На головну

Соціологія

сторінка 68

Каталог - Соціологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


III РОЗШИРЕННЯ ГРУПИ І РОЗВИТОК індивідуальності 6 сторінка
III РОЗШИРЕННЯ ГРУПИ І РОЗВИТОК індивідуальності 5 сторінка
III РОЗШИРЕННЯ ГРУПИ І РОЗВИТОК індивідуальності 3 сторінка
Глава 3. Соціологічні дослідження
перетин параметрів
Глава 4-6 - Охоплення аудиторії і частота сприйняття
Глава 2. Ціноутворення: тарифи і знижки
Глава 1. Огляд основних носіїв реклами
В.А. Євстаф'єв, В.Н. Яссон
Вступ
Глава 5-3. Прийоми роботи з програмою Galileo
Приклади розрахунків основних характеристик носіїв реклами і рекламних кампаній
Звіт про рекламну кампанію
Приклад 1. Розрахунок ефективності рекламної кампанії фірми, що виробляє побутову електротехніку, на період 4 тижні.
Приклад 2 - Розрахунок ефективності рекламної кампанії прального порошку на період 5 тижнів.
Зміст процедури інтерпретації емпірічніх Даних
Та ефектівністю їх праці в залежності від характеру праці
Оформлення результатів дослідження
Комп'ютерні програми опрацювання Даних СОЦІАЛЬНОГО дослідження
Кластерний та факторний види статистичного АНАЛІЗУ Даних
Розрахунок коефіцієнту Спірмена
Міри зв'язку для інтервальніх змінніх
Кореляційні табліці та Міри зв'язку для номінальніх и порядковий змінніх
Способи графічного представлення емпірічної информации
Виникнення, розвиток та Сутність тестів
Основні групи тестів
Критерії надійності та СКЛАДОВІ тестових методик
Узагальнення результатів фокусованого інтерв'ю та возможности їх! Застосування у дослідніцькій ДІЯЛЬНОСТІ та практічній соціальній работе
Підготовка та проведення фокусованого групового інтерв'ю
Сутність, генезис та характерні Особливості методу фокус-груп
Процедурні Особливості! Застосування Деяк тестових методик
Сутність, спеціфіка, сфера! Застосування експертних опитувань
Поняття та види класіфікації емпірічніх Даних
Сутність, призначення, основні Поняття соціометрічного опитування
Основні різновиди методу та їх процедурні Особливості
Підготовка та проведення експертного опитування
Скажіть, будь ласка, як Ви ставити до Наступний форм поведінкі
РОЗДІЛ І. Методологія СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1 сторінка
РОЗДІЛ І. Методологія СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2 сторінка
РОЗДІЛ І. Методологія СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 3 сторінка
РОЗДІЛ І. Методологія СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 4 сторінка
РОЗДІЛ І. Методологія СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 5 сторінка
Роль загальнонаукові методів у соціальному пізнанні
Класифікація методів ДОСЛІДЖЕНЬ у сфері соціальної роботи
Методика, техніка, процедури СОЦІАЛЬНОГО дослідження
Поняття методу та Методології
У Системі СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ
РОЗДІЛ І. Методологія СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 6 сторінка
список літератури
Види СПОСТЕРЕЖЕНЬ та їх Особливості
Спеціфіка реализации стандартизованого спостереження
З Молодіжної проблематики
Види АНАЛІЗУ документів
види документів
методом спостереження
Усні опитування. Вимоги до інтерв'юерів
анкетні опитування
Види СОЦІАЛЬНОГО експеріментування та їх Особливості
Схема дослідження процесів групової динаміки методом спостереження
Сутність та пізнавальні возможности методу АНАЛІЗУ документів
список літератури
Сутність та СКЛАДОВІ организации СОЦІАЛЬНОГО дослідження
Визначення, витоки та основні категорії вібіркової процедури
Характеристики віпадкової Вибірки різного ОБСЯГИ
Етапи розробки програми СОЦІАЛЬНОГО дослідження
Поняття, Функції, структура програми соціально дослідження
Поняття, спеціфіка, Функції СОЦІАЛЬНОГО дослідження
Етапи СОЦІАЛЬНОГО дослідження
Формули для розрахунку ОБСЯГИ простої віпадкової Вибірки
Деякі принципи розрахунку ОБСЯГИ Вибірки
Досліджуваніх характеристик
Точність та правільність вимірювання
обґрунтованість вимірювання
список літератури
Сутність процедури вимірювання
Семінар 18. Захист навчальних дослідницьких проектів
Звіт за результатами дослідження
Застосування техніки кількісного контент-аналізу документів
Семінар 17. Вивчення соціально-економічних і політичних процесів з позицій прикладного моделювання
Соціально-економічних та політичних процесів
Соціально-економічних процесів
І політичних процесів
Аналіз результатів контент-аналізу публікацій в ЗМІ з елементами прогнозу
Приклад 3.
Застосування методики прикладного моделювання
Висновки та інтерпретація результатів застосування техніки івент-аналізу
Марта 2003 р
Б) Процедура ненаправленного якісного контент-аналізу вихідного тексту
Марта 2003 р
Семінар 12. Метод спостереження і науковий експеримент в прикладних дослідженнях процесів
Соціально-економічних та політичних процесів
Тема 5. Програма і етапи емпіричного дослідження
Кількісних дослідженнях. Фокус-група
Соціально-гуманітарних технологій
Інститут економіки, управління, права і
Тема 13. Застосування тестових процедур в дослідженні соціально-економічних і політичних процесів. социометрические процедури
Тема 15. Кейс-стаді як тип якісного дослідження
Семінар 7. Обробка емпіричних даних в прикладних соціальних дослідженнях
Семінар 8. Застосування математичних засобів і програмного забезпечення в прикладних дослідженнях соціально-економічних і політичних процесів
Семінар 6. Види інструментарію в прикладних дослідженнях. Правила конструювання анкети
Семінар 5. Програма і етапи емпіричного дослідження
Тема 18. Вивчення соціально-економічних і політичних процесів з позицій прикладного моделювання
Методи в соціальному пізнанні
Тема 12. Кейс-стаді як метод дослідження
Логіко-інтуїтивне моделювання.
Звернення президента США
Хосе Марії Аснара 11 березня 2004 р
До народу Британії 8 липня 2005 р
Дослідження соціально-економічних і політичних процесів
ВСТУП 4 сторінка
ВИНИКНЕННЯ МЕТОДУ ГРУПОВИХ ІНТЕРВ'Ю
Кількісні та якісні методи в соціології: історична ретроспектива
ВСТУП 3 сторінка
ВСТУП 2 сторінка
ВСТУП 1 сторінка
Б. Якісне дослідження 1 сторінка
Б. Якісне дослідження 2 сторінка
ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ 1 сторінка
ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ 2 сторінка
ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ 3 сторінка
Особи, знайомі один з одним або з модератором.
Б. Якісне дослідження 3 сторінка
Б. Якісне дослідження 4 сторінка
ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ 4 сторінка
ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ 5 сторінка
Організація внутрішньогрупового взаємодії.
А.Конструктівние ролі
Б. Деструктивні ролі
Концептуальна основа програми 13 1 сторінка
Вступ
Чи треба "вигадувати" анкету?
Програма соціологічного дослідження
особливим чином
Концептуальна основа програми 13 4 сторінка
Концептуальна основа програми 13 2 сторінка
Концептуальна основа програми 13 3 сторінка
Концептуальна основа програми
Переклад програмних питань в анкетні
Quot; А чому Ви вважаєте, що люди відповідають
Зворотній зв'язок
Не забувайте про респондента як про особистість
Анкета повинна бути коректною
Хаос питань з суворою логікою побудови
Технічний апарат анкети
Допоміжні фрази в анкеті
Кодування питань
Інструкція до анкети
Перша сторінка
Кілька слів про ставлення до анкети
Дайте і мені заповнити анкету!
Говоріть словами респондента
Що таке правильно побудована анкета?
дихотомический питання
Чому ми "закриваємо" питання?
Скільки "закриттів" має бути в питанні?
Два типу питання
Що таке відповідь?
Що спочатку: програма або анкета?
Що таке питання?
Що краще: відкритий або закритий питання?
За єдиним логічного основи
особливим чином
помилкові альтернативи
Логічні помилки питання
Тимчасові параметри питання
Два заперечення в одному питанні
Скільки альтернатив можна вибрати?
Виберіть тільки одну відповідь).
ВСШ, ОЕБ, УКК ... Що це таке?
Що можна отримати з пілотажного опитування?
Л і т е р а т у р а
Концептуальна основа програми 13
дослідження
Найкращим чином
Стилістика, граматика і мову питання
Графічне оформлення анкети
Чому ми "закриваємо" питання?
словник понять
бібліографічний список
Теоретичні і практичні моделі комунікації
Теоретичні основи соціальної комунікації. Онтологія соціальної комунікації
Гносеологія і методологія соціальної комунікації
Витоки і теорії соціальної комунікації
Специфіка соціології комунікації
УДК 316.454.5 (075.8)
Джон Хіббен
Соціологічні домінанти комунікації. Стратифікаційні і ситуативні групи домінант комунікації
Оціночні та функціональні групи домінант комунікації. Тенденції соціальної детермінованої диференціації мови
Критерії та класифікація рівнів комунікації. Семіотичний і лінгвістичний рівні комунікації
Металингвистический, паралингвистический і синтетичний рівні комунікації. Порівняння рівнів комунікації
Види комунікативних систем
Поняття системності комунікації
СОЦІОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ
Основні принципи методології соціокоммунікаціі. Загально методи дослідження соціальної комунікації
Частнонаучние і конкретні (спеціалізовані) методи дослідження соціальної комунікації. Методика дослідження комунікації в організації
семіотичні РІВЕНЬ
СИНТЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ
Параметри комунікативної особистості
ознак системності
специфічна домінанта


перша | Попередня | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати