На головну

Педагогіка

сторінка 221

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Підготовка і проведення засідання служби супроводу сім'ї.
ВСТУП
введення 2-4
Вступ
Підготовка та проведення захисту дипломних робіт
Вимоги до оформлення тексту дипломної роботи
Результативність дослідно-експериментальної роботи
Методи педагогічного експерименту
Розділ 1. Підготовка та оформлення дипломного дослідження
Вступ
Цілі підсумкової атестації у формі захисту дипломних досліджень
Вимоги до вибору і формулювання теми дослідження
Характеристика методів педагогічної діагностики
Методи діагностики, фіксація і оформлення їх результатів
Етапи та організація роботи над дипломним дослідженням
Ігри на кухні ». Практичний матеріал для батьків
Відхід від конфлікту - найбільш популярний метод управління
К.Маркс і Г. Зіммель стверджували неминучість конфліктів в суспільстві внаслідок його розділеності на класи.
Спілкування як джерело конфліктів. (Kozhevnikovanelli@mail.ru) Міхєєва Неллі Володимирівна
Допоміжна
Індивідуальні завдання
Тема 14. Оцінювання та моніторинг реализации візначеної стратегії
Тема 13. Програми ДІЯЛЬНОСТІ навчального закладу
Тема 12. Механізм реализации стратегії
Тема 8. Оцінювання та моніторинг стану виконан закладами освіти завдання ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 11. Стратегія розвитку навчального закладу.
Тема 6. Організаційні форми ДІЯЛЬНОСТІ керівніцтва
Тема 1. Особливості навчального закладу як соціально-педагогічної системи.
Приклад розбору педагогічної ситуації.
Етапи організації педагогічної практики
Пояснювальна записка.
Психолого-педагогічна характеристика класу.
РЕФЛЕКСИЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ
Структурування змісту виховання
Основні напрямки і справи класного співтовариства.
Формування словника під час індивідуальних і фронтальних занять педагога або вихователя.
I квартал.
Вчити розуміти і виконувати інструкції на слуховий основі, пов'язані з організацією життєдіяльності дитини в різних умовах
II Квартал.
Формування активної мови дитини.
Батьків-вихователів
Психологічна допомога і корекція поведінки вихованців прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу (2 ч).
Пояснювальна записка
ознаки
текст опитувальника
Трудове законодавство як основа діяльності прийомних батьків, батьків-вихователів (2 ч).
Супровід і соціалізація випускників прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Розробка освітнього маршруту вихованців (4 год).
по виявленню змісту педагогічної діяльності і характеристики стилю взаємин з дітьми прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу
Додаток Б
ВИЗНАЧЕННЯ
Конфліктогенні чинники - події, процеси, психологічні особливості особистості і т.д., які сприятимуть розвитку і розкриття протиріч і провокують людей на їх загострення.
Причини виникнення конфліктів в системі вищої освіти
Удосконалення особистої техніки спілкування.
Дозвіл педагогічних ситуацій і конфліктів
В освітніх установах
Психолого-педагогічні рекомендації щодо формування колективу школярів
Способи врегулювання конфліктів, що використовуються учасниками педагогічного процесу, і їхнє ставлення до конфліктів
Типи працівників і форми їх трудової поведінки
Врегулювання та вирішення конфліктів
Адаптація та стресостійкість педагога
ВИХОВАННЯ гуманних почуттів І ВІДНОСИН
ПРОГРАМА «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ
ПРОГРАМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ПРОГРАМА ЕКОЛОГІЧНОГО ОСВІТИ
Дана програма визначає нові орієнтири в морально-патріотичному вихованні дітей, засновані на їх залученні до витоків російської народної культури.
ДОШКІЛЬНЯТ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА - дошкільнята».
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ПРОГРАМА З РОЗВИТКУ МОВИ В ДИТЯЧОМУ САДУ
ДОШКІЛЬНЯТ У МОВНОЇ АКТИВНОСТІ «ВІДКРИЙ
В ДИТЯЧОМУ САДКУ
ПРОГРАМА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 3-Х ДО 7-МИ РОКІВ за додатковими дошкільної освіти
Мета програми - сформувати такі якості особистості, як вихованість, самостійність, цілеспрямованість, уміння поставити перед собою завдання і домогтися її рішення.
В ДИТЯЧОМУ САДКУ
Організації предметного середовища.
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ
ВИДИ пРОГРАМ
ВИБІР ПРОГРАМ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ
НОВІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПЕРШОЇ ПРОГРАМИ
сприяють успішному спілкуванню
Стилі педагогічного спілкування
Психолого-педагогічна взаємодія
Характеристика змістовної і формальної сторін
Уміння педагогічного спілкування
Учитель, бажаний дітьми
Учасники освітнього процесу
освітній процес
Методика діагностики спрямованості навчальної мотивації
Анкета для експертної оцінки уроку
Карта аналізу і оцінки ефективності уроків викладача середньої школи № 289 міста Москви
Схема психолого-педагогічного аналізу уроку
Оцінка ефективності способів діяльності викладача і учнів в ході занять
Запитальник для аналізу вчителем особливостей індивідуального стилю своєї педагогічної діяльності
Організація пізнавальної діяльності учнів
стиль уроку
Складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу
Загальні відомості про колектив та історія його формування
Значення вивчення класного колективу в педагогічній діяльності вчителя
Карта інтересів
Вивчення професійних намірів старшокласників
Загальний психологічний клімат в класі
социометрический метод
Значення психолого-педагогічного аналізу уроку в педагогічній діяльності вчителя
Проведення психологічного аналізу уроку
Визначення індексу групової згуртованості Сішора
Класного колективу (по А.Н. Лутошкина)
социоматрица
Визначення переважання лівого (правого) півкулі
поведінкові індикатори
Б. Ставлення до справи
В. Ставлення до людей
дисциплінованість
Навчальна діяльність
До оформлення характеристики ставляться такі вимоги
Г. Ставлення до себе
Д. Вольові якості
стійкість
Обробка результатів
Обробка результатів
Тест-опитувальник Айзенка (діагностика темпераменту)
Е. Положення дитини в дитячому колективі
Складання психолого-педагогічної характеристики особистості учня
Значення вивчення особистості учня в педагогічній діяльності вчителя
ВСТУП
ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ
Тема 4. Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з сім'єю.
Витяг з державного освітнього стандарту
Зразкові завдання і матеріал для ігор з піском.
старша група
ГРАЄМО З ВОДОЮ, ПІСКОМ І ГЛИНОЮ
Ігри з піском
Н.В. Котікова
Quot; Вібрація ".
Ранок радісних зустрічей
Як допомогти дитині контролювати емоції і керувати ними
Адаптація дитини до дитячого садка
Самостійна робота (конспект відповідних параграфів підручників зі списку літератури до дисципліни) -6 годин
Батькам про особливості адаптації дітей до дитячого садка
Емоційно - естетичне ставлення до природи в малюнках старших дошкільнят
Як допомогти дитині керувати своїм часом, поведінкою, діями
Використання вправ на релаксацію в роботі з дітьми
Ігри для дітей раннього віку різних типів темпераменту
Зовнішні та внутрішні джерела загрози психологічної безпеки дитини
Адаптаційного стресу у дітей
Ознаки психоемоційного напруження
Ключ до діагностики адаптованості дитини до ДНЗ.
Оздоровчого процесу з дітьми в літній період
Стресу у дітей
Умови роботи з дітьми
Знайомство і дружба з дітьми підготовленої до школи групи
Ігри та вправи для дітей раннього віку в адаптаційний період
Розкажи вірші руками.
Займаються соціально-педагогічної допомогою
Перелік спільних ігор та вправ з піском
Нормативно-правова база з підготовки та проведення літньої оздоровчої роботи
Семінар - 2 години
Пояснювальна записка
Спеціалісти, які здійснюють медико педагогічний контроль
II.Краткіе теоретичні, довідково-інформаційні тощо матеріали по темі заняття
Приблизний перелік питань до іспиту
Методичні рекомендації для студентів
Семінар - 2 години
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Технологія роботи соціального педагога з різними категоріями населення - 2 години
Тема: Анатомія, фізіологія і гігієна сенсорних систем (аналізаторів).
ДОДАТОК
Тема: Анатомія, фізіологія і гігієна травної системи людини. Обмін речовин і енергії.
Тема: Анатомія, фізіологія, гігієна органів дихання.
Тема: Кров і кровообіг. Лімфа і лімфообіг.
Короткі теоретичні, довідково-інформаційні тощо матеріали по темі заняття
Рекомендації студентам по підготовці до заняття із зазначенням літератури
Тема «Методика діагностики особистості і навколишнього її мікросередовища» - 2 години
I етап: організаційно - інформаційний
Рекомендації студентам по підготовці до заняття із зазначенням літератури.
Білоусова Ольга Анатоліївна
Вихователя щодо попередження дитячого дорожнього травматизму
Перша долікарська допомога при різних видах ушкодження організму людини
III етап: організаційно - методичний
VI етап: адміністративно - управлінський контроль
Модуль: оздоровчо - профілактична робота
Модуль: фізична культура
Модуль: фізична культура
Завідуюча ДНЗ №17
Список нормативних документів що регламентують діяльність ДНЗ в літній оздоровчий період
Комплекс реанімаційних заходів
Перша допомога при укусах кліща
Лекція - 4 години
Нормативно-правові документи з організації харчування в літній оздоровчий період
Перелік інструкцій до літньої оздоровчої роботи
Вимоги безпеки в ситуаціях під час прогулянки, праці в квітнику
Перша допомога при отруєннях отруйними рослинами
Вимоги безпеки під час прогулянки, праці в квітнику
Вимоги безпеки перед початком прогулянки, праці в квітнику
Загальні вимоги безпеки
Тема: Анатомія, фізіологія і гігієна опорно-рухового апарату людини.
Тема: Загальні закономірності росту і розвитку організму людини.
Семінар - 2 години
Самостійна робота (конспект відповідних параграфів підручників зі списку літератури до дисципліни) -6 годин
ВСТУП
Практична робота 5


перша | Попередня | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати