Головна

Педагогіка

сторінка 16

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Лекція 6. Методи соціальної роботи
Психолого-педагогічні засади екологічного виховання дошкільніків
Навчання малювання Стародавнього Єгіпту. 1 сторінка
Управлінська діяльність. 2 сторінка
Правила оцінювання досягнень учнями певного віку.
Проект включення батьків учнів в співтовариство дітей.
АЛГОРИТМ РІШЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ
Тест 1. Чи вмієте ви слухати?
Тест 2. Визначення стилю керівніцтва колективом
Психологічна характеристика спілкування.
ПОРТРЕТ ВЧИТЕЛЯ: добрий, працьовитий, АЛЕ ... підлеглих і несамостійність!
Та?ирип. Жо?ари о?у орнинда?и педагогікали? процесті? м?ні мен ?оз?ауши к?штері.
Та?ирип. ?аза?станда жо?ари Білім алуди? ?азіргі ж?йесі мен даму тенденціялари.
Та?ирип. Жо?ари Мектеп педагогікасини? п?ні, ма?сати мен міндеттері.
Знайомство з класом
Знайомство з системою роботи вчителя-майстра по предмету
Класифікація методів педагогічного дослідження
Знайомство зі школою
педагогічна майстерність
Самостійна організація і керівництво сюжетно-рольовою грою дітей
Характеристика сформованості класного колективу
Тема: Історія педагогіки та освіти як галузь наукового знання
Поділ соціально-гуманітарних наук
Особливості їх застосування в корекційно-педагогічному процесі
Схарактеризуйте Нормативні документи змісту освіти.
К.Д.Ушинського - Засновник вітчізняної педагогіки.
Громадсько-педагогічний рух 60-тих рр. ХІХ століття.
ТЕМА 10. Становлення ШКОЛИ та педагогічної ДУМКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВІНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Вплив на розвиток вітчізняної педагогічної думки педагогічних Ідей та діяльностіП.П.Блонського и С.Т.Шацького.
Здійсніть психологічний аналіз причин з'явилися «Важко» дітей.
Методологічні і теоретичні основи педагогіки
Основні характеристики режимів життєдіяльності ДОУ
Розвиток освіти, школи й педагогічної думки в Україні у 50 - 90-ті роки ХХ століття
Основні типи інтелектуальних ігор
індуктивна статистика
VI б?лек. Киргий хайваннар, ??нлекл?р, кіек-Кош
В історії розвитку шкільництва сформувалася Такі типи навчання: догматичне, пояснювально-ілюстратівне, проблемні, програмоване, модульно-розвівальне.
гра всерйоз
Другий рік навчання
Перший рік навчання
Розвиток самообслуговування
сенсорний розвиток
література
Адміністрація закладу освіти -керівній персонал установи.
практичні завдання
Виховна робота з предмету
Студента-практиканта
Орієнтовна схема вивчення і складання психолого-педагогічної характеристики учня
ОБРОБКА І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЗВІТ ПО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИЦІ
Століття Просвітництва у Франції. Педагогічні погляди французьких просвітителів Клода Адріана Гельвеція (1705-1771) і Дені Дідро (1713-1784).
Педагогічна діяльність і погляди Л.Н. Толстого
Школа і педагогічна думка Росії в XVIII столітті
У Росії в першій половині XIX століття
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ товариський спонукань
Комунікативних універсальних дій
Комунарський МЕТОДИКА
КОЛЕКТИВНЕ ТВОРЧЕ ВИХОВАННЯ
Ключ для обробки даних
Іван Герасимович - провідник Ідей української национальной освіти и культури
II. психодіагностичних НАПРЯМОК
Беруть на видання монографії, також як і будь-яку іншу на-
Іншими організаціями і т.д.
Ських видів діяльності.
Основи теорії вікового розвитку особистості. Адекватність процесів розвитку, виховання і навчання
Зразкові завдання контрольної роботи і тесту з основних тем модуля
Система традиційного навчання
Моделювання процесів мислення та творчості 12 сторінка
Моделювання процесів мислення та творчості 10 сторінка
Шляхи підвищення об'єктивності контролю
Проектування описового навчального тексту лекції
Д?ріс №2. Балани? дамуинда?и ауит?уди? псіходіагностікаси
Глава 1. ОСОБЛИВОСТІ розбиті ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Психологічні основи професійного самовизначення
ВСТУП
Психологічна корекція особистості студента при компромісному виборі професії
День 5. Самостійна робота як вихователя в першій половині дня.
Орієнтовна схема аналізу ігрової діяльності
ОБЛІК ПОСЕЩАЕМОСТИ
Виховання в цілісному педагогічним процесі. Особливості реалізації принципів виховання в фізкультурно-спортивної діяльності.
Психолого-педагогічна характеристика старшого шкільного віку. Особливості виховних відносин у системі педагог - старший школяр. (Додаток до квитка)
Функції та соціальні ролі соціального педагога
Причини возникн. конфліктів
Складові компоненти та шляхи різнобічного розвитку учня в сучасній системі шкільної та суспільного виховання.
Основне етапи і методи самовиховання.
СПД з сім'єю
Занурення перше.
ЗАГАЛЬНА ТУРБОТА
З чого почати?
L.Значеніе іграшок у житті дитини, їх класифікація, вимоги до них.
Б. Сюжетно-рольова гра дошкільника.
Методи педагогічного дослідження.
Функції та основні напрями діяльності соціального педагога освітнього закладу
Якості соціального педагога, певні професійним стандартом
ВСТУП. ІСТОРІЯ педагогіки ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА дисципліна
ТЕМА 2. ШКОЛА І ВИХОВАННЯ У старожитні СВІТІ
Освіта у Візантії та ее Вплив на європейську середньовічну педагогічну мнение.
Особливості освіти та виховання у странах середньовічного Сходу.
Традиції вальдорфської школи Р. Штайнера и їхнє сучасне продовження.
Педагогічні погляди Д. Дідро.
Концепція пріродовідповідного виховання Ж.-Ж. Руссо.
де?гейлі с?ра?тар 4 сторінка
Національна доктрина розвитку освіти України у ХІХ ст.
МАМА-ЕНТУЗІАСТ
КРАСА - КРИТЕРІЙ ВІЛЬНОГО ДИТИНИ
Вимоги до змісту та оформлення звіту з практики
З чого складається інтонація?
Освіта в Україні (период Великої Вітчізняної Війни +1941 -1445 pp.).
В.Сухомлінській и педагогічне новаторство 90-х років
Проблема подготовки вчителя у сучасній мировой практике
Демократичні ідеалі М.Пирогова, Х.Алчевської, Т.Лубенця та других діячів Другої підлогу. ХІХ ст.
Представник руху "нове виховання" (О.Декролі, Дж.Дьюї та ін.).
полілог
Правила поведінки У ДІАЛОЗІ
категорії тексту
завдання 15
Правило 5: Організуй мовне спілкування!
завдання 13
До питання про питанні
оцінка відповіді
Охорона праці
ШКІЛЬНИЙ КУРС ІСТОРІЇ
Дисципліна на уроці
Сутність, закономірності та принципи процесу виховання і самовоспіт.
Проблеми шкільної неуспішності і їх причини.
Тими рефератів та наукових сповіщень
Зміст заняття
Пояснювальна записка
Психологічні особливості дітей раннього віку
Роздувати, міхур!
II етап: оздоровчий
Організація медико-педагогічного контролю в літній період
Приклади педагогічних ситуацій.
Методична допомога до даного завдання!
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ сприйняття кольорів ДЛЯ
структура програми
Мета програми - комплексний розвиток, виховання і навчання дітей у віці до трьох років.
ПРОГРАМА СУПРОВОДУ ПРИЙМАЛЬНІ СІМ'Ї СПЕЦІАЛІСТАМИ СПЦ
Структура цінностей в різних культурах
Якості особистості вчителя, значимі для продуктивного спілкування
Напрямки психолого-педагогічного супроводу
II. Маніпулятивна стратегія.
Механізм формирование моральних якости особистості
Орієнтовна тематика етичним Бесід для дітей підліткового віку
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
Питання 22. Теорія вільного виховання К.Н. Вентцеля
Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями слуху
Навчання і виховання школярів з порушеннями зору
Тематика батьківськіх зборів у 9-11 класах
Тест для діагностики Громадянської самосвідомості старшокласників
АНАЛІЗ Виховна заходити
Схема В. 2. Психолого-педагогічний аналіз уроку
Схема АНАЛІЗУ виховного заходу
До лабораторно-практичної роботи з профільного (ПРОФЕСІЙНОГО) навчання
Методика 3.
Теоретичні основи РІШЕННЯ
Методика 3.
Методика 6.
Занина Л.В., Меншикова Н.П. Основи педагогічної майстерності. Ростов-на-Дону, 2003.
Вправа 4. Розмова
Методика 4.
Завдання 2.
Методика 6.
Питання 39. Основні області труднощі в педагогічній взаємодії (труднощі, бар'єри, порушення спілкування).
Керівництво грою.
Основні проблеми педагогічної психології.
Розвівальна ___
Розвівальна ___
З ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІХ ТА СПЕЦІАЛЬНІХ дисциплін У ПТНЗ
Тема 9. Психологія педагогічного спілкування
Об'єкт, суб'єкт, предмет, мета і завдання спеціальної педагогіки
МОДУЛЬ 2. ДЕКОРАТИВНО-прикладне мистецтво
Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками, її місце в системі педагогічних наук.
III. Вимоги до структури випускної кваліфікаційної роботи.
Характеристика педагогічних методів дослідження
Дитинство як феномен соціального розвитку.
Періодизація дошкільного віку
Основні категорії та поняття педагогіки
Функції дошкільної педагогіки
Становлення дошкільної педагогіки, використання дошкільної педагогікою прогресивних педагогічних ідей минулого.
Сучасні педагогічні теорії
Заходи безпеки
освітні технології
Тема 1.4 Теоретичні, методичні аспекти організації взаємодії з батьками.
Тема 1.4 Теоретичні, методичні аспекти організації взаємодії з батьками.
Опочка 2013 рік
Критерії оцінки підготовки перевірочних матеріалів та проведення взаимопроверки по темі
Критерії оцінки тез статті за результатами мікродослідження
Вимоги до рівня засвоєння програми
Тема. Зміст освіти в сучасній школі.
Методика навчання грамоти
Як вплинули ідеї К.Д. Ушинського на розвиток теорії і практики вітчизняної освіти?
Соціалізація особистості дитини як проблема педагогічного дослідження
Привітання, представлення та звернення в діловому спілкуванні, правила ввічливості
Тест з соціальної педагогіки
Додаток А
Робота соціального педагога з дітьми
Форми и методи контролю проходження педагогічної практики
Можливі теми есе, рефератів та ін.
Психолого-педагогічні основи формування особистості фахівця.


перша | Попередня | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати