На головну

Педагогіка

сторінка 222

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Практична робота 1
Пояснювальна записка
Практична робота 6
Практична робота 7
Конспект керівництва колективним господарсько-побутових працею
Практична робота 9
Практична робота 8
Формування громадянської активності та демократичної культури школярів. Форми і засоби.
Професійна орієнтація школярів.
Формування наукового світогляду учнів.
Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація.
Загальні методи, засоби і форми виховання.
Основи сімейного виховання. Тенденції та проблеми сімейного виховання на сучасному етапі.
Класний керівник у виховній системі школи.
Альтернативні технології в зарубіжній школі.
Про методику
Гуманістичні виховні системи та технології.
Розвивальне навчання.
Технології особистісно орієнтованої освіти, їх загальна характеристика.
Десятибальна система оцінки знань
Проблема цілепокладання в педагогіці.
Діагностика в навчанні. Критерії оцінки.
Особистість, її структура і прояви
Завдання пед-ки
Історія розвитку педагогічної думки в Білорусі в епоху середньовіччя і Відродження. Діяльність Ф. Скорини та С. Будного.
Педагогічна думка в Білорусі в XVII-XVIII ст. Діяльність білоруських просвітителів.
види неуспішності
Класифікації причин.
ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Педагогічна думка в Росії в другій половині 19-го століття.
Шляхи усунення неуспішності
Тема 6. Інноваційна спрямованість у формуванні майстерності педагога СУЧАСНИХ закладів освіти
Тема 7. Навчально-виховний процес у СУЧАСНИХ закладах освіти для обдарованих дітей
Форми роботи на уроці
Взаємозв'язок типу и структури уроку
Тема 9. Навчально-методична робота як складового педагогічної майстерності педагога в СУЧАСНИХ закладах освіти
елементи уроку
Урок - логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, якові проводять за Расписание під керівніцтвом вчителя з постійнім складом учнів.
Логіка (етапи) психолого-педагогічного дослідження
Тема 5. Форми организации навчально-виховного процесу в СУЧАСНИХ закладах освіти
Соціологічні методи дослідження
Із історії розвитку педагогічної майстерності и творчості вчителя
Типи ігрового матеріалу для сюжетної гри
Загальні підстави підбору ігрового матеріалу
Підбір матеріалів та обладнання для дитячого садка в сучасних умовах
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ
Характеристика системи викладання
Загальні відомості
ДІАГНОСТИЧНА КАРТА ВЧИТЕЛЯ
МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕСТОВІ методи оцінки ступеня засвоєння репродуктивної діяльності.
З. Фрейдом
Ж. Піаже
Не завжди
психічне свій відбиток у корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ, що безпосередньо впливають на органи чуття 2 сторінка
психічне свій відбиток у корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ, що безпосередньо впливають на органи чуття 4 сторінка
психічне свій відбиток у корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ, що безпосередньо впливають на органи чуття 3 сторінка
Такі властивості нервової системи, як сила, врівноваженість, рухливість нервових процесів
Пояснення розвитку психіки і функціонування особистості прагненням до творчої реалізації своїх потенційних можливостей протягом усього життєвого шляху
Розвиток Ідей душевного здоров'я в Давній українській людінознавчій культурі
Виникнення психогігієни
пізнавальним процесам
Факти і закономірності психічного життя
Висновки до лекції 1
Альо Прийшла Розчарування, и ми ПОЧИНАЄМО сумніватіся, чи обов'язково матеріальний добробут є сінонімом життєвого успіху.
Рух псіхогігієністів світу
Завдання для самостійної роботи
Тема 3-4.
Можливі теми рефератів і доповідей
Розділ 4. Діагностика виховної діяльності в початковій школі.
Розділ 2. Особистісно-орієнтоване виховання
Тема 6.
Тема 8.
Тема 9.
Розділ 1. Сутність виховання і його місце в цілісній структурі педагогічного процесу початкової школи.
Завдання курсу.
Схема аналізу заняття
З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Загальні вимоги до ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ
Таблиці і ілюстративні матеріали
Оформлення списку літератури
Критерії оцінки ВКР
Формули і цифровий матеріал
Основні параметри і вимоги до оформлення ВКР
НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО
рецензування ВКР
ВИМОГА ДО СТРУКТУРИ ТА УТРИМАННЯ ВКР
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВКР
ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ВКР
ПРОЦЕДУРА ДОПУСКУ ДО ЗАХИСТУ ВКР
ЗАХИСТ ВКР
Приклади бібліографічного опису
До оформлення методики експерименту
Орієнтовна форма рецензії
Слухачів курсів професійної перепідготовки
ГЛОСАРІЙ
Можливі напрямки експериментів, досліджень.
Орієнтовна форма відкликання наукового керівника
Семінарське заняття № 2.
ТЕМА: Основні дидактичні системи та їх характеристика.
Семінарське заняття № 6-7.
Семінарське заняття № 8.
Семінарське заняття № 5.
Семінарське заняття № 4.
Семінарське заняття № 3.
Курськ 2012
З ДИСЦИПЛІНИ
Структура курсової роботи
Приклад оформлення підрядкових бібліографічних посилань
Додаток 2
Орієнтовна тематика курсових робіт з курсу
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Приклад опису електронного ресурсу
Рекомендації по складанню комп'ютерної презентації
Поділ тексту виступу
Структура залікового кредиту курсу
Практичне заняття № 7
Практичне заняття № 9
Рік. / 25 балів
Розподіл балів, что прісвоюються студентам.
Студентам педагогічного факультету
Збір матеріалу, добір літератури з теми, підготовка бібліографії
Тема: Шляхи формирование пізнавальної актівності школярів
Оцінювання та захист курсових робіт
Оформлення курсової роботи та ее ОБСЯГИ
III. організація практики
II. Цілі і завдання практики
З дисципліни
Категорії документальних джерел информации: Первинні и Вторинні.
Довідково.
Довідково.
Довідково.
Економічні науки - шифр як Галузі науки - 08.
Досвід свідчіть, что примерно 30-40% літературних джерел, початково відібраніх за їх назв, віявляються некоріснімі при работе над темою.
Довідково.
Довідково.
ТЕМА 7. Організація вищої освіти України в условиях реализации Положень Болонської декларації. Місце в системе неперервної освіти.
ТЕМА 8. Компетентнісній підхід у системе образования.
ТЕМА 6. Організація професійно-технічної освіти. Ее завдання та функції. Місце в системе неперервної освіти
Тема 5. Позашкільна освіта
ТЕМА 3. Організація дошкільної освіти. Ее завдання та функції. Місце в системе неперервної освіти
ТЕМА 9. Організація системи післядипломної освіти. Місце в системе неперервної освіти
ТЕМА 11. Основи дістанційної освіти (навчання) як компонента системи неперервної освіти
література
Орієнтовна ТЕМАТИКА практичність ЗАЙНЯТИ
ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ I. Система неперервної освіти в Україні. Допрофесійна освіта.
Пояснювальна записка
доцент Т.П.ДЕМІДЕНКО
А) К.Баханов б) В.Місан в) О.Пометун г) Н.Яковенко
В) Чотири етапи
Тема №4
Структура навчального курсу
Пояснювальна записка
вік
важкі таблички
геометричні тіла
Маленький шестикутний ящик
Прямокутні ящики 1 і 2.
трикутний ящик
вік
усний урок
Матеріали для розрізнення запахів
Матеріали для розрізнення смакових якостей
дзвіночки
Триступеневий урок.
Матеріали для розрізнення шумів і. звуків
Конструктивні трикутниками.
вік
Вперше російською мовою
Як працювати з матеріалом.
Металеві фігури-вкладиші
Переливання води (2)
Частка металу
Матеріали для розрізнення кольору
усний урок
усний урок
Матеріали для розрізнення розмірів
відмінностей
Цифри з шорсткою папери
числовий матеріал
З числовим матеріалом
Введення в десяткову систему
Цифри і гуртки
веретена
Перехід від статичної до динамічної частини
Букви з шорсткою папери
Школа для малюків
Як працювати з матеріалом.
Вступ
Як працювати з матеріалом.
Блоки з циліндрами-вкладишами
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом,
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Контроль над помилками.
Контроль над помилками.
конструктивні трикутники


перша | Попередня | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати