На головну

Охорона праці

сторінка 49

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Пристрій фрезерного верстата.
Основна частина письмової роботи
Вибір теми письмовій екзаменаційної роботи
Компетенції випускника, що формуються в результаті освоєння даної ОПОП СПО.
Вимоги до оформлення письмової екзаменаційної роботи
Про виконання письмової екзаменаційної роботи
ПИСЬМОВА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА
Підготовка до захисту і захист письмовій екзаменаційної роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ Астраханській області
ВСТУП
таблиці
ілюстрації
перерахування
підрозділи
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
формули
Розташування структурних елементів на сторінці
Перелік термінів, умовних позначень і скорочень
Аналіз умови задачі
лист змісту
Титульна частина
Нумерація сторінок
Розрахунок необхідної кількості обладнання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ Астраханській області
Список використаних джерел
Примітка
ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстові документи.
креслення пристосування
Креслення ріжучого інструменту
операційні ескізи
розрахунок припусків
операція
Розробка технологічного процесу
Вибір заготовки, техніко-економічне обґрунтування
Вимоги до оформлення проекту
Розробка карти наладки верстата з ЧПУ
Розробка керуючої програми для верстата з ЧПУ
Охорона навколишнього середовища
креслення деталі
Засоби механізації і автоматизації елементів техпроцесу
Організація переміщення обладнання, заготовок і деталей, прибирання стружки
Пристосування для установки заготовки
Склад пояснювальної записки
Мета і завдання практики
Орієнтовна тематика індивідуальних завдань
На підприємствах готельного сервісу
На підприємствах ресторанного сервісу
Вимоги до ілюстрацій
Вимоги до змісту звіту
Організація і порядок проведення практики
АЛМАТИ, 2014
додаток
Вимоги до оформлення курсової роботи
Розрахунок компенсації реактивної потужності. Вибір стандартних компенсуючих пристроїв.
Приклад розрахунку компенсації реактивної потужності
Тема: «Електропостачання заводу будівельної промисловості».
Втрати потужності в трансформаторах
Розрахунок електричного навантаження освітлення.
Вибір номінальної напруги і схеми електропостачання.
Вибір числа і потужності трансформаторів на підстанціях заводу (або цеху).
порядок розрахунку
Вибір апаратури і перевірка апаратури і струмоведучих частин за струмами короткого замикання.
Приклад розрахунку і вибору провідників електричної мережі
Розрахунок і вибір електричної мережі (струмоведучих частин) напругою вище 1 кВ.
Приклад розрахунку і вибору трансформаторів на підстанції
А) Електропостачання цеху.
Розрахунок електричних навантажень.
ОФОРМЛЕННЯ курсового проекту
Розрахункова частина.
ВСТУП.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту
Вибір і перевірка шин
Вибір і перевірка електричних апаратів напругою вище 1 кВ
Графічне позначення елементів на схемі.
Додаток А
Приклад вибору і перевірки електричних апаратів
Приклад вибору і перевірки збірних шин
Вступ
Визначення вартості основних фондів
Результати розрахунків вартості основних фондів зводимо в таблицю 2
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИХ РОБІТ
ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Щоденник обліку роботи
звіту з переддипломної практики
завдання
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДІПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДІПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) спеціаліста ТА магістра
Нормативні джерела.
Загальні положення
завдання
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
І введення їх в дію
I.Общие ПОЛОЖЕННЯ
II. Вимоги безпеки перед початком
б) у всіх випадках
ПИТАННЯ ДО контрольної РОБОТИ
Методичні вказівки ДО ВИКОНАННЯ контрольної РОБОТИ
список літератури
Електробезпека
Ураження ЕЛЕКТРИЧНА Струм
ПУТІВКА
виробнича робота
ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ про практику
Характеристика складського господарства
Організація роботи виробничих цехів і допоміжних служб
Структура управління
Характеристика проектованого підприємства
Види, джерела і форми забезпечення підприємства сировиною, напівфабрикатами
Характеристика послуг, які надає підприємство
Контроль якості кулінарної продукції
Розрахунок витрат сировини і кулінарних напівфабрикатів
Розрахунок площ складських приміщень
Складання розрахункового меню
Визначення кількості страв
Визначення числа споживачів
конкурентоспроможність підприємства
Вступ
Виробнича програма та режим роботи
Розрахунок чисельності виробничих працівників
Охорона праці і протипожежна безпека
Список використаних джерел
Розрахунок доходів і окупності капітальних вкладень
Витрати виробництва та обігу
Праця і заробітна плата
Розрахунок роздрібного товарообігу, його складу і валового доходу
економічний розділ
Розрахунок і підбір обладнання
розрахунок площі
Розрахунок чисельності виробничих працівників
Виробнича програма та режим роботи
Розрахунок і підбір обладнання
Розрахунок чисельності виробничих працівників
Розрахунок і підбір обладнання
Визначення загальної площі проектованого підприємства
Архітектурно-будівельний розділ
Мийна столового посуду
Розрахунок і підбір обладнання гарячого цеху
Виробнича програма та режим роботи
Організаційні основи безпеки праці
Аксіома про потенційну небезпеку
Людина в біосфері і техносфери
Вступ
МДУП, 2008
Правові та нормативно-технічні основи ОБТ
Небезпечні і шкідливі фактори середовища
Статична електрика
Шкідливий вплив шуму
Вимоги до режиму експлуатації трифазних мереж
мале напруга
Основні вимоги безпеки під час проектування і експлуатації електротехнічних виробів (ЦІ)
Фізичні характеристики шуму
Нормування виробничої вібрації
Електромагнітне поле
Нормування електромагнітних полів
Заходи захисту від впливу лазерного випромінювання
Нормування лазерного випромінювання
Вплив лазерного випромінювання на організм людини
Фактори, що впливають на небезпеку ураження електричним струмом
Біологічне.
Вплив параметрів мікроклімату на організм людини
Методи і засоби захисту повітряного середовища
Нормування вмісту шкідливих речовин
Облік і розслідування нещасних випадків
Травматизм та професійні захворювання
Класифікація систем вентиляції
Способи очищення повітря
Методика розрахунку природного освітлення
Методика розрахунку штучного освітлення
Штучне освітлення
природне освітлення
виробниче освітлення
Ультрафіолетове випромінювання
Характеристики іонізуючого випромінювання
Аналіз небезпек обладнання і технічних систем
Якісний і кількісний аналіз небезпек
Заходи щодо захисту від іонізуючого випромінювання здійснюватиме
нормування
Біологічна дія іонізуючих випромінювань
Небезпечні зони обладнання та засоби захисту
Пожежна безпека
Організація робочого місця в офісі
Надзвичайні ситуації
Інтегральна оцінка важкості праці
Нервово-психічні навантаження.
оціночний лист
оціночний лист
Підхід - демократичний підхід з упором на розвиток працівника
III етап Підбиття підсумків атестації
Мета оцінки - вимірювання ефективності роботи.
Форми і методи мотивації та стимулювання персоналу організацій і стимулювання працівників.
Співбесіда
перша типологія
Методи відбору персоналу
Відбір персоналу.
Типи питань, які можуть бути використані в інтерв'ю
Можливі помилки при оцінці кандидатів
Базова ставка (БС) -тарифи, посадовий оклад.
Мотивація і стимулювання персоналу в організації.
Глава 6. Методи управління персоналом. Мотивація і стимулювання персоналу в організації.
Мета навчання


перша | Попередня | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати