На головну

право

сторінка 14

Каталог - Право на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Кримінально-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ
БЕЗПЕКА банковского ДІЯЛЬНОСТІ
Моделі правової держави. Принципи правової держави.
Взаємодія моралі і права в суспільстві
Питання №26. Крайня необхідність. Умови її правомірності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.
Контроль якості продукції та послуг, його призначення, етапи, класифікація
Правовий статус Конституційного Суду Російської Федерації.
Завдання для самостійного рішення
Основні джерела іудейського права
Тема № 11. Нотаріат в Республіці Казахстан.
Норми конституційного права різноманітні і відрізняються один від одного. Відмінні ознаки дають підстави для їх класифікації.
Розподіл земельного фонду за категоріями земель і угіддям
Загальна характеристика витрат та потокових витрат підприємства.
Поняття і значення договору купівлі-продажу. Видова характеристика договору купівлі-продажу. Права і обов'язки сторін за договором купівлі-продажу за якістю
Об'єкт злочину, його види. Предмет злочинного посягання і потерпілий від злочину
Відповідальність за підбурювання до злочину і пособництво злочину
Єдине, але складна держава, що складається з державних утворень, кожне з яких має певну самостійність, називається
Форми об'єднання сучасних держав.
Коротка характеристика основних правових систем
Поняття, правова природа і значення громадянства.
Тема 4. Склад злочину
Класифікація потокових витрат підприємства.
Практичне завдання 7
Режим зберігання конфіденційних документів і поводження з ними
I. Зіставте прізвища вчених, філософів, політиків і дані ними визначення правової держави.
ТЕМА5. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.
Legal Professions in Great Britain
Тема 7 Виникнення і розвиток ідеї правової держави
Тема 3. Статистичне спостереження
Теорії Виникнення держави та права
Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад
Тема 20. Відновлення втрачених матеріалів крімінального провадження.
Правотворчість: поняття, принципи, види
Тема 2. Російський кримінальний закон
Структурні елементи ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Поняття, завдання та принципи кримінального права. кримінальна політика
Предмет адміністративного права
регіоналістські держава
Причини і умови окремого злочину. Види кримінальних ситуацій.
Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчіх (розшукова) Дій, негласних слідчіх (розшукова) Дій может буті оскаржена слідчому судді.
переважні права
Підстави та порядок Визнання шлюбу недійснім
Тема № 7: Попередження злочинності
Базові ціннісні категорії етики, їх значення для діяльності юриста.
НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРОЮ
Тренувальний ОНЛАЙН З ДИСЦИПЛІНИ
Поняття і Юр.значение правового акта ГУ. Класифікація правових актів ГУ. Юрисдикційні і конклюдентні акти ГУ. Структура правового акта управління.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Роль підприємництва в розвитку Суспільства
Поняття «адвокат» і «адвокатська діяльність». Види юридичної допомоги, наданої адвокатами. Гарантії незалежності адвоката.
Застава - як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Момент виникнення заставного права. Видова характеристика застави
Д. Угоди, вчинені в неналежній формі, коли за законом така форма прямо передбачена
Поняття правоохоронної діяльності держави. Поняття правоохоронних органів і їх система. 4 сторінка
Середньооблікова чисельність персоналу
Нормативні правові акти для вивчення
Обмежена осудність та її вплив на кримінальну відповідальність
Плоди, продукція та доходи.
Характеристика АІС, що використовуються в правоохоронних органах
Система заробітної плати.
Поняття адміністративно-правових відносин. Суб'єкти адміністративного права, їх види. Громадяни та державні службовці, як суб'єкти адміністративного права.
Поняття фінансів та їх Функції
Води як об'єкт использование та правової охорони. Склад водного фонду України.
Основні обов'язки співробітників поліції в ході здійснення контролю в сфері приватної детективної й охоронної діяльності.
Утворення Речі Посполитої.
Квиток № 61. Технологія вивчення і підготовки юридичних документів.
Поняття, загальна юридична характеристика, основні елементи договору дарування.
Адміністративно-правова відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері
Державне управління транспортним комплексом
Ознайомча) ПРАКТИКИ
ВИСНОВКИ
Тема 2. Походження держави і права
Основні РІСД крімінального права
Поняття та ознаки права. Право в об'єктивному та суб'єктивному сенсі
Причини виникнення права. Ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первіснообщинного ладу. Шляхи виникнення правових норм.
Завдання для самостійного рішення
Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності
Правовий статус державних кордонів
Формування та використання прибутку комерційного банку
Функції правозастосовчої практики
Загальна характеристика суб'єктів господарської діяльності.
М32.2. Державне управління у сфері економічного розвитку і торгівлі
Тема 1. Виконавча влада, державне управління та Адміністративне право
Навчання про законність і роль прокурорського нагляду в її забезпеченні.
Завдання дисципліни «Адміністративна діяльність поліції».
Особливості попереджувальної діяльності слідчого і суду щодо попередження злочинів.
Правовий статус спеціальних місій
Б.3 1. Джерела цивільного права. Система цивільного законодавства. Значення ГК РФ і його співвідношення з ін. ФЗ РФ.
Позіковій капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, Функції, відмітні Особливості.
Класифікація запобіжних заходів.
Конституційні основи права на пошук, отримання і поширення інформації
Правові підстави відповідальності зобов'язаних осіб при захисті честі, гідності та ділової репутації
Розділ 4 Захист персональних даних працівника
Джерела романо-германської правової сім'ї
Правознавство 2 сторінка
Нормативно-правові акти, що регулюють процес проведення контрольних заходів в сфері оподаткування
поняття угоди
Основні правові системи в приватному праві.
Тема 6. Об'єктивна сторона злочину
Змішані правові системи ^ 1. Поняття змішаних правових систем. Історичні причини їх виникнення.
Тема 10. Діяльність з надання адміністратівніх послуг
Поняття та форми вини в цивільному праві.
Види гіпотез, диспозицій, санкцій
Взаємозв'язок окремий елементів ресурсного потенціалу підприємства. Критерії оптімізації структурі ресурсної потенціалу.
Правозахисна діяльність прокуратури.
Держава і право радянської України в период тоталітарно-репресивно режиму (1930-1938 рр.).
Тема 2 ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Поняття та види права Користування тварин світом.
Створення облікових та реєстраційних систем в Росії
Лекція 4. Поняття, сутність і типологія держави.
Глава 1. Поняття і сутність виборчого процесу
Зобов'язання в цивільному праві.
Принципи права і їх соціальна обумовленість
Звільнення в'язнів. Адміністративний нагляд за окремими категоріями в'язнів
Засоби юридичної аргументації
СІМЕЙНЕ ПРАВО
Тема 4. Теорія Запобігання злочінності.
Юрисдикції, її місце в адміністративному процесі
Особливості прокурорсько Нагляду за додержанням и ЗАСТОСУВАННЯ Законів про працю, его результатівність
Номенклатура справ. Формування и оформлення справ.
Крімінологічна характеристика та Запобігання злочінів, пред'явлених з необережності.
Заняття 1.
Види прав автора
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІЙ ВЛАСНОСТІ
Вступ
ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення. Класифікація принципів.
Тема № 10. Адвокатура в Республіці Казахстан.
Оборотні активи підприємства: економічна сутність, склад та класифікація.
Основні причини правопорушень в російському суспільстві.
Теорія виникнення держави Віттофогеля пов'язує процес утворення держави з фактом
Особистість, право, держава. Взаємозв'язок держави, права та інших сфер життя суспільства і людини.
Тема 7. Кримінально-правова статистика
Глава I. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 1 сторінка
Харківського МУ ГУМВСУ в Харківській області
Квиток №21. Функції юридичної діяльності.
Сутність Поняття фінансова система. РІСД Фінансової системи
Перелік основної та додаткової літератури
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ кваліфікаційної РОБОТИ
Конституція Республіки Білорусь
Метод правового регулювання застосовується при відносинах влади і підпорядкування
Мета доказування в крімінальному процесі.
Організація виконання органами внутрішніх справ адміністративних покарань.
Питання 3..Понятіе і способи здійснення цивільних прав і виконання обов'язків.
Порядок підготовки, видання, набрання чинності і дію актів управління.
Тема 11. Кваліфікація складів злочинів, передбачених в інших законах та інших нормативних правових актах, посилання на які містяться в бланкетних нормах КК РФ.
Shareholders Agreement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rpemery.com/online/shareholders-agreement.htm 5 сторінка
Логічні основи кваліфікації злочинів
Моделювання як метод дослідження об'єктів правової інформатики і кібернетики
Нагляд за точним і однаковим виконанням законів і завдання прокуратури в його здійсненні.
Договір, поняття і значення. Істотні умови договору. Оферта, поняття, види. Акцепт. Порядок укладення, розірвання договорів
Безпека банковского діяльності: Поняття, мета и завдання
Реформування законодавства та розвиток галузь права. 6 сторінка
Конституційне право
Докази у крімінальному процесі, їх ознака та класифікація
Державна цивільна служба як організаційний інститут
Квиток № 40. Цілі, завдання та принципи правозахисної діяльності.
Тема 31. Сучасні вчення про державу і право
Семінар 1. Поняття Цивільного процесса, его предмет, метод, система. Цивільне судочінство- 2 рік.
Довідники, словники, енциклопедії
Тема 17 НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Письмово вирішите завдання.
Глава VI. КВАЛІФІКАЦІЯ СКЛАДНИХ ЗЛОЧИНІВ 1 сторінка
Об'єкти спостереження та одиниці сукупності, спостереження и віміру в правовій статістіці.
Відмінність відмови в прийнятті заяви від повернення заяви і залишення заяви без руху.
Абстрактний конституційний контроль відрізняється від конкретного.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Поняття і сутність засобів зв'язку.
Тема 1. Загальна характеристика підприємницького права як галузі та науки. Джерела підприємницького права.
тематика рефератів
Обгрунтований ризик і виконання наказу або розпорядження як обставини, що виключають злочинність діяння
Злочин, скоєний навмисне. Відповідальність за злочин, вчинений з двома формами вини.
Поняття права інтелектуальної власності, его правове забезпечення та структура курсу
Тема 9. Кваліфікація стадій вчинення злочинів.
Співробітників пенітенціарних установ
Глава IV. КВАЛІФІКАЦІЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ 3 сторінка
Питання 2. Система і стадії кримінального процесу
Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства
Тема 1. Загальні положення адміністративного судочинства
Тема 9. Обробка конфіденційних документів
Питання №10. Поняття та ознаки об'єктивної сторони складу злочину. Поняття злочинного діяння (дія, бездіяльність).
Мораль. структура моралі
Професійна етика. професійна мораль
6 сторінка
Глава 2. КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Поняття і види професійної етики.
Господарські спори. Поняття господарського спору, порядок їх вирішення.
Суб'єкти договору купівлі-продажу
Криміналістика
Динаміка показніків рентабельності та окупності ТОВ «Санаторій« Псьол »за 2010-2012 рр.
Поняття і класифікація об'єктів нерухомості
Тема 12. Кримінологічна характеристика та попередження злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку. Протидія тероризму та екстремізму.
Тема 5. Об'єкт злочину
Завдання у тестовій формі
Показники та фактори, что визначаються фінансово-майновий стан підприємства
Державне управління у сфері фізичної культури і спорту
Повне товариство.
Цілі і принципи правової охорони об'єктів інтелектуальної власності
Тема 4 СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Правоздатність, дієздатність і деліктоздатність учасників правовідносин.
Питання 54: Технологія вивчення і підготовки юридичних документів.


перша | Попередня | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати