На головну

політика

сторінка 14

Каталог - Політика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Державно-управлінська думка в формі адміністративного права
Проблеми післявоєнного мирного врегулювання
Гуманітарли? ж?не жаратилистану п?ндері ?олданатин інтерактівті ?лгідегі ж?не о?итуди? ?дістері
Система ЗМІ. Тенденції та проблеми розвитку в умовах становлення інформаційного ринку.
Завдання для оцінки освоєння навчальної дисципліни
Логіко-діалектичний аналіз припускає знаходження ___________ частин, тенденцій як чинників розвитку політичного явища або процесу.
Авторитарні політичні режими
Демократія: поняття та основні теорії. Передумови та шляхи демократизації. Проблеми становлення демократії в Росії.
Особистість Нечаєва. «Катехізис революціонера».
Неоконсерватори при збереженні прихильності ___________ орієнтувалися на збереження людських якостей, універсальних моральних законів.
Типологія політичних режимів і політичних систем
Проблеми економічного і соціально-політичного розвитку радянського суспільства в 60-80 роки.
Основні етичні принципи і норми в традиційній державній службі.
Політична ситуація в Росії лютий-жовтень 1917 р Сутність двовладдя.
Італійські колонії на північно-східному узбережжі Чорного моря.
Соціально-економічний і політичний розвиток СРСР у сер.60-сер.80-х рр. Наростання кризових явищ.
На відміну від морфологічного типу порівняння _____________ порівняння не тільки зіставляє форми, а й передбачає аналіз їх вмісту.
Проблемні ситуації і завдання з конфліктології.
Територіальний устрій Італії.
Конфлікти в сучасній Росії.
ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ І посадова особа 2 сторінка
Повноваження федерального центру і регіонів в реалізації соціальної політики
Християнізація Русі. Вплив християнізації на формування менталітету російського народу.
Початок німецької агресії і причини невдач Червоної Армії.
Питання 41. Культурна революція в СРСР в 20-ті - 30-ті рр. і її підсумки.
Питання. Давньоруська культура в 9 - поч. 13 століть.
ПАРТІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
Етапи розвитку, системи, джерела і кодифікація Римського права.
Росія і світ на рубежі XIX-ХХ ст .: війни за переділ світу. Початок епохи імперіалізму.
Зміни в країні після смерті І.В. Сталіна
Прихід до влади Л.І. Брежнєва і зміна політичного курсу.
Історичні концепції політичних конфліктів
Будучи прихильником демократичного правління, Жан Жак Руссо вважав за краще ___________ демократію.
Питання № 2. Ідеологічна політика в молодіжному середовищі
Інвестиції: сутність, джерела, напрямки. Механізм мультиплікатора і акселератора
Соціальний статус: поняття, види, значення для особистості і суспільства. Головний статус. Статусний набір. Поняття соціальної ролі, рольової набір
Своєрідність феодального права в Англії: «загальне право справедливості», струнке право. Класифікація феодальних земельних держаний, довірча власність.
Державна влада як особливий різновид соціальної влади.
Початковий етап Великої Вітчизняної війни: причини невдач
Лекція 1. Кадрова політика - ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 1 сторінка
Язичництво і прийняття християнства на Русі. Реформи Володимира Красне Сонечко
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Питання № 1. Поняття, структура, функції та типи політичної культури. Національні риси політичної культури
Питання 4. Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.
Питання 21. Вітчизняна війна 1812 р і її підсумки. Закордонні походи російської армії.
Питання 10. Пам'ятки культури Русі XIII-XVI ст.
класичний лібералізм
Характеристика політичного устрою Сербії
У переліку компонентів громадянського суспільства вкажіть одну неточність.
Хрущов: реформи і контрреформи
Оплата праці адміністративних державних службовців здійснюється на підставі Єдиної системи оплати праці, що затверджується Президентом Республіки Казахстан.
Поняття конфлікту.
Кримінологічне прогнозування.
Залізний закон олігархічних тенденцій по Роберт Міхельс
Антифашистська боротьба болгарського народу в роки Другої світової війни. Вересневе повстання 1944 р
VII. Можливі теми рефератів-есе.
Боснія і Герцеговина в 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст.
Типологія політичної культури. Ліберально-демократична і тоталітарно-авторитарна модель політичної культури
Тема 4. Політичні і правові вчення Нового часу.
Визначення пріоритетних проблем, які є значущими для владних рішень
Казахстан в Сако -сарматскую епоху. 6 сторінка
Законодавство Веймарської республіки і її крах у зв'язку з приходом до влади націонал-соціалістів.
У 30-ті роки була розгромлена "школа Покровського". В якій області вели дослідження її представники?
Легітимність політичної влади: поняття і типи.
Політична думка епохи буржуазних революцій: Т. Гоббс і Дж. Локк (загальне і особливе в поглядах на державу, особистість, закон).
Виникнення, особливості та еволюція англосаксонської і континентальної систем права.
Фактори формування попиту
Сучасний тероризм відносять до ___________ конфліктів, в яких сильний противник не здатний здобути перемогу над слабким.
Розпад колоніальної системи
Обмежений вотум в зарубіжних країнах
Облік нарахування і розподілу заробітної плати та інших видів оплат.
Список наукової літератури з історії політичних і правових навчань.
СРСР в 1964-1985 рр. (Л. І. Брежнєв, Ю.В. Андропов, К.У.Черненко).
Реформи Петра 1
Позитивістська тенденція в політичній науці передбачає дослідження політичних явищ на основі _____________ методів.
ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ
Радянський Союз в 1954-1964 роках.
Автор невідомий. Протоколи сіонських мудреців
Методи аналізу народжуваності
Суспільно-політичні рухи в Росії в кінці XIX - початку XX століття
Причини піднесення Московського князівства. Політичне об'єднання російських земель.
Роль виборів в політичному процесі
Русь в XI-XIII століттях. Розпад давньоруської держави.
Роль органів державної влади в соціальній політиці
Сучасні концепції еліт
Політика в житті суспільства, її сутність, функції, властивості і структура. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільства (економікою, правом, мораллю).
Перша громадянська війна
Список інтернет-ресурсів для роботи на семінарах і самостійної роботи.
Основи конституційного ладу
Затвердження династії Романових.
Демографічний прогнозування, його цілі і завдання.
Блок 6. Прикладна політологія
Тема 1. Сутність, цілі та завдання регіональної політики.
політолог
Інститут відкликання в зарубіжних країнах.
Форми здійснення функцій держави
Політика як соціальне явище
А) А. В. Александров
Економічні завдання митної справи
Невирішеність проблеми скасування старіння у людей і слабка інформованість громадськості про незначне старіння.
Тема 17. Особливості сучасного етапу світового суспільного і політичного розвитку.
При виконанні завдань C1-C9 напишіть розгорнуту відповідь.
Основні параметри федерального бюджету
Форма правління і вищі органи державної влади Італії.
Становлення політичної системи Росії
Навіщо потрібен контролер переривань
Кримінальне право і кримінальний процес по "Кароліні".
Характеристика сучасної системи органів державного управління.
Адміністративно-державне управління в країнах Азії і Африки.
Аналіз досвіду молодіжної політики в найбільш конкурентоспроможних зарубіжних країнах, а також країнах, що входять в БРІК
Державотворення диктатури пролетаріату і соціально-економічне законодавство Паризької Комуни.
Військово-політичне співробітництво країн СНД
Політика як суспільне явище. Різноманіття визначень політики
У випадках, коли президент РФ не в змозі виконувати свої повноваження, їх тимчасово виконує.
Кадрова політика і стратегія розвитку організації
Сучасній російській сім'ї.
Партійна система Італії.
Тема 3. Основні ідеології сучасності
A) немає, тому що гроші є наслідком і приналежністю будь-якого товарного виробництва;
Теоретичні концепції світової політики і міжнародних відносин в політичній науці 70-80-х років
Тема 2. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
Зовнішня політика СРСР 45-85
Взаємозв'язок соціальної та економічної політики
Державно-управлінська думка в Стародавні і Середні століття
Поділ влади в Республіці Білорусь.
V. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА.
Основні етапи розвитку торгівлі в Росії
функції політології
МІЖОСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ
Походження термінів етика, мораль, моральність.
На початку ХХ століття заперечували революційний шлях перетворень, виступали за збереження старих, традиційних підвалин представники
II. Екстралінгвістичними аспекти перекладу
Східні слов'яни в 6-9 століттях.
Зовнішня політика Росії в 16 - 17 століттях. Освоєння Сибіру.
Заняття 3. Правова основа соціальної держави.
Друга громадянська війна
Характеристика основних етапів еволюції політичних навчань.
Конституційний правовий статус РФ в сучасних умовах
Політична система сталінізму
Сеньйоріальної монархія у Франції XI-XIII ст. Реформи Людовика IX.
Речове і зобов'язальне право за Кодексом Наполеона 1804
Розділ 6. Механізм формування і функціонування політичної влади.
Нетипові (змішані) форми правління
Основні види і рівні функціонування політичного життя
Етапи врегулювання і вирішення конфліктів
Організація публічної влади на місцях в зарубіжних країнах (МСУ та державне управління).
Тема 11. Політичні ідеології
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ПО ПОЛІТОЛОГІЇ
Лекція 1. Кадрова політика - ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 1 сторінка
Місце і роль молоді в політичному житті
Класифікація засобів масової інформації
Передумови переходу до нової економічної політики.
Модель взаємодії політичної системи та навколишнього середовища Д. Істона і Г. Алмонда. 1 сторінка
ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ І посадова особа 3 сторінка
Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка.
Аналіз роботи Г. Алмонда і С. Верби «Громадянська культура і стабільність демократії»: основна проблема, головні тези, висновки.
політичний менеджмент
Б) А. Боровик
Тема 4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМА
Загальна декларація прав людини була прийнята _________ 10 грудня 1948 року.
III. СУЧАСНІ ПЕРЕБІГУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
Глава 6. Ставлення Ф.М. Достоєвського до Нечаєву і «Нечаевщіна».
Основні компоненти політичного режиму.
Асортимент торгового підприємства
Тема 7. Перебудова в СРСР. Росія на початку ХХІ ст.
Політичні еліти сучасної Росії
Компоненти зміни чисельності населення Росії і їх динаміка
Особливості розвитку міжнародних відносин у 1991-2000 рр.
Політичні реформи Хрущова Н.С.
Основні принципи і напрями національної політики більшовиків. Значення і наслідки утворення СРСР
Соціологічні закони М. Дюверже
В) 11 міністрів, діяльність яких координував Комітет міністрів
Б) тенденції до русифікації народів СРСР
Додаток 2
ТЕМА 1: ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА (2 ГОДИНИ).
Держава і церква в Радянській Росії-СРСР (1918-1940-ті рр)
ПОЛІТИЧНИЙ ЛІДЕРСТВО
Створення антигітлерівської коаліції. Ленд-ліз.
VIII. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА: ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ
В) федеральні округи
А) вотчина
Індустріалізація СРСР і політична боротьба в партійно-державному керівництві по проблемах індустріалізації.
Адміністративно-територіальний устрій держави
Особливості внутрішньополітичного та економічного становища Росії в Першій світовій війні (1914-1917рр)
Основи соціології і політології
Модернізація економіки країни в 1930-і рр.
ВИБОРЧІ РЕФОРМИ В АНГЛІЇ XIX в. І чартистського руху
III. Становлення представницької демократії в Японії
Проблеми політики в працях Платона і Аристотеля.
Тема 5. Політична система суспільства
Криза світової цивілізації і пошуки виходу з нього
Утворення СРСР коротко
Терор. Тероризм як форма політичного насилля
Місце і роль політичних партій і суспільно-політичних рухів в політичному житті суспільства. Особливості партійного будівництва в Росії.
КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Фактори, що визначають дивідендну політику
ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ І посадова особа 6 сторінка
Б) прихильники західно-європейського шляху розвитку Росії
Зародження державності на території східнослов'янських земель. Теорії виникнення російської історії.
Демонтаж тоталітарного режиму. Крах соціалізму.


перша | Попередня | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати