На головну

Охорона праці

сторінка 16

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


III. Оцінка компетенцій випускників при виконанні і захисту дипломних робіт
III. Приклади бібліографічного опису
II. Приклади бібліографічного опису книг
НАПРЯМОК на рецензію
На дипломну роботу
Додаток 1
IX. Рекомендації до підготовки та оформлення презентацій
Дипломна робота
ВСТУП
ВИСНОВОК
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ПРАЦІ
Режим роботи магазину
Соціально-гігієнічні
Список використаних джерел
Аналіз технологічності конструкції
типи гідроізоляції
Вимоги СНиП 3.04.01-87
Призначення і види ізоляції
Збірно-листова гідроізоляція
Виробництво гідроізоляційних робіт в зимових умовах
Штукатурна і лита асфальтова гідроізоляція
Штукатурна цементно-піщана гідроізоляція
обклеювальна гідроізоляція
Охорона праці при виробництві гідроізоляційних робіт
виконання дипломної роботи студентами гр. БУЗ 02.01, 02.02, 02.03, 02.04
Виконання дипломної роботи студентами гр. БУЗ 02.01, 02.02, 02.03, 02.04
ББК 68.9
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗДІЛУ
Інтернет ресурси
Вступ
Розрахунок прямих матеріальних витрат
Розрахунок витрат на оплату праці персоналу
Складання кошторису загальновиробничих витрат
Розрахунок амортизаційних відрахувань основних фондів
Розрахунок чисельності персоналу
Синтез низького тиску.
КВИТОК № 1.
Оцінка інвестиційної ефективності
Визначення дисконтованого терміну окупності
Собівартість продукції
ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
Розрахунок чистого дисконтованого доходу
Індивідуальне завдання
Організації виробничої практики та оформлення щоденника
Бланк підприємства НА фірмовому БЛАНКУ ПІДПРИЄМСТВА
Форма звіту про виконання індивідуального завдання
компетенції ПМ.01
по курсу
Тема1 Наукова організація і нормування праці (ОНТ) і їх роль в розвитку економіки
завдання курсу
Тема2 Трудовий процес і методи його вивчення
Тема 3: Методи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу
Тема 7: Прогресивні форми організації праці
Тема 8: Організація і обслуговування робочих місць
Тема 6: Поділ і кооперація праці на підприємстві
Тема 5: Основи мікроелементного нормування праці
Тема 4: Норми праці, їх структура і класифікація
Тема 9: Основи організації розумової праці
Тема 10: Удосконалення умов праці, режимів праці і відпочинку
Тема 12: Соціально-економічна ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці
Тема 11: Удосконалення дисципліни праці і розвиток творчої активності
Мета конференції
Організатори, співорганізатори та партнери конференції
Напрямки, блоки та секції роботи конференції
фінансування Конференції
Оцінка конкурсної роботи
Вимоги до написання конкурсної роботи та подачі заявок
Корпус 1
Корпус 1
Прибалтійського суднобудівного технікуму
Корпус 1
Корпус №2 - Новікова, 5
на 06 жовтня 2015 року
адміністративна відповідальність
Кримінальна відповідальність
Матеріальна відповідальність
Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю
День охорони праці
Адміністративна відповідальність за порушення нормативних правових актів з охорони праці
Класифікація основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів
попереджувальні надпісі.сігнальная окраска.знакі безпеки
Періодичний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці
Види контролю за дотриманням чинного законодавства про працю
Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці керівників і фахівців
Навчання і перевірка знань з охорони праці працюючих на робочих професіях
Порядок навчання учнів заходам безпеки при проведенні навчальних та практичних занять
Види інструктажів з охорони праці. вступний інструктаж
Види інструкцій з охорони праці
Основні розділи інструкцій з охорони праці
Цільовий інструктаж з охорони праці
Повторний інструктаж з охорони праці
З КИМ І В ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРОВОДИТЬСЯ
Зразок титульного аркуша
Методичні вказівки
Індивідуальне завдання
Цілі і завдання переддипломної практики
Теоретичне завдання: Трудові спори
Теоретичне завдання: Колективний договір
Акти Верховного Суду РФ
Нормативно-правові акти
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Акти Верховного Суду РФ
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Акти Конституційного і Верховного Суду РФ
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Перелік нормативних документів
Особливості розділу «Охорона праці» в науково-дослідних дипломних проектах
Особливості розділу «Охорона праці» для різних спеціальностей
Розробка заходів безпеки при експлуатації об'єкта проектування
Технічні, технологічні, організаційні рішення щодо усунення небезпечних і шкідливих факторів. розробка захисних засобів
Ідентифікація та аналіз шкідливих і небезпечних факторів в проектованому об'єкті
Канд. техн. наук, доц. В. І. Мрочек
Вступ
Тахогенератор ТП-75-20-0,2
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
нормативні посилання
Потреба в матеріально-технічних ресурсах
Контроль якості і приймання робіт
Організація і технологія будівельного процесу
Характеристики застосовуваних матеріалів
Техніка безпеки, охорона праці і навколишнього середовища
ТЕМА 3. Принципи трудового права
ТЕМА 4. Суб'єкти трудового права
ТЕМА 1. Трудове право як галузь російського права. Предмет, метод і система трудового права
особлива частина
Трудове право Російської Федерації
Методичні рекомендації щодо вивчення курсу
ТЕМА 5. Правове становище профспілок та інших представницьких органів працівників в сфері праці
ТЕМА 6. Правовідносини в сфері трудового права
ТЕМА 12. Оплата і нормування праці
ТЕМА 14. Трудовий розпорядок. Дисципліна праці і дисциплінарна відповідальність
Тема 11. Робочий час і час відпочинку
ТЕМА 9. Трудовий договір
ТЕМА 8. Правове регулювання працевлаштування і зайнятості
ДОДАТОК 1
оформлення щоденника
Цілі і завдання практики, її місце в навчальному процесі
Оформлення звітної документації по практиці
ВСТУП
ТЕМА 17. Охорона праці
ТЕМА 19. Трудові спори
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Акти Верховного Суду РФ
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
ТЕМА 20. Міжнародне та порівняльне трудове право
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Нормативно-правові акти
Акти Конституційного Суду РФ
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Нормативно-правові акти
Методичні вказівки щодо вивчення теми
Розділ 8. Особливості менеджменту в виробничих системах
Розділ 6. Організація праці та технічне нормування
Розділ 4. Організація процесів технічного обслуговування виробництва
Розділ 5. Управління якістю продукції та організація технічного контролю
Розділ 3. Проектування і організація виробничих процесів
Розділ 2. Стратегія і організація процесів науково-технічних нововведень.
Розділ 1. Промислові підприємства як об'єкт організації та управління
Характеристика коробок промислових протигазів по СДОР
Після нормалізації дихання та серцевої діяльності потерпілого слід зігріти, укрити і доставити на медичний пункт. 4 сторінка
Після нормалізації дихання та серцевої діяльності потерпілого слід зігріти, укрити і доставити на медичний пункт. 3 сторінка
Після нормалізації дихання та серцевої діяльності потерпілого слід зігріти, укрити і доставити на медичний пункт. 1 сторінка
Після нормалізації дихання та серцевої діяльності потерпілого слід зігріти, укрити і доставити на медичний пункт. 2 сторінка
Перша допомога.
хімічні опіки
Сигнали управління вертольотом з землі
Клініко-епідеміологічна характеристика чуми, холери, лихоманок Ласса, Ебола, хвороби Марбург
Питома вага грунтів, що застосовуються при знешкодженні витоку СДОР 6 сторінка
Питома вага грунтів, що застосовуються при знешкодженні витоку СДОР 5 сторінка
Питома вага грунтів, що застосовуються при знешкодженні витоку СДОР 4 сторінка
Клініко-епідеміологічна характеристика чуми, холери, лихоманок Ласса, Ебола, хвороби Марбург
Хімічні засоби, рекомендовані для знищення гризунів
Звіт про виконану пошуково-рятувальної роботи
Перша допомога.


перша | Попередня | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати