На головну

Охорона праці

сторінка 48

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Види іонізуючих випромінювань і їх характеристики
На придбання та встановлення обладнання
Поняття і види переказів на іншу роботу.
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Поняття, підстави та способи диференціації правового регулювання праці.
Організація безпечної експлуатації електроустановок
експлуатація балонів
Відомості про забезпеченість основною і додатковою літературою з фонду вузу
Первинний інструктаж
Класифікація засобів індивідуального захисту
Оцінювання стану умов праці
Функціональні обов'язки, права уповноважених найманими працівниками з питань охорони руда.
Громадський контроль виконання законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок.
Права громадян на охорону праці при складанні трудового договору та під час роботи.
Стану і проблеми природного середовища РБ
Типи електричних мереж
Кондиціонування повітря
Способи оздоровлення умов праці в гарячих цехах
Організація роботи фахівців з охорони праці в організаціях
Стаття 25. Економічне стимулювання охорони праці
Виклад підходу при вже існуючій системі управління
Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації
Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів
Стаття 7. Види, рівні і критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Цивільний кодекс України
Дата введення 2013-04-01
терміни та визначення
Та величини коефіцієнтів місцевого опору отворів ліхтаря
НИЖНІЙ НОВГОРОД
Завдання атестації робочих місць
Проведення позачергових перевірок знань з охорони праці та промислової безпеки
Питання 1.3.1. Законодавство про працю та охорону праці
Випробування і оцінка професійно важливих якостей
Молоко або інші рівноцінні харчові продукти, що видаються працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, безплатно за встановленими нормами
Організація і проведення інструктажу з охорони праці працівників та перевірки їх знань вимог охорони праці
Звільнення працівника як захід дисциплінарного стягнення
лекція 6
Дія колективного договору
Рефлексія діяльності.
Продовження додатка 3
Отримання практичного досвіду підбору і правильного використання сучасної продукції і ефективної роботи
ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА виходячи УРАЖЕННЯ СТРУМОМ
Індивідуальні засоби захисту працівників. Вимоги до видачі та використання засобів індивідуального захисту
колективних переговорах
Обов'язки роботодавця в галузі охорони праці
Порядок роботи комітету (комісії) з охорони праці
Питання 2.7.1. Компенсації за умови праці
Щорічні додаткові оплачувані відпустки
Обов'язки і права Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності
Стаття З. Сторони колективного договору, угоди
Стаття 15. Трудовий колектив та його самоврядування
Кошторис цехових витрат
Національна структура системи управління охороною праці
ОСОБИСТА ГІГІЄНА ПРАЦІВНИКІВ
Дії в разі пожежі
І дозвіл на експлуатацію
І УГОДА З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Інфразвук, ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ І ЗАХИСТ ВІД НЬОГО
Електромагнітні ПОЛЯ, І ЇХ ДЖЕРЕЛА НА ВИРОБНИЦТВІ
Вібрація, МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВІБРАЦІЇ
Вібрація, ВИДИ, ВПЛИВ ВІБРАЦІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Гранично допустимі концентрації (ГДК) в повітрі робочої зони
Перша допомога при опіках.
Інструкції з охорони праці. Порядок розробки і затвердження.
Навчання з охорони праці керівників і фахівців.
Міжнародні організації зі стандартизації
КОСТАНАЙ 2010
Обмороження.
Загальні вимоги до організації освітнього процесу
Вібрація, МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВІБРАЦІЇ
Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати працівників цеху
Опис методики розробки програмного продукту
Види часу відпочинку.
Гарантії контрактного законодавства для окремих категорій працівників.
Форма трудового договору.
Переміщення як вид зміни трудового договору.
Вступ
Визначення продуктивності ділянки
Тема 12. Матеріальна відповідальність працівника і роботодавця
Колективна матеріальна відповідальність.
Порядок надання відпусток. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічні оплачувані відпустки.
Охорона праці жінок.
Методика виконання
завдання
ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ
ПОРЯДОК ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ
Положення про знак відповідності робіт з охорони праці в організаціях
Засоби індивідуального захисту
Респіратори з подачею повітря
захисні каски
Розслідування та облік групових важких і смертельних нещасних випадків.
Основні завдання служби охорони праці організації.
Вимоги до знань і вмінь студента з дисципліни
Основи техніки безпеки, основи пожежної безпеки
Звукових хвилях у повітрі
Спеціальне Розслідування нещасного віпадків
Організація наукових досліджень
Дія локальних нормативних актів, що містять вимоги охорони праці
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Комітети (комісії) з охорони праці
Дослідження зорових умов при природному освітленні
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сумісництво.
ВИДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
світлотехнічна ПОНЯТТЯ
ПРАВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
Оцінка умов праці за аероіонного складу повітря
Проведення інструктажів з охорони праці
Обов'язки працівника при виникненні пожежі в електроустановці.
Основні вимоги з техніки безпеки
Перелік витрат підприємства на охорону праці
ОРГАНІВ віконавчої государственной власти
Відмова без поважних причин від такого перекладу вважається порушенням трудової дисципліни.
Робочий час і час відпочинку.
Основні законодавчі та нормативно-правові акти.
додаток З
Вимоги безпеки при роботі з мегаомметром.
Огородження робочого місця і вивішування плакатів.
Встановлення заземлення в РУ.
Система елементів умов праці
Між насадкою і ізолятором, що обмивається
Завдання на Практична робота
Основні права служби охорони праці організації. Відповідальність працівників служби охорони праці.
Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права.
Підготовка до роботи, правила експлуатації тролейбуса з ТСУ. Коди стану ПТКД.
Поняття понаднормової роботи. Допустима кількість понаднормових годин.
Нормативно - правова база забезпечення безпеки життєдіяльності населення і захисту територій
Комітети (комісії) з охорони праці.
Категорії зовнішніх установок ПЖР небезпеки
стандартизація
Отруєння хімічними речовинами.
УГОДА
Перша допомога при кровотечах
ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА УМОВИ ПРАЦІ
Вогненестiйкiсть будинків і споруд. Заходи пожежної безпеки
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ЧАС ВІДПОЧИНКУ
РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ
Перелік основних документів, необхідних при вивченні розділу
КАТЕГОРІЇ ПРАЦІВНИКІВ, спрямовуються на ОБОВ'ЯЗКОВІ МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ
Класифікація виробництв
Вимоги до цистерн і бочок для перевезення зріджених газів
ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
Завдання розрахункової части контрольної роботи 2 сторінка
Завдання розрахункової части контрольної роботи 1 сторінка
ТЕМА 1.4. Основні положення трудового права
промислові отрути
Додаток 2.
Протокол № 3 від 28.10.11р.
Промислові будівлі з легких металевих конструкцій.
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.
Порядок оформлення звільнення працівників.
Поняття і підстави припинення трудового договору.
Розслідування та облік нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.
КАРТА НЕБЕЗПЕК І РИЗИКІВ № ______
Дія колективного договору.
Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання
Відпустки без збереження заробітної плати.
Звільнення з ініціативи працівника.
Норма робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу і неповний робочий час.
Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи
Стаття 26. Соціальна діяльність підприємства
Концептуальні положення, основні завдання та заходи
Питання 2.11.3. Професійний відбір
Форми соціального партнерства
Надання працівникам безкоштовного лікувально-профілактичного харчування
Технологічні режими обробки
Контроль за виконанням колективного договору, угоди
Показники якості води
Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
Види адміністративних покарань
Питання 1.5.8. Обов'язки і права роботодавця в сфері трудових відносин
Науковий керівник: Яковлєва Е.Е. - Ст. викладач
Екзаменаційний білет № 16
Порядок розгляду трудових спорів
Щорічні оплачувані відпустки
Оформлення прийому на роботу
Державні нормативні вимоги охорони праці
Робота в нічний час
Додаток 8
Що робити?
персонал електроустановок
типи респіраторів
ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ
Загальні вимоги
Основні вимоги безпеки
Штучне освітлення
Особливості розслідування групового нещасного випадку на виробництві, важкого нещасного випадку, нещасного випадку на виробництві зі смертельним результатом
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ
Ергономічні основи охорони праці
Права і гарантії прав працівників з охорони праці
ОСВІТЛЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ, ВИДИ ОСВІТЛЕННЯ
Перевезення людей
Особливості регулювання праці надомників.
Участь державного органу з врегулювання колективних трудових суперечок у вирішенні колективних трудових спорів.
Розрахунок необхідного повітрообміну


перша | Попередня | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати