Головна

Охорона праці

сторінка 46

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Фізичні і гігієнічні характеристики вібрації
Попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень)
види обпилювання
Важкооброблюваних сплавів і пластмас
обпилювання металу
Загальні відомості. Притиральні матеріали.
занулення
Органи державного керування охороною праці
Міжнародне правове регулювання праці.
Глава 2.3. Виробничі Шкідливі Речовини
Дотримання законодавства з охорони праці
Глава 1.5. Розслідування та облік нещасного віпадків, ПРОФЕСІЙНИХ
Мінімальна зарплата, яку довго не підвищують
БЕЗПЕКА ВАНТАЖНО-розвантажувальних робіт
Необхідність комплексного підходу до поліпшення охорони праці і захисту молоді при ринковій економіці
ВИРІШУЮТЬСЯ ЗАВДАННЯ
Бязанності керівника структурного підрозділу щодо забезпечення пожежної безпеки на робочому місці
Ахист від електромагнітних полів та випромінювань
Перелік видів діяльності, ліцензування яких осущ-ся РТН
Електро і газозварювальні роботи.
ГЛАВА 11 ЗАХИСТ ВІД ШУМУ І ВІБРАЦІЇ
Знаходимо потужність всієї освітлювальної установки в приміщенні за формулою
Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці
Стаття 5. Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки
Будівля не відноситься до категорій А, Б і В;
Санітарні норми показніків вібраційного НАВАНТАЖЕННЯ при трівалості Зміни 8 годин согласно з ГОСТом 12.1.012-90
Робота за сумісництвом може виконуватися працівником як за місцем його основної роботи, так і у інших роботодавців.
ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОПЕРЕДНІ І ПЕРІОДИЧНИХ медичних оглядів
ДОДАТКИ
СКОРОЧЕНА ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ
Неробочі святкові дні.
Поняття трудового договору. Його відмінність від цивільно-правових договорів про виконання певної роботи.
технічна характеристика
Вимоги до технологічних процесів
ГЛАВА 8. Шкідливі речовини і ЗАХИСТ ВІД ЇХ ДІЇ
Поняття трудового договору.
НОРМУВАННЯ ШУМУ на робочих місцях
Визначення напруженості трудового процесу у відповідності з гігієнічними критеріями
Методи збереження працездатності
Значення коефіцієнта використання світлового потоку
Перша допомога при ураженні електричним струмом
Переважне право на залишення на роботі і його співвідношення з переважним правом на працевлаштування.
Тема 8. Правове регулювання робочого часу
Заходи пожежної безпеки при проведенні всіх видів вогневих робіт
Захист від шуму і вібрації
ЗАХИСТ ВІД ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Від нещасного віпадків
Добровільні пожежні дружини
БЕЗПЕКА РОБОТИ НА ПЕРСОНАЛЬНИХ електронно-обчислювальних МАШИНАХ
Гігієна праці ПІДЛІТКІВ
Індексація заробітної плати.
варіант 6
Нормування тривалості робочого часу.
Первинних професійних навичок
вібрація
Нормування і оцінка ІК-випромінювання
Стаття 43. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд
Нормативні та інші акти
Вимоги до колірного оформлення
Організація санітарно-побутового забезпечення працівників
Геологія шахтного поля
Класифікація вибухонебезпечних зон ПУЕ
Захист від вражаючого впливу ел струму.
Аварійний режим роботи мереж
Формування емоційної стійкості працівника в небезпечних ситуаціях
ПРОПАГАНДА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Методичні вказівки СТУДЕНТАМ
Структура органів управління охороною праці
врегулювання розбіжностей
Поняття про небезпечних виробничих об'єктах
послідовність виконання
Розрахунок штучного заземлення
захисне відключення
Завдання пожежної профілактики
Розслідуванню та обліку нещасних випадків підлягають випадки, що сталися на виробництві з особами,
Стаття 110
Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам ушкодженням їх здоров'ю.
І матеріалів
громадський контроль
Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи
Додаткова література
змінна робота
Медичні огляди працівників.
Принцип дії вогнегасника
Загальні вимоги при роботах в електроустановках.
Види переказів.
Поняття охорони праці.
Порядок розробки і прийняття локальних нормативних актів
Неповний робочий час
Нормативно-правові акти, що містять державні нормативні вимоги з охорони праці.
захисне відключення
Контроль стану мікрокліматичних умов
забруднення гідросфери
Класифікація умов праці на виробництві
Завдання НА Практична робота
Порядок оформлення нещасного випадку на виробництві.
Санітарні вимоги до території та виробничих приміщень.
Показники пожежо і вибухонебезпечних речовин.
Роль профспілок у формуванні. 4
Попереджувальні та регулюючі заходи з безпеки виробничих процесів
За охороною праці
Інноваційного розвитку Росії з урахуванням кращого світового досвіду
Схема аналізу уроку природознавства
Самоаналіз уроку.
Питання 2.11.2. Психологічні методи забезпечення безпечної праці
Питання 1.5.5. Режим робочого часу
Ненормований робочий день
Гарантії, встановлені окремим категоріям працівників
Питання як робити вирішується через ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема 2.2. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
Гарантії Конституції Російської Федерації для робочих місць. Визначення атестації робочих місць
Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
Види дисциплінарних стягнень
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Способи захисту трудових прав працівників.
Поняття і значення охорони праці.
Коротка характеристика нормативних актів з ОП в РФ
Поняття і класифікація пилу
Страховий ризик і страховий випадок
Соціальні послуги та виплати, які здійснюються та відшкодовуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків
Стаття 7. Державний пожежний нагляд
механічна вентиляція
Фактори, що впливають на результат поразки електричним струмом
Припинення трудового договору внаслідок порушення встановлених ТК РФ або іншим федеральним законом обов'язкових правил укладення трудового договору.
Формулювання причини звільнення.
Порядок звільнення з ініціативи роботодавця.
нормування шуму
Надання першої долікарської допомоги.
Коди стану ПТА
Пересувні порошкові вогнегасники
Перша (долікарська) допомога при обмороженні
Правова основа захисту в НС
зберігання матеріалів
Перша допомога при пораненнях і ударах.
Хто і як здійснює переклад бригади на інше робоче місце.
Переклади на іншу роботу.
Трудовий договір про тимчасову роботу
Порядок забезпечення видачі засобів індивідуального захисту.
Міжнародні метрологічні організації.
Основні і накладні витрати
Витрати на освітлення
Стаття 100. Режим робочого часу
профіль різьби
ОСОБИСТА ГІГІЄНА ПРАЦІВНИКІВ
До вантажно-розвантажувальних робіт
ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ
Аерозолі, гази і пари
Проізводственнихзданій з урахуванням протипожежних вимог
Порядок розслідування професійних захворювань.
Відповідальність за Порушення законодавства про охорону праці
Організаційна структура управління охороною праці на виробництві
Приклад виконан завдання
Розрахунок кріплень вертикальних стінок траншеї
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
ВСТУП
Додаткові гарантії охорони праці окремих категорій працівників
Повинні застосовуватися ТИПИ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК на робочих місцях
Органи державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства про охорону праці
Загальні Відомості
Дiя електричного Струму на організм людини
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 3
УЛЬТРАЗВУК
Право працівника на працю в умовах, що відповідають вимогам охорони праці.
Роботи по одному поряд на декількох робочих місцях, приєднання.
Тривалість щоденної роботи
Опис установки для дослідження запиленості повітря
Порядок виконання експерименту
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ АКТА Про НЕСЧАТНОМ РАЗІ НА ВИРОБНИЦТВІ
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
оцінка мікроклімату
Право працівника на охорону праці.
Порядок розслідування нещасних випадків з працівниками, які направляються сторонніми організаціями.
Коли повинен проводитися контроль рівнів електричного і магнітного полів.
Небезпечна зона около траншеї
І професійних захворювань
Загальні відомості
Ефект від заходів з охорони праці
Повторний інструктаж проводять
Р.М. Тригуб
Постійні магнітні поля
Основні вимоги до РОбочий освітлення
Охорона праці жінок.
До КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Основи виробничої санітарії та гігієни праці
Перша допомога при ударах
Квітня 2011 року
Понаднормова робота. Ненормований робочий день.
Зміна трудового договору.
Ретельно прибрати робоче місце;
І енергетичні характеристики людини
Поняття про вогнестійкості будівель
Перевезення людей
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ СТРУМОМ
Права і обов'язки працівників і наймачів з охорони праці
Розрахунок освітлювальної мережі
Органи, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства РФ про охорону праці
Обов'язки в області охорони праці окремих категорій працівників
МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД електромагнітних полів


перша | Попередня | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати