На головну

Педагогіка

сторінка 12

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Взаємодія вчителя-логопеда з вихователями
Альтернативні школи новой Хвилі
Заклади "традіційної" інновації
Етапи розвитку шкіл експериментальної педагогіки
література
Статус и вимоги до сучасного вчителя
Основні форми компенсуючого навчання
загально-розвиваючі вправи
Формування гендерних і громадянських почуттів
обов'язкова частина
Праця в природі
обов'язкова частина
обов'язкова частина
Частина, яка формується учасниками освітніх відносин
Частина, яка формується учасниками освітніх відносин
Корекційно-розвиваючих занять носить характер подгруппових, 6 - індивідуальна корекційна робота з дітьми
Питання 1. ПЕДАГОГІЧНА СИТУАЦІЯ
Дослідно-практична робота з розвитку художньо-творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку за допомогою нетрадиційних технік малювання.
Розвиток експресивної мови
Частина, яка формується учасниками освітніх відносин
Випускної кваліфікаційної роботи 5 сторінка
Розділ VI. УПРАВЛІННЯ системи ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Стаття 28. Права та обов'язки педагогічних ПРАЦІВНИКІВ системи Загальної середньої освіти
Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу
Стаття 17. виховний процес у загальноосвітніх навчальний заклад
ЄДИНИЙ ВІРНИЙ СПОСІБ НЕ СТАТИ НАРКОМАНОМ - ЦЕ НЕ ПРОБУВАТИ НАРКОТИК, ВЗАГАЛІ, НІКОЛИ, ЖОДНОГО РАЗУ.
Бесіда за темою.
Новиковская О. А.
Виникнення і розвиток педагогіки як науки
Старший викладач: Олевська І.З. ВСТУП
Сучасний стан психологічної науки
Основи педагогіки 5 сторінка
Самовиховання і самовдосконалення особистості
Основи педагогіки 15 сторінка
Основи педагогіки 6 сторінка
Основи педагогіки 12 сторінка
Взаємозв'язок педагогічної науки і практики
Поняття освітнього закладу. Типи освітніх установ
Педагогічна освіта батьків.
Соціально-економічні фактори підвищення ролі школи в організації виховної роботи сім'ї і громадськості.
Індивідуальні особливості розвитку учнів та їх облік в процесі виховання.
Класифікація педагогічних цінностей
Професіограма вчителя.
Види і структура педагогічної діяльності
Професійна придатність і професійна готовність педагога. Поняття загальної та професійної культури педагога
І мотивів навчання. Поняття про рушійні сили навчання.
Додання процесу навчання емоційно-вольового характеру.
Лекція № 29 (2 години)
Діагностика вихованості школярів.
Класифікація методів навчання.
Цілепокладання в виховному процесі.
ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА І спілкування, що виховує
Несприятливі фактори сімейного виховання дошкільнят з важкими порушеннями мови.
Основні завдання співпраці установи дошкільної освіти та школи.
Основні форми наступності в роботі дошкільного закладу і початкової школи.
Стилі сімейного виховання
Значення естетичного виховання для різнобічного розвитку дитини.
Корекційна спрямованість інтелектуально-пізнавального виховання дошкільнят з важкими порушеннями мови.
Виховання почав патріотизму і громадянськості у дошкільників.
Розвиток мови дошкільників як одне із завдань інтелектуально-пізнавального виховання дошкільнят.
Завдання ІПВ дошкільнят
Розкрийте роль педагогічної взаємодії в процесі професійного саморозвитку педагога.
Сучасна класифікація дитячих ігор.
Навчання дітей рухам і виховання фізичних якостей.
Форми і засоби фізичного виховання дітей. Організація рухової активності дітей.
Взаємодія педагога з дітьми
Які місце і роль діяльності моделювання в інноваційних освітніх процесах і системах?
Покажіть специфіку прояву варіативності освіти в інституціональному, концептуальному, змістовному та технологічному аспектах
Розкрийте основні параметри особистісно розвиваючої ситуації як основи побудови цілісного навчально-виховного процесу.
Економічна частина
Ознайомлення з частинами доби
Ознайомлення з календарем
Розвиток почуття часу у дітей старшого дошкільного віку
Психолого - педагогічні особливості дітей і підлітків з інтелектуальною недостатністю
Результат морального виховання
Фізична культура особистості
Варіативні технології виховання
Технології виховують ситуацій
Тема: Система діяльності класного керівника.
гнучкість
Дослідження властивостей моделі
сервісний напрям
анкетування
обчислювальний напрямок
Розділ 9. Психолого-педагогічні основи оціночної діяльності педагога
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ Й ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Вищі заклади освіти в Україні. Острозька академія
Соціальні умови становлення писемності.
Києво-Могилянська академія.
СИСТЕМА ВИХОВАННЯ лицаря-КОЗАКА
IV. Самовиховання.
Радянська влада ліквідувала університети, вважаючі їх розсадники буржуазної ідеології.
Характеристика мовних порушень при ДЦП
Порушення акту прийому їжі.
Порушення рівноваги і координації рухів.
З церебральним паралічем
Розслабляючий масаж артикуляційної мускулатури
Моделювання реальних СИТУАЦІЙ.
Загально дидактичні принципи навчання РВД.
Класифікація методів, что застосовуються при вівченні курсу СПО.
Навчання грамоті (добукварний період). Формування початкових навичок читання і письма
Організація і методика проведення практичних робіт.
Практична робота.
Виховання, виховний процес - сутність понять.
Виховання в широкому сенсі - вплив на особистість суспільства в цілому.
Сутність виховання і його місце в цілісній структурі освітнього процесу.
Виховна система школи
Сутність, принципи, цінності, механізми, чинники).
Виховання патріотизму та інтернаціоналізму.
Люди дадуть тобі те, що ти від них очікуєш.
Методичні вказівки.
Вікова періодізація дітей шкільного віку
Ігри Із залом
Чим візначається авторитет вчителя, его тактовність?
література
Рушійні сили
Філії та центри
Представник епохи Відродження - Томас Мор, Еразм Роттердамській, Томазо Кампанелла.
II. Основи дидактики
Дайте визначення Поняття «Зміст освіти». Розкрійте фактори и джерела, Які зумовлюють формирование змісту середньої освіти в Україні
Вікові Особливості школярів та їх урахування в навчально-виховному процесі.
Лабораторне заняття №2- 2 рік.
Рівень 1-й (шкірний правильна відповідь оцінюється в 1 бал).
Орієнтовна стратегія написання статті
Методи, что застосовуються на емпірічному Рівні ДОСЛІДЖЕНЬ
При спілкуванні з аудиторією
Етапи проведення експерименту
Семінарське заняття 2
Науково-педагогічне дослідження - це систематичне цілеспрямоване Вивчення педагогічних процесів и явіщ с помощью ЗАСОБІВ и методів педагогічної науки.
Життя і творчість Ю. Збанацького
Релігійна та церковна лексика як об'єкт лінгвістичного дослідження
Краєзнавство в педагогіці
Діагностування у студентів уровня сформованості проективних здібностей
література
Розвиток методики викладання на сучасности етапі /Л.К. Нарочна, Н.С. Коваль, Н.М. Бібік, Т.М. Байбара та ін. /.
Розвиток методики викладання природознавства во второй половіні ХХ ст. /П.О. Завітаєв, М.М. Скаткін, Л.К. Нарочна, Н.С. Коваль, Н.М. Бібік, Т.М. Байбара та ін. /.
Предмет педагогіки, ее основні категорії.
А.С. Макаренко
Предмет: технологія Клас: 9 клас
Особистість педагога як предмет психологічного дослідження
Тема: Форми организации навчання
Тема: Психологія Студентської групи
Зміст семінарськіх зайняти
для 3-С
Головне управління освіти и науки
Окресліть Тенденції розвитку систем навчання за кордоном.
Вступна частина.
Анкетування
Соціометрічна процедура
Завдання естетичного виховання
Дайте визначення Поняття «сучасний урок». Назвіть основні вимоги до сучасного уроку.
Загальна (теоретична) частина
Висновки
Духовна педагогіка.
Тема 2. Періодізація становлення та розвитку Музичної педагогіки в Україні І период - Київська Русь
Характеристика методів Розповіді, пояснення, лекції у процесі навчання
Етапи оволодіння учнямі знань, уміннямі
Методика навчання.
Декоративна малювання
Народна педагогіка як джерело розвитку СОЦІАЛЬНОГО виховання. Аналіз основних зрозуміти тими
Актівізація пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ студентів на лекції.
Види и методи внутрішньошкільного контролю.
Форми организации навчальної роботи: Індивідуальна, групова, колективна; їх характеристика.
Економіка
метод наказания
Звичайний проект складається з трьох основних етапів.
Організація виконання випускної кваліфікаційної роботи.
Дошкільна педагогіка як галузь педагогічної науки.
Методи управління дошкільним освітнім закладом.
Структурні методи управління конфліктами в ДОУ.
Теорії і технології виховання у дітей звукової культури мовлення
Теорії і технології підготовки дітей до навчання грамоті
Моделювання художньо - творчого середовища ДНЗ як педагогічна умова розвитку художньо-творчої діяльності дітей.
Принципи управлінської діяльності.
Професійна компетентність старшого вихователя ДНЗ.
Питання 38. Педагогічні основи змісту екологічної освіти дошкільнят
Слово вчителя.
З дошкільної педагогіки.
За психології.
Дитяче образотворче мистецтво як форма життєдіяльності в ДНЗ.
Педагогічні умови інтелектуально-пізнавального розвитку у дошкільнят у ДНЗ
Організація екологічно розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі.
Вітчизняні та зарубіжні концепції математичного розвитку дітей дошкільного віку.
Наступність дитячого садка і школи в аспекті передшкільної освіти.
Технологічна карта
Модульна контрольна робота №2
педагогіка
Наочні и практичні методи навчання.
Педагогічні Ідеї та праці Пантелеймона Куліша
Проблема вікових и індівідуальніх особливо розвитку и виховання особини в педагогіці. Вікова періодізація.
Дошкільний вік
Навчальні предмети. Здійснення міждпедметніх зв'язків. Елементи фізичного виховання на уроках початкової школи.
Функції методів навчання.
семестр
Методи самовиховання учнів
Тема: Проблеми розвитку школи и педагогіки України в 20 - 30-ті роки.
Сучасна зарубіжна школа и педагогіка. Побудова национальной школи та педагогічної науки незалежної суверенної України
Педагогічні Особливості навчання учнів Шостя класах
До білета № 12
Психологія педагогічної ОЦІНКИ


перша | Попередня | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати