На головну

Культура

сторінка 4

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


листопаду 1708
Українська драматургія и театр 70-90-х рр .. 19 ст.
березня 1946
Тема: Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прійомів та по телефону
Класичні ТА СУЧАСНІ Концепції РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
Культурне життя української діаспори далекого и ближнього зарубіжжя.
5 сторінка
Просвітницькі Концепції розвитку культури
Взаємозв'язок релігії и медицини
НАЦІОНАЛЬНІ РУХЛІВІ ІГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ молодшого шкільного ВІКУ
Філософські Концепції культурних колообігів.
Чехословаччини
Причини, передумови, рушійні сили та характер Національно-візвольної Війни. Історична постать Б. Хмельницького.
Чи спріяла компанія з укрупнення колгоспів підвіщенню ефектівності роботи колективних господарств?
сансара - це б) переселення душ
Генетична й тіпологічна спорідненість слов'янських мов. Загальна характеристика їх розвитку.
В) Українська філософія пров. підлога. ХХ ст. Філософія В. Вернадського, Д. Донцова В. Липинського, Д. Чижевського.
Написання цифр та сімволів у діловіх папери
Позначте філософа, з Яким пов'язують вчення про соціальні Утопії. * Т. Мор
Практична частина
Великий
Енеїда ": художні традиції и новаторство
Тести тема 5
Наукова стаття як самостійній науковий твір
Проблема «Схід-Захід» є ... світоглядною
Які існують види заяв? Як Оформити заяву?
Спеціфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі и музиці.
Стилістичні норми сучасної української літературної мови.
Концепції розвитку глобальної економіки
Радянська політика русіфікації.
Виконання роботи.
Спілкування й комунікація
6 сторінка
Індивідуальні та Колективні форми фахового спілкування. Функції та види Бесід
Жанри наукових досліджень
Рельєф як туристичний ресурс
Доба Октавіана Августа - "золота доба" давньорімської культури и літератури
Практичність заняття № 1 (2 год.)
Гординський, Олександр Олесь
Етапи кадрової політики
ФРАЗЕОЛОГІчні норми
Чи були однотипними за змістом явіща включення до складу України Закарпаття та Криму?
АНТИТЕЗА МІСТА Й СЕЛА У Романі «Повія» ПАНАСА МИРНОГО
Лекція 17. Українська культура ХХ століття
виробництва
Теоретичні засади якості обслуговування в підпріємствах готельного господарства
народи Прибалтики
Об'єктивність формирование глобальної системи регулювання світогосподарських отношений
КОНСПЕКТ фізкультурних занять (середня група)
Філософія з / в
Гельмінтозі, їх негативний Вплив на організм дитини.
Виникнення и розвиток кнігодрукування 16 - перша пол. 17
2 сторінка
Методика Вивчення морфемної Будови слова на уроках української мови в початкових класах
ГЕНЕЗА ТА ПЕРІОДІЗАЦІЯ національно-культурної ВІДРОДЖЕННЯ НА УКРАЇНІ В XIX СТОЛІТТІ
ВПЕВНЕНИЙ ОФИЦИАНТ - кращий творець Сервісу !!!!
Лекція 21. Культура народів Прибалтики
Історичні Зміни Словниковий складу. Архаїзмі, історізмі, неологізмі. Історична лексикологія.
Взаємозв'язок та Відмінності регіоналізації та глобалізації
Типи корпоративної культури
Віндельбанд В. Прелюдії. Філософські статті й ??мови. - СПб., 1904. - С.227-228.
ПОЛІТИЧНА ідеологія. ОСНОВНІ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ
Політична субкультура - візначається як сукупність політічніх орієнтацій и моделей поведінкі, что Суттєво відрізняються від домінуючіх у суспільстві.
Еволюція напрямків глобалізації
Періодізація СВІТОВОГО розвитку Першої половини XX століття.
Середньовічні трансформації на українських теренах: литовська и польська моделі (1340-1569).
Мовний розбір та мовне конструювання на уроках української мови в початкових класах.
Твір - складового частина системи розвитку мовлення. Класифікація творів, методика проведення.
Етапи роботи експертів при вікорістанні різніх моделей експертизи
Як підготувати та віголосіті Доповідь або Виступ?
Нові форми спільної діяльності вихователя і дітей в дитячому садку: ігри-експериментування з молодшими дошкільнятами
соціології
М.Ковалевській про багато-факторний аналіз Суспільства
М. Вебер про роль протестантської етики 'у становленні капіталізму
Метод, орієнтований на цілі.
Хід роботи.
Яке Із десятіліть Другої половини XIX ст. Історики вважають «мертвими рокамі» національного відродження на східноукраїнськіх землях?
На захист студент надає пояснювальну записку з текстовими, графічними і табличними матеріалами, виконаними відповідно до даних методичних вказівок.
Монодична (сольне) лірика. Сапфо
Чия це біографія?
Технічне завдання на виконання робіт щодо зонування і обліку земель населеного пункту районного підпорядкування
МОДУЛЬ І. Глобальна ЕКОНОМІКА
Чим Позначення світогляд Т. Шевченка? * анропоцентрізмом
Міжнаціональні конфлікти: причини Виникнення та шляхи розв'язання.
Умови виховання культурно-гігієнічних навічок.
Філософія еллінізму, римська філософія.
a-спіраль b-складчаста структура
Демографічні процеси.
Поняття "гендер" та "гендерні отношения". Проблема гендерної рівності в суспільстві та зокрема, в Галузі охорони здоров'я.
Поняття про Зміст виховання
Філософія як теоретична основа світогляду.
Зміст РОБОЧОЇ програми.
Естетика класичного реалізму
Деревяну мистецтво скіфів.
Арктичні мисливці і рибалки.
Галицько-Волинське князівство - спадкоємець державних и соціокультурних традіцій Київської Русі.
самообслуговування
Типологічні риси стилю бароко.
Онтологічній и антропологічний аспект філософії Мартіна Гайдеггера
Період соціальної роботи (з 1990-х рр.).
синтетичне
Ефективність стратегії. Етапи розробки стратегії
Мистецтво Дворіччя і Ірану
Зміст та дидактична структура уроку читання в початкових класах. Сучасні вимоги до уроку читання.
Культура фахового мовлення
Орфографічні норми сучасної української літературної мови. Правопис.
Методика Вивчення розділу речення в початкових класах
Прогностічні сценарії глобального розвитку
Тема 8. Моніторинг та оцінювання ефектівності соціальної відповідальності.
Мистецтво Стародавнього Єгипту
Семінарське заняття № 6 на тему: Українська національно-демократична революція (1917-1921).
Імідж коледжу як фактор профорієнтаційної роботи
Техніко-експлуатаційні розрахунки по організації ефективного використання машинно тракторних агрегатів
Identify and correct errors involving verbs and verbals
Призначення та схеми трансмісій. Загальна будова трансмісії автомобіля підвіщеної прохідності.
Розвиток СФЕРИ гостінності
Коротка характеристика аспектів культури мови
правця
Сучасні матеріальні, інформаційні та гуманітарні технології та перспективи їх розвитку
Помилки оцінювання персоналу І спосіб їх мінімізації
Порівняльний АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ стран СТАБІЛЬНОГО Добробут
Проблема тонзіліту в педіатрічній практике. Медсестринський процес.
Основні правила і етикетні норми організації робочого місця, кабінету, офісу
завдання
Форма 9-АПК «Відомості про виробництво, витратах, собівартості і реалізації продукції
Призначення и загальна будова рульова керування.
Методичні вказівки
Тема 12. Методика дослідження грунтів
Методологія та методи Наукова ДОСЛІДЖЕННЯ
стрибки
Завдання для самостійної роботи
Світогляд людини, его суть, структура та історичні типи
Управління стресом: на рівні особистості і на рівні організації.
варіант 15
Щини, Підляшшя
практичні завдання
Види міжкультурної комунікації
Вищі групи у системе суспільної ієррхії стали назіваті елітамі у ХІХ ст.
Хто є автором Концепції розподілу влад в історії Політичної науки? ?????
Етикет - це стійкий порядок поведінки, сукупність правил ввічливого поводження між людьми, манери, одяг.
Який метод політології предполагает порівняння однотипних політічніх явіщ?
IV. Етнонім.
Культурніцькій, правозахисна
Черкаська область
Укр. Нац. Рух 19 ст.
Розділ ІІ.
Культура народів Африки до європейської колонізації
Проблеми до Обговорення
ВИСНОВКИ.
Архе »означає Б) першопочаток
соціологія
ВИДИ ІНВЕСТІЦІЙ І ВІДПОВІДНІЙ РОЗМІР ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ
К.Маркса
Історія розвитку та подивись дослідніків на глобалістіку
Г) проблема ДІЯЛЬНОСТІ
Поясніть что є предметом, метою курсу "Історія України", дайте періодізацію та проаналізуйте джерела та історіографію курсу.
Тести Тема 4
еталони відповідей
Соціальне напруженного в сімейних стосунки, шляхи Подолання конфліктніх СИТУАЦІЙ
Лекція ОСОБЛИВОСТІ усній ПУБЛІЧНОЇ РЕЧІ.ОРАТОРСКОЕ МИСТЕЦТВО
Найважливішим якістю культури мови є її правильність, іншими словами, її відповідність мовним нормам.
Голод 1946-47 років в Україні
Особливості історічного Виникнення філософії. Філософія и міфологія
Практичні завдання
Перелік вопросам до іспіту
Методи та Прийоми формирование культурно-гігієнічних навічок.
Лекція №12
Феномен українського козацтва: людина на пограниччі между Християнсько заходити та мусульманський сходити.
Антарктида
Первинна та вторинна імунна відповідь.
Основні реквізити документа, їх характеристика. Формуляр, бланк документа
Перший период становлення и розвиток філософської думки в Київській Русі
Спільний праслов'янських лексічній фонд (спільнослов'янська лексика).
Загальні Відомості про сучасні слов'янські мови. Генетична класифікація мов. Слов'янська група.
Договірні відносини в сервісній діяльності.
Зонування І ОБЛІК ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ
Виховання фізичних якости.
Соціальні мережі як джерело информации для ЗМІ під час Революції гідності в Україні
Сервісна діяльність як спосіб задоволення суспільних потреб
1 сторінка
9 сторінка
Філософія Платона складається з 3 частин.
Тема 4. Розмірна стандартизація одягу
МЕЛІОРАЦІЇ
Філософія Д. Юма.
У чому Полягає найважлівіша мета творчості?
Суспільно-державна політика в сфері культури і дозвілля
Класифікація и характеристика основних відів оглядів
заявочка
Вступ
Яка Подія Відбулась у 988 р.?
Естетику (музику)
біологічний детермінізм
Розвиток мови документів
Системи СРСР. 1985-1991
Дорошенко, Маленевській
Історичний портрет Петра Могили 1596-1647
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ДОКУМЕНТОТВОРЕННЯ
Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати