На головну

Охорона праці

сторінка 13

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Вплив ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ НА САМОПОЧУТТЯ ЛЮДИНИ
Відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю працівника
Додаток 18. Види інструктажів.
Комбінований вплив шкідливих речовин на організм людини
Тема 11 Розпилювання і припасовка
лабораторне завдання
ОРГАНІЗАЦІЯ курсового ПРОЕКТУВАННЯ
Перша допомога при ураженнях електричним струмом
Захист від іонізуючих випромінювань
трубопровідні роботи
ВИСНОВОК
Виробнича структура металургійного підприємства. 4 сторінка
Умови підвищеної небезпеки (ПО) обморожень
Нормування ЕЕ в діапазоні частот 30 кГц-300 ГГц
Безпеки робочого середовища
Форма запису вихідних даних
Нормування магнітних полів струмів промислової частоти
УДК 614.8.084
Узагальнені кількісні показники рівня небезпек
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
Поняття міжнародно-правового регулювання праці, його суб'єкти
Поняття вібрації. Джерела вібрації в підземних умовах
Порядок застосування та оскарження дисциплінарних стягнень
Критерії оцінки травматизму
Класифікація надзвичайних ситуацій
Класифікація виробничих приміщень і зовнішніх електроустановок по вибухо- і пожежонебезпечних зон
Класифікація забруднювачів
Забруднювачі водних джерел
Безпека життєдіяльності 5 сторінка
Слюсаря механоскладальних робіт
КВИТОК №13
Ураження електричним струмом
додатки
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ
Альтернативні методи обробки
склеювання
Основні принципи ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Розрахунок часу евакуації
Небезпечні і шкідливі фактори будівельного виробництва
Додаток 5. Робочий час і час відпочинку, відпустки
людини
Забезпечення висвітлення робочого місця
Надання першої допомоги при НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ
Фактори, що впливають на результат поразки електричним струмом
Класифікація умов праці за факторами робочого середовища
Дія іонізуючого випромінювання на організм людини
ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ курсового проекту
Робочі креслення деталей
ключові положення
для освітленості
Додаток 12. Формування служб охорони праці
Витрати на сертифікацію продукції.
Додаток 8. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
Охорона праці і технічна естетика
Правила безпеки праці
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ І ПРОФЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ЗАХОДИ Щодо ЇХ попередження
ТЕПЛООБМІН ЛЮДИНИ З НАВКОЛІШНІМ середовище
Надання допомоги при обмороженні
Причини їх появи і способи попередження
РЕЦЕНЗІЯ
теоретичний мінімум
Підготовка і проведення вимірювань люксметром Ю-117.
теоретичний мінімум
Шкідливі речовини
Піску і інших речовин
Основні трудові обов'язки працівника і роботодавця (адміністрації)
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З Розділом
Організація проведення інструктажів та стажування
Додаток 34. «Класифікація шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Ознаки приміщення з підвищеною небезпекою ».
Додаток № 38. «Основні права державних інспекторів праці».
Додаток № 53. «Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки».
Додаток № 1. Поняття трудового договору.
Додаток № 15. Порядок навчання керівників і фахівців питань охорони праці.
На виробництві
Гігієна праці ЖІНОК
Перша допомога при пораненнях і ударах.
Розрахунок зубів на статичну міцність
Уточнення параметрів закритої зубчастої передачі
сигнальне пофарбування
Кримінальне покарання.
Додаток 9. Обов'язки керівника щодо забезпечення охорони праці в своєму підрозділі
Правила внутрішнього трудового розпорядку.
ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
Засоби захисту від ураження електричним струмом
Наплавлення
Перша допомога при пожежах та опіках
Додаток 20. Первинний інструктаж.
Законодавчий ТА нормативна база УКРАЇНИ Про охорону праці. ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ про охорону праці
Гігієнічна класифікація ПРАЦІ
Нормування виробничого мікроклімату
Санітарно - захисні зони (СЗЗ)
Санітарно-гігієнічні нормативи як критерії екологічності джерела впливу на середовище проживання
Органи державного управління охороною праці в РФ
Нагляд за канатами
Національні джерела регулювання підготовки та перепідготовки кадрів
Поняття і значення дисципліни праці та методи її забезпечення
Громадянин (працівник) як суб'єкт трудового права
вогнестійкість будівель
У будівлі
Надзвичайних ситуацій
Електромагнітні поля і випромінювання
Причини поразки людини електричним струмом
Пристрій приладу РКСБ-104 і порядок його застосування
теоретичний мінімум
САРАНСЬК 2003
Міністерство сільського господарства Російської Федерації
Додаток № 6. Колективний договір.
Матеріальна (розділ 11 ТК РФ)
Додаток № 17. Позачергова перевірка знань з охорони праці керівників і фахівців.
Понаднормова робота
Оплата при відхиленнях від нормальних умов праці
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
Заходи дисциплінарного стягнення і порядок їх застосування
Рудничні і підземні пожежі
Випробування рудничних канатів
Шахтні води, питне водопостачання, асенізація
Санітарні правила утримання гірничих виробок
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМАМИ
І умови безпеки їх експлуатації
теоретичний мінімум
теоретичний мінімум
Буріння, отбойка, обвалення руди при очисній виїмці
За порушення правил і норм з охорони праці
Права, обов'язки і пільги трудящих
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Порядок виконання роботи
глосарій
Додаток 22. Цільовий інструктаж.
Додаток 35. Засоби індивідуального захисту.
Надання допомоги при опіках
Додаток 17. Позачергова перевірка знань з охорони праці керівників і фахівців.
Виробничий шум
Нормування електромагнітних полів радіочастот
Можна виділити 4 методичних підходи до визначення ризику.
КРАСНОЯРСК 2010
За пожежною небезпекою
За вибухопожежної небезпеки
Загальні відомості про слюсарній справі
виробничих майстерень
Правила виконання робіт при розрізанні металу
Стаціонарне обладнання для притирання і доведення
додаток Л
Безпека життєдіяльності 2 сторінка
Вплив хімічних речовин на живі організми
Основні розділи ОВНС
Поняття і класифікація відходів
Виробнича структура металургійного підприємства. 6 сторінка
лабораторне завдання
Вибір матеріалу коліс тихохідної ступені
Джерела ЕМП і класифікація електромагнітних випромінювань
Розрахунок необхідного повітрообміну
Ультразвук і інфразвук
Блискавкозахист будівель і споруд
Приміщення з постійним перебуванням людей повинні мати, як правило, природне освітлення.
ОСНОВНІ ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ
Отруєння хімічними речовинами.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ
КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ
Вимоги безпеки праці до електричних машин та апаратів
Додаток № 12. Формування служб охорони праці.
Порядок розроблення, погодження, затвердження
Додаток 33. Оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві та їх облік.
Розміщення первинних засобів пожежогасіння та їх кількість. протипожежні двері
Пристрій приладу і порядок його застосування
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ
Вимоги ПБ до конвеєрного транспорту
Додаток № 51. «Дії працівників та керівників при виявленні пожежі».
У гірських виробках
Додаток № 49. «Надання допомоги при переломах, вивихах, ударах».
Додаток № 50. «Нормативні акти з пожежної безпеки».
вентиляційні установки
II. Посадові обов'язки
БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ
додаток Т
Передавальні числа елементів приводу
ВСТУП
Гавриш П.В.
ЗАСОБИ І МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД ШУМУ
І енергетичні характеристики людини
Мета та завдання ОХОРОНИ ПРАЦІ
Системний підхід у визначенні безпеки і ризику
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК
Квантификация небезпек.
допоміжні знаки
об'єктів
Штучне освітлення
Заходи заохочення за успіхи в праці
Квиток № 2.
Мінімальні розміри провідників для занулення обладнання
ВСТУП
летального ризику
ключові положення
для поглибленого вивчення дисципліни
Страхування небезпечних виробничих об'єктів
накочення резьб
І способи попередження
І способи попередження
Зовнішня блискавкозахисна система


перша | Попередня | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати