На головну

Інформатика

сторінка 1

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Пристрої, що запам'ятовують: класифікація, принцип роботи, основні характеристики
АЛГЕБРА логіки. ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕОМ
Пристрої введення-виведення даних, їх різновиди та основні характеристики
Основні види програм-архіваторів
Використання магнітних носіїв інформації
Методи математичного моделювання
Поняття і основні види архітектури ЕОМ. Принципи роботи обчислювальної системи
Звіти в базі даних Access 2007
I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
Класифікація ЕОМ за функціональними можливостями і розмірами
Класифікація математичних моделей
Введення даних і створення необхідних об'єктів бази даних
Прочитайте текст 2 і скажіть, яку додаткову інформацію ви дізналися про дію основних пристроїв комп'ютера.
Принцип відкритої архітектури комп'ютера IBM PC
Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 122
Лекція 6. Поняття ресурсу в ОС.
Обчислювальні можливості Excel
АЛУ для додавання і віднімання чисел з фіксованою комою
Інформаційна безпека та її складові
Класифікація видів інформаційних технологій
Стандартизація протоколів локальних мереж
Алгоритм - модель діяльності виконавця
Загальні принципи організації сучасних обчислювальних систем (архітектура фон Неймона, багатопроцесорні системи, машини, керовані потоками даних).
Text 2. THE CPU MAIN COMPONENTS
Види інформаційних моделей
оператор вибори
Тема 1.2 Технології збору та зберігання інформації
Середовище програмування АЛГО
Область застосування експертних систем
СИСТЕМИ числення
Табличний процесор Excel - створення й занесення Даних у
Форми подання моделей
Казковий світ
Підберіть до термінів, даними в лівій колонці, визначення, представлені справа.
MICROPROCESSOR - A BRAIN ТО THE HARDWARE
Множення матриці на вектор і матриці на матрицю
Особливості нових інформаційних технологій
Місце інформатики в системі наук
Виконання програм комп'ютером
Модульна арифметика
додаток Е
Text 2. WHAT IS A COMPUTER?
ЦУУ з мікропрограмного логікою
DIGITAL COMPUTER OPERATION
Етапи розробки експертних систем.
Логічні вирази
Символьне кодування інформації.
Зберігання та накопичення інформації
Алгоритми і виконавці
STEPS IN THE DEVELOPING OF COMPUTERS
Основні функції СУБД
Категорії функцій Microsoft Excel
Пристрій сучасного комп'ютера
табулювання функції
Передача інформації
Об'єкти і складові частини інформатики
A MODEM
Text 1. COMPUTER PROGRAMMING
Цикл з передумови
Інформатика як єдність науки і технології
Алгоритми впорядкування елементів в масивах
приклад 6
Технологія швидкої розробки додатків RAD
Теорія колірної схеми Йоханнеса Іттена
КОДИРОВАНИЕ ДАНИХ В ЕОМ
Цикли обміну по ISA
Структурна схема процесора
Використання оптичних дисків і флеш-пам'яті
Асимптотический аналіз алгоритмів
Цикл із заданим числом повторень
Огляд сучасного прикладного програмного забезпечення
Історія розвитку БД
блоковий пошук
Стаття (текст) присвячена проблемі / питання ... На початку статті
системи об'єктів
LESSON 10
Фізичні рівні технології Fast Ethernet
Основні принципи побудови об'єктної моделі
Глава 5. Подання даних в пам'яті ЕОМ.
I. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ (БЛОК-СХЕМИ) І СЛОВЕСНА ЗАПИС АЛГОРИТМІВ
III.1. Послідовна структура управління
Мікросхеми пам'яті ОЗУ і ПЗУ.
Цикл із заданим умовою продовження роботи (цикл-ПОКИ)
LESSON 6
Статичні і динамічні експертні системи.
Оболонки експертних систем.
арифметичні схеми
мультиплексорів
Використання паперових носіїв інформації
II. ПРОГРАМУВАННЯ І Структуризації БЛОК-СХЕМ
Ethernet - приклад стандартної технології з комутацією пакетів
Аудиторні технічні комплекси
Інженерія знань.
Одиниці зберігання даних. Поняття про файлову структуру.
Мій словесний портрет
Мова програмування LAD
Базові керуючі структури структурного програмування
Вправи 3 сторінка
Арифметичні, строкові і логічні вираження. Присвоєння
типи комутації
Рішення логічних задач за допомогою таблиць істинності.
Розглянемо створення запиту на вибірку за допомогою Конструктора
Основні властивості моделі і моделювання
Сучасні багаторівневі машини
Об'єктно-орієнтований підхід до проектування ІС
OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
Засувки, тригери.
Формати команд ЕОМ
ознаки об'єктів
Етап. Рішення задач моделювання, підведення підсумків.
Звукові і екранно-звукові засоби навчання і виховання
LESSON 7
Введення в мову програмування Pascal
Узгодьте слова в лівій колонці з їх інтерпретацією, запропонованої справа.
Інтелектуальні бази даних.
модульне проектування
Згадайте значення наступних дієслів і підберіть до них похідні. Наприклад: to calculate - calculating, calculator, calculation.
Осередки пам'яті і їх адреси.
КІЛЬКІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
LESSON 9
Цикл із заданим умовою закінчення роботи (цикл-ДО)
Обробка інформації
Поняття архітектури ЕОМ
Наведемо приклад опису предметної області
Проведіть граматичний аналіз тексту 1, знайдіть в ньому інфінітівние і причетні конструкції. Переве дитя пропозиції.
Тема 2.4 Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів. Архів інформації. Пошук інформації з використанням комп'ютера.
Лекція 12. Короткий огляд сучасних операційних систем
Скалярний твір, його властивості та геометричний зміст.
форматування символів
Аудіоапаратура і її характеристики
Екструдування (видавлювання) в Blender. урок 7
Узагальнена структура ЕОМ
Види мережевих технологій, а також сфери їх застосування.
Unit 5. Computer Systems: An Overview
Створення і використання форм для введення даних в таблиці бази даних Access 2007
Загальні відомості
завдання 2
Різні рівні уявлень про інформацію. Носії даних.
A) Choose the correct word. (B) Give synonyms to the underlined words
Системи управління базами даних
Порядок виконання робіт
III.2. Умовна структура управління
Класифікація маршрутизаторів по областях застосування
Специфікація файлу
Арифметичні вирази і операції
Типи величин. Змінні. Присвоєння.
Структура і принципи функціонування ЕОМ
Система основних понять
Постановка завдання пошуку даних
Функціональні можливості та характеристика експертних систем. Ролі експерта, інженера знань і користувача. База знань.
Технологія створення бази даних.
Поняття інформаційної моделі
додаток Ж
Логічна структура ЦП
Обтиск кручений пари в RJ-45
Програмування ЦИКЛІЧНИХ АЛГОРИТМІВ
Етапи створення тесту
Паралелізм на рівні команд
Огляд мов програмування
Моделі представлення знань.
Hardware
Розподілені бази даних
Types of computers
Функції і оператори VBA і MS Access
Класифікація комп'ютерних вірусів.
Оператор циклу. Цикли з передумовою та умовою поста
Тема 2.3 Архівація файлів. Принципи стиснення інформації
Характеристика мультимедіа - технологій
Тема 4. ОС WINDOWS
інтерфейсні класи
LESSON 4
Математична модель системи (об'єкта)
Біологічні моделі розвитку популяцій
дешифраторів
Лінійні і розгалужуються структури
LESSON 11
Тема 1 Введення в дисципліну
Схема формування сигналу скидання МК
Класифікація провайдерів Інтернету за видами послуг, що надаються
Підхід до оцінки ефективності проектів впровадження інформаційних систем на підприємстві
арифметичні команди
Підберіть до термінів, даними в лівій колонці, визна чення, представлені справа.
I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
системи програмування
Система управління базою знань
Проектування запитів в СУБД Access. Можливості запитів. Типи запитів і технології їх проектування.
Подання чисел в форматі з плаваючою комою.
Огляд Microsoft Visio 2007
Конвергенція комп'ютерних і телекомунікаційних мереж
Text 2. PROGRAMMING LANGUAGES
Рядкові тип Даних
Об'єднання моделі інкрементального процесу з моделлю Карнегі
зберігання інформації
CLIPS як багатофункціональне середовище програмування (інженерії знань)
Інтерфейс MS Access 2003
Стандартна топологія і поділюване середовище
Модель семантичної мережі.
Пошук половинним діленням
Сторінкове розподіл.
Логічні алгоритми


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати