смирнов. Земна куля живе своїм власним, непередбачуваною життям
антропологія Ніцше
Економіка Криму в першій половині XIX століття.
Суспільно - політичне життя в Україні напрікінці 1940-х - на поч. 1950-х рр. Сталінські репресії
Хімічний склад, біологічна и харчова Цінність чаю
Генетичний апарат еукаріотичної клітини
Ефективність! Застосування ЛФК
Соціально-класового структура українського Суспільства у складі Речі Посполитої. Процес закріпачення селянства. Литовські статути.
Особливості синтаксису ПРОФЕСІЙНОГО мовлення.
Культурологічна концепція О. Шпенглера
Арабською завоювання Піренейського півострова
Тапонім, тапанімія, тапаніміка. Нациянальна-культурна адметнасць тапанімічних назваў Беларусі.
ждановщина
Зміна дісахарідів и моносахарідів
Розкрійте співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики
Внесок Риму в світову культуру
Грати Послуги АНОТАЦІЇ, ДОБІР ключовими СЛІВ
ТЕХНОЛОГІЯ післязбиральної обробки ЗЕРНА І НАСІННЯ У НЧЗ
Вплив людини на грунт
Основні Рівні буття.
Лекція 3. Сучасні вимоги до оформлення документів
Мова як засіб комунікації та Пізнання
РОЗДІЛ 5. Змістовні модулі документної-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
Політика коренізації в Криму
Норми наголоси в іменах іменників
Концепція культури Х. Ортеги-і-Гассета
Будова атмосфери
Репресії в Криму в 20-30 роки
Загальнолюдські цінності та форми їх передачі в мистецтві.
правопис прізвіщ
Сутність СТОСУНКІВ между Людина та державою
Норматівність и правільність фахового мовлення. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники.
Походження професійної етики
Проблема соціального прогресу, його фактори і критерії.
Аналіз енергетічної цінності продуктів харчування
Передмова
Тема 10: Фізичне виховання школярів з відхіленнямі в стані здоров'я.
Розмежування ТА Розподіл ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ Між Ланка бюджетної СИСТЕМИ.
Тема 5. Моральний вибір в діяльності юриста
Фундаменталізація та Індивідуалізація подготовки фахівців з віщою освітою
Гістория и сучаснасць білоруського моўнага етикету
Наука ґрунтознавство та ее значення.
Геополітічні Зміни в мире после Першої Світової Війни. Паризька мирна конференція. Версальський система мирних договорів
Біоетічні та соціальні проблеми медичної генетики, генної інженерії и генної терапії, генетичних технологій модіфікацій природи людини та тварин.
Мозок і сексуальну поведінку. Біохімія любові. Роль ФЕА, дофаміну, серотоніну, окситоцину, норадреналіну, ендорфінів.
Політика українізації и Головні напрями ее Здійснення в Україні.
ТемаОсновние якості мови. Багатство і виразність.
Мистецтво, як спосіб ідеологічного впливу на людей.
професійної етики
ФОНЕТІЧНА транскрипція
Розвиток Політичної думки в Україні
Unit 3 THE CONSUMER IN OUR ECONOMY
Галузь культури. Види і основні типи організацій культури
Завдання управління музеєм, структура музейних організацій і методи управління ними.
Лекція 10. Тема 6. Українська культура сер.15 - сер.16 ст.
Грунтові колоїді, їх будова и Властивості
Тема 3. ПРОФЕСІЙНА МОРАЛЬ І ПРОФЕСІЙНА ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС
Методи дослідження грунту.
Лінгвістичні вимоги
Тема 8. моральних відносин у службових колективі ОВС
Полиплоидия, анеуплоїдія, Гаплоїдія. Паоліплоідние ряди. Класифікація полиплоидов. Рол полиплоидов в еволюції і селекції.
Зовнішні фактори мовних змін
Матеріальна культура казахів в XV-XVIII ст (господарство казахів, казахські житла, одяг, прикраси і зброя)
Поняття типу творчості
Спонтанний та індукований мутаційний процес. Радіаційний мутагенез: генетичні ефекти іонізуючого випромінювання та УФ-променів. Закономірності «доза ефект».
Військова організація Кримського ханства
Берестейська (1596 р.) Унія та ее Вплив на подалі розвиток українського Суспільства. Утворення братств. їх роль и місце у збереженні національного Етнос.
Проектування виробничого цеху закладу харчування
С. Михалков. Одного разу я почув розмову двох
Питання № 64 Роль ритуалів в життєдіяльності ОВС.
Grammatical peculiarities of translating newspaper articles
Тести розд. 2 теми3,4,7,8
Літературний розвиток на укр..землях 14-17 ст
Гуманітарна інтеграція у СУЧАСНИХ міжнародніх відносінах: Поняття, види, правомірність.
Санітарно-гігієнічна оцінка якості грубих кормів
За С. Залигіну. Ніщо не представляє таких можливостей для розвитку особистості, як культура
Роль українського козацтва в борьбе с турецько - татарська агресією. Гетьман Петро Сагайдачний
Тема 37 Соціальні групи і спільності.
Місцеві фінансові органи, їх завдання, Функції та повноваження.
Хімічний склад крупів та борошна, їх класифікація та асортимент
Науково-технічне Співробітництво України та ЄС
Загальне Поняття про моду
Практичні завдання
Питання № 23 Категорії «добро» і «зло», їх діалектика стосовно службової діяльності співробітника.
Генуезькі колонії в Криму (політичний аспект)
Призначення схем місцевості та основні правила їх складання
Дослідження тонкої структури гена на прикладі фага Т4 (Бензер). Поняття про мутона, рекон і цистрона.
Природа лексичної безеквівалентності
Поняття та склад ФІНАНСОВИХ ресурсов ОРГАНІВ місцевого самоврядування.
Організація генетичного апарату у бактерій. Подання про плазмидах, Епісоми і мігруючих генетичних елементах (інсерційні послідовності, транспозони).
Сучасні проблеми української термінології
Аксіоми міжособистісної комунікації.
ТЕМИ ДЛЯ УСНІ ВИСТУПІВ
Основні етапи и Стадії процесса соціалізації
Позахромосомні фактори спадковості бактерій. Плазміді, їх основні генетичні Функції. Мігруючі елементи. Роль мутації, рекомбінації и селекції в еволюції мікробів.
ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
Освіта і наука 14-17 ст
структура мистецтва
Нові Тенденції розвитку культури
Обстеження систем протипожежний водопостачання.
Характеристика сучасної літератури з історії Криму.
Перекладних та оригінальна література Київської Русі.
Питання № 6. Значення моралі. Моральний вимір особистості і суспільства.
Образотворче мистецтво України у 1920-1980-ті роки.
Популяційна антропологія: видове єдність людства.
Сутність фінансів та передумови їх Виникнення
ТИПИ Наголос
Драматургія культурно-дозвіллєвих програм як важліва частина технології культурно-дозвіллєвого процесса.
Види відносніх величин та Способи їх обчислення
Україна на міжнародній Арені. Основні напрямки зовнішньої політики в СУЧАСНИХ условиях
Тема 6. контрольза енергетичної адекватністю харчування
телевізійний нарис
Урок як основної форми организации фізичного виховання молодших школярів
Практичне заняття №2


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати