На головну

Педагогіка

сторінка 14

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Використання ігрової діяльності в усуненні заїкання
ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ І самостійної роботи
ПРИМІРНА СХЕМА АНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ предметні гуртки
Особливості дитячого експериментування
Особливості псіхічного розвитку дітей з порушеннях слуху
Лекція № 4 Методи викладання в Стародавній Греції і Стародавньому Римі. Малювання в середні століття
W jaki sposob eleganccy Polacy witaja sie z kobietami?
Лекція 7. Поняття про виховних системах.
Тема 9.
Підготовка педагогічних кадрів
Інтеграційні процеси в системі спеціальної освіти
предмет етнопедагогіки
Форми і методи навчання.
Взаємозв'язок педагогічної науки практики
структура конспекту
ВИНИКНЕННЯ дерло УНІВЕРСИТЕТІВ У ЗАХІДНІЙ Европе ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
Додаткова інформація
Завдання для СРС
Погляди зарубіжних і вітчизняних психологів, педагогів на використання рухів в корекційних цілях 7 сторінка
Тема 5. Методи навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ 3 продуктивно працюю ТОМАСА МОРА Й Томазо Кампанелла
Методи і прийоми розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
Семінар № 4. Система антропологічних поглядів К. Д. Ушинського
Опорний матеріал для АНАЛІЗУ та ОЦІНКИ уроку (заняття) трудового навчання
Магістерська робота: Поняття та ее підготовка
Класифікація здібностей та Рівні їх розвитку.
Успадкування, обмеження та контрольоване статтю
Видова структура наукових документів
ПО ЗДАЧІ ІСПИТУ
Тема 3. Школа і педагогіка в СРСР і за кордоном після Другої світової війни
Тими для доповідей та рефератів
Тема 2. Поняття науки та ее нормативне регулювання
Навчені як базова категорія теорії навчання
Глава 2. Системний підхід - методологічна база дослідження додаткової педагогічної освіти
Синтаксичні відносини між компонентами словосполучення
Бар'єри педагогічної діяльності.
Najwazniejsze rzeki i jeziora w Polsce?
Дінамічна Функціональна структура особистості.
В СУЧАСНИХ условиях психологічні аспекти рітмічніх процесів в жітті и ДІЯЛЬНОСТІ людини набуваються все более значення.
Система управління винахідництва та раціоналізації в РБ
Кар'єра педагога.
Розробка і захист портфоліо з дисципліни
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
Лекція № 12 Критерії оцінки знань і вмінь школярів у галузі образотворчого мистецтва
Вікові особливості сприйняття, розуміння мистецтва і самостійної художньо-творчої діяльності.
ФОРМУВАННЯ МОВИ ПРИ ЇЇ недорозвинення
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ
Регіональні варіанти полонезу
Технологічна карта виготовлення повітряного гвинта
Тема 4. Якість сучасної професійної освіти
види лекцій
Теорія музичного виховання Аристотеля
Концепція сітуаційного підходу до управління
Капітонова Т.І., Щукін О.М. Сучасні методи навчання російській мові іноземців. М., Російська мова, 1987.
Логіка та методи педагогічного дослідження.
Урок Перевірки и корекції знань, умінь та навічок
Шкала оцінювання.
I.1.2. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми, які мають порушення мовлення
Особистісно-орієнтований підхід у виховній діяльності
Народний ідеал людини
Становлення корекційної педагогіки як науки: предмет, об'єкт, завдання.
Умови розвитку ТТУ
Методика словникової роботи в вікових групах
Поняття, класифікації та характеристика засобів навчання.
Розділи наукознавства та їх характеристика
Інтеграція та інклюзія
Методика роботи по картині або серії картин.
Ігри Із сірниками
Психологічні Особливості та структура Студентської групи.
Теми курсових робіт з теорії навчання
E) джерела потрібної і корисної інформації 3 сторінка
Тема 2. Філософські підстави і сутність освітніх систем античності
індивідуальні форми
Тема 1.
Гульцевой Ксенії В'ячеславівни
Передмова
другий рівень
Етапи організації спілкування з дитиною. Створення продуктивної робочої обстановки в навчальній групі.
ІСПИТ
Церковні школи в Західній Європі.
Педагогічна система В.Сухомлінського
Ігрова діяльність
Індивідуальний стиль ДІЯЛЬНОСТІ учнів в залежності від їх темпераменту.
Дефектологія як наука
Загальні Тенденції Світової педагогіки кінця XIX - початку XX століття
Види виховного процесу
Розвиток освітнього закладу як інноваційний процес. Управління інноваційним розвитком освітньої установи. Технології розробки та освоєння нововведень
Словник термінів (глосарій) 3 сторінка
Тема заняття «Меблі».
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ЙОГАННА ФРІДРІХА Гербарт
Умови розвитку ТТУ.
Choose the correct item
Вплив шкільного навчання і спілкування з педагогами на розвиток особистості підлітка
теорій античності
З ПРОБЛЕМАМИ У РОЗВИТКУ
завдання 10
Адаптивність в умовах змін.
Навички и процес їх формирование.
Приблизний перелік питань до іспиту.
B) Єрейментау.
ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ШКОЛИ
Методи Вивчення генетики людини
Наукова організація праці викладача як Чинник его ПРОФЕСІЙНОГО самовдосконалення. Психолого-педагогічна структура ДІЯЛЬНОСТІ викладача.
Джон Дьюї - засновник прагматичної педагогіки
Дитяче експериментування як метод навчання
Е) Кристал
ФОРМУВАННЯ ВИМОВИ
Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у СУЧАСНИХ освітніх системах
Рефлексивний і післяпроектний етапи
Маніпулювання у педагогічному спілкуванні
Піраміда управління
Методика вивчення словотвору
Тема 7.
В) Астрахань губерніяси
Пояснювальна записка
Схема розбору словосполучення
Методи факторного АНАЛІЗУ
А. С. Макаренка про важливість виховання дисципліни у дитини.
Примітка
технічних пристроїв
Різні підходи до навчання. Пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, модульне навчання та ін.
Дошкільна освіта дітей з порушенням зором
Лекція 9. Колектив як об'єкт і суб'єкт виховання.
Дерево "конфлікту
Вчення про етос в системі музичного виховання
ONE-MEMBER SENTENCES AND ELLIPTICAL SENTENCES
Загальні компетенції
Розвиток музично здібностей
Методи проектної ДІЯЛЬНОСТІ учнів в процесі трудового навчання.
Важкі і (або) множинні порушення фізичного і (або) психічного розвитку
віолончельна педагогіка
Практичне заняття № 8-9
Уснея практичне завдання
Головний сенс самооцінки полягає в самоконтролі того, хто навчається, його саморегуляції, самостійній експертизі власної діяльності і в самос-мд муляці. Ц
Піанізм та Особливості педагогіки Ф. Шопена.
Quot; Знаряддя праці "вчителя
Підготовка до Дій за призначення ОРГАНІВ управління та сил цивільного захисту. Визначення Шляхів удосконалення навчального процесса подготовки фахівців Цивільного захисту.
Види Навчальних проектів.
Час виконання тестового завдання (в хвилинах): 45 хвилин 2 сторінка
Психологія стілів педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ. Типологія вікладачів. Авторитет викладача.
Історія становлення освітніх установ - «шкіл» для професійної підготовки вчителів-педагогів
Читання художньої літератури, Комунікація, Художня творчість
В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Звукове оточення. 3 сторінка
Тема 4. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки. Дидактика вищої школи
Школа і виховання в Західній Європі в період Відродження і Реформації. італійський гуманізм
Лекція №11 Стан викладання малювання і образотворчого мистецтва в радянській школі з 40-х років до теперішнього часу
творче завдання
Лекція № 7 Закономірності прояву творчих здібностей школярів на уроках образотворчого мистецтва.
Особливості експериментування в різних вікових групах
глосарій
ПО АКТУАЛЬНИМ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІКИ
Тема 8. Комп'ютерні технології у наукових дослідженнях
Причини і умови формування шкільної неуспішності
Що таке методологія педагогічної науки?
завдання
Механізм вирішення конфліктів в малій підлітковій групі
Рівні і форми здійснення методичної діяльності
Вокальна педагогіка в Німеччині
Система управління науково-дослідною роботів
Дидактичні принципи в навчанні технічного праці 7
Пояснювальна записка
Особливості праці дітей дошкільного віку.
Приклади тестових завдань.
Оптимізація педагогічного процесу
Лекція № 7
Умови формування у дітей навичок правильної звуковимови
Виховання і навчання в Київській Русі і Московсском державі.
Загальна характеристика педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ
Методи, Прийоми и форми виховання у віщій школі. Особістісній розвиток в условиях виховання. Основні напрями виховання Студентської молоді.
Блок самостійної діяльності дітей
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Що значить хороший учитель?
Види базальної стимуляції
музична теорія
E) джерела потрібної і корисної інформації 1 сторінка
Альтернативні школи Другої половини XX століття
Основні функції педагогічної етики
Вікові аспекти виховання
Чи потрібно проходити атестацію для підтвердження кваліфікаційної категорії працівнику, якому залишилося працювати до пенсії менше трьох років?
Анатомо-фізіологічні особливості піднебінно-глоткового апарату в нормі і при ущелині твердого та м'якого піднебіння
Атестації СТУДЕНТІВ З КУРСУ
Співвідношення навчання і розвитку особистості
Форма інвентарної книги
Погляди зарубіжних і вітчизняних психологів, педагогів на використання рухів в корекційних цілях 3 сторінка
I.2.2. Основні напрямки корекційно-розвиваючої роботи при ДЦП
Виховання як формирование цілісної особистості
Сутність інтегрованого навчання
Фактори соціально-перцептивних викривлень у навчальному процесі
Спеціальна організація корекційно-розвивального середовища для дітей з ТМНР
Завдання 5.
Практичне заняття 4
Види стилів педагогічної діяльності.
VI. Словник основних термінів
Зародження і розвиток народної педагогіки.
Бази даних, інформаційно-довідкові та пошукові системи (Інтернет-ресурси)
моделі освіти


перша | Попередня | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати