Головна

Педагогіка

сторінка 223

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Як працювати з матеріалом.
геометричний комод
Вступ
Вправи в практичному житті
Вступ
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Контроль над помилками.
Як працювати з матеріалом.
Вежа з різнокольорових намистин
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Ланцюжок з тисячі намистин
Ланцюжок з ста намистин
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Контроль над помилками.
Як працювати з матеріалом.
Матеріал.
Як працювати з матеріалом.
Усний урок.
Контроль над помилками.
Контроль над помилками.
Як працювати з матеріалом.
Усний урок.
Як працювати з матеріалом.
Вступ
Як працювати з матеріалом.
Як працювати з матеріалом.
Матеріал.
Пояснювальна записка
Цілі і завдання навчальної практики
Вимоги до матеріально-технічного забезпечення
Основні вимоги
Організація контролю і оцінки освоєння програми навчальної практики по ПМ 04. Методичне забезпечення освітнього процесу
V. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
методи навчання
Робоча програма навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 2. Навчальний проект
Цілі вивчення дисципліни
Виконання курсових робіт
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
швидкість різання
Теми теоретичних занять і їх обсяг в годинах (очне навчання)
Взаємозв'язок з іншими дисциплінами ООП
Додаток А
Додаток Б
досліджень
Рангової кореляції Rs
Приклад обчислення дисперсії
Завдання № 3
Виділення фрагментів тексту.
Дитячий рух; сучасні дитячо-юнацькі організації
Вступ
Спадковість і розвиток
соціальне успадкування
Вплив середовища на розвиток
Вимоги, запропоновані К.Ф. Спіріним.
Самостійна робота в кінці занять
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Лабораторні роботи
Тема 4. Конструювання КТД
респондента Б.А.
Перевірка трансформації з респондентом
МЕТОДИКА феноменологічний ДОСЛІДЖЕННЯ
Розділ I. Методика колективного творчого виховання
Тема 7. Використання методики КТВ в дитячому оздоровчому таборі (ДОТ)
Вимоги до оформлення цитат і посилань.
Вимоги до оформлення додатків.
Загальні вимоги до оформлення.
Збір інформації та процес підготовки до основної частини роботи.
Висування проблеми дослідження
Требованіяк оформлення списку використаних джерел.
Положення та характеристики
УДК 374 (075.8)
Цикл дослідницької роботи учнів.
Відмінності дослідницької діяльності учнів від інших видів творчої діяльності.
Підготовка дослідницьких краєзнавчих робіт
дослідницький підхід
від 18 лютого 2014 у справі № 33-489 / 14
Особливості оформлення результатів атестації, яка проводиться з метою встановлення кваліфікаційної категорії
Термін дії кваліфікаційної категорії продовженню не підлягає.
Особливості застосування пункту 23 Порядку атестації
Стаття 196. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і додаткового професійної освіти працівників
Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
Стаття 81. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Стаття 22. Основні права та обов'язки роботодавця
Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи
Сфера застосування Порядку атестації
Особливості проведення атестації педагогічних працівників з метою підтвердження відповідності їх займаним посадам
КОМЕНТАР
Заповнення відомостей про роботу
Положення про ліцензування освітньої діяльності
З Про Д Е Р Ж А Н І Е
Шановні колеги!
Теоретико-методологічні основи інтенсифікації
Глава 2. Технології інтенсифікації пізнавальної діяльності особистості
ВСТУП
Глава 2. Технології інтенсифікації пізнавальної діяльності особистості
ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ
Пригодницькі, ігрові
З відкритою, явною координацією
ДОДАТКИ
DIFFERENTIATED CLASSROOM TEST 2
Прийоми диференційованої логопедичної роботи з подолання вимовних розладів у дітей з легкими аномаліями органів артикуляції.
Шпаргалка з майстерності актора.
Шпаргалка з майстерності актора, Новосибірське державне театральне училище, 2002
Соціальна допомога в роки Другої Світової Війни та повоєнній годину
Завершення формирование української радянської системи СОЦІАЛЬНОГО захисту в 30-ті роки
Аналіз системи СОЦІАЛЬНОГО забезпечення в перше десятіріччя после встановлення Радянської влади в Україні
Т.Б.Епіфанцева,; 2-е изд, Ростов Н / Д Фенікс 2010. - 486 с.
Документи і матеріали
конспект курсу
Методичні рекомендації
програма
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ
Управління та кадри
Оцінка результативності проекту
Мета проекту
ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ТЕКСТУ ПРОЕКТУ
Фінансове обгрунтування проекту
Вимоги до оформлення проекту
Предмет. Методика навчання природознавства.
Складіть ПЕРЕЛІК ключовими зрозуміти до однієї з тем Із дитячої психології (за вибор студента).
Коля сів на стілець. На килимі залишилася недобудована залізниця.
Доведіть, що будь-яка гра, навіть та, в якій ролі партнерів виконують неживі предмети, сприяє орієнтуванні дітей в людських відносинах.
Хід гри.
Завдання 2.
Завдання 1.
Якого дидактичного принципу стосується таке правило для учня: "Во время Пояснення вчителя спробуй уявіті ті, про что йдет"?
У чому Полягає суть принципу доступності в процесі навчання?
Якому принципу навчання відповідає таке правило: "Повторення и закріплення Вивчення здійснюєте так, щоб актівізуваті НЕ только пам'ять, но й мислення та почуття учнів?
В якій части програми розкріваються завдання, мета навчання з Певного предмета?
Який документ є основою для Перевірки знань учнів за КОЖЕН рік навчання?
Що Включає в себе Поняття "методологічна основа" (методологія) дидактики?
Согласно З якою логікою розглядається послідовність процесса пізнавання у сучасній дідактіці?
Етична захист - це захист людини від посягання на його гідність, вироблена морально-етичними засобами.
Спілкування - це взаємодія двох суб'єктів, в процесі якого відбувається взаємна трансляція «Я», що беруть участь у взаємодії суб'єктів.
Глава 6. Педагогічне спілкування
Форма № Н - 3.04
методичне забезпечення
Методи контролю
Тими лабораторних зайняти
Соціальна педагогіка про співвідношення спадковості, середовища і виховання.
Соціальна педагогіка і інші галузі людино і суспільствознавства.
Педагогізація соціального середовища як теоретичний підхід до організації соціально-педагогічної діяльності. Історико-педагогічний досвід організації середовища.
інститути соціалізації
Соціальне середовище як фактор розвитку особистості. Многоуровневость соціального середовища.
Адиктивна поведінка. Види аддикций. Етапи залучення людини в адиктивна поведінка.
Зовнішні та внутрішні умови соціалізації та роль соціального педагога в їх гармонізації. Роль інтеріоризації в соціалізації людини.
Вплив субкультури на соціалізацію людини. Особливості стилізованого механізму соціалізації в молодіжних субкультурах.
Механізми соціалізації.
Положення
Вимоги до оформлення списку використаних джерел.
процедура захисту
Модуль 2 4 сторінка
Модуль 2 3 сторінка
Модуль 2 + 2 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 10 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 11 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 5 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 8 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 9 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 6 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 7 сторінка
ТЕМАТИКА
Алгоритм написання есе
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 12 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 14 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 15 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 1 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 2 сторінка
зображень в малюнках дитини шкільного віку дозволяє припустити, що у нього є деяке відставання в загальному розвитку. 3 сторінка
Робота зі схемою
III питання
скласти схему
Визначення мотивів діяльності студентів на навчальному занятті.
Тема 11: ПЕДАГОГІЧНЕ ВЗАЄМОДІЯ у вихованні
Основними характеристиками взаємодії вважають взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємовідношення, взаємні дії, взаємовплив Ч
Оперативно-сітьові Показники діяльності шкіл
Значний частко у витрати Вищих Навчальних Закладів становляться стипендії.
Класифікація ВИДАТКІВ НА освіту
Видатки Зведення бюджету на освіту у 2012 году зростуть на 15,9% проти сертифіката № 2011 року та становітімуть 93,2 млрд. Гривень.
Оптимізація педагогічного процесса
Принципи педагогічного процесса
Рушійні сили педагогічного процесса
Характеристика основних елементів
Сутність и компоненти педагогічного процесса
Особливості дитячого громадського об'єднання
Виховання особистості через участь в роботі дитячого громадського об'єднання
Навіщо потрібно займатися самоврядуванням в школі, УДОД?
Методика виявлення рівня самоврядування в дитячому колективі.
Конвенція про права дитини


перша | Попередня | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати