На головну

Охорона праці

сторінка 12

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Стаття 186. Виключена
Стаття 185. Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Стаття 171. Право працівника на перенесення або продовження трудового відпустки протягом поточного робочого року
Стаття 136. Вихідні дні
Стаття 114. Скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників
Стаття 126. Підсумований облік робочого часу
Стаття 111. Нормальна тривалість робочого часу
Стаття 128. Режим гнучкого робочого часу
Стаття 133. Обов'язок наймача по організації обліку робочого часу
Кримінальна відповідальність
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ
адміністративна відповідальність
Матеріальна відповідальність
дисциплінарна відповідальність
Види інструктажів з охорони праці
Вентиляція - система зручностей, забезпеч. На робочому місці мікроклімат і чистоту повітря середовища в соотв. З сан-тех нормами.
Травматизм та захворюваність
Загальні вимоги, порядок розробки та затвердження інструкцій
Технічні характеристики.
Загальні відомості.
Методичні рекомендації щодо виконання роботи.
Короткий опис роботи.
Теоретична частина.
Порядок проведення експерименту.
Порядок виконання роботи.
Експериментальна частина.
Порядок проведення експериментів.
Заходи безпеки.
Теоретична частина.
Комплект поставки.
Обладнання, що застосовується і прилади.
Нормування вібрацій.
Методи і засоби вібраційного захисту.
Короткий опис роботи
Методичні рекомендації.
Державна освітня установа
Короткий опис роботи.
Вищої професійної освіти ЛНР
ВСТУП
до усної державного іспиту.
Ступінь руйнувань елементів об'єкту (підприємств) при різних надлишкових тисках ударної хвилі, кПа
Система подачі повітря.
Система водопостачання.
Рішення
Рішення
РОЗДІЛ 2
Коефіцієнт тертя f між поверхнями різних матеріалів
До перекидання
Результати оцінки стійкості трансформаторної підстанції до зміщення
Рішення
Тема 1.1. Основні початку трудового законодавства.
Тема 2.6. Участь працівників в управлінні організацією.
Тема 3.5. Захист персональних даних працівника.
Тема 6.2. Заробітня плата.
Тема 12.4. Особливості регулювання праці керівника організації та членів колегіального виконавчого органу організації.
Розділ 13. Захист трудових прав працівників. Вирішення трудових спорів. Відповідальність за порушення трудового законодавства.
Тема 10.2. Організація охорони праці. Забезпечення прав працівників на охорону праці.
Тема 8.2. Дисципліна праці.
Тема 7.4. Гарантії і компенсації працівникам, пов'язаних з розірванням трудового договору.
Теми контрольних робіт
Конструктивні рішення по захисту навколишнього середовища.
Вступ
Опис проектованого об'єкта
Початкові дані
Підбір змішувальних машин
опис конструкції
Розрахунок основних параметрів змішувачів.
Підбір стрічкового конвеєра для транспортування щебеню і піску
Розробка схеми компонування змішувального вузла
Підбір дозаторів
Приклад оформлення змісту
Приклад оформлення списку використаних джерел
Початкові дані
Короткі загальні вимоги щодо оформлення пояснювальної записки
Титульний лист і завдання
Мета та завдання дипломного ПРОЕКТУВАННЯ
ВСТУП
Організаційні, технологічні та інші рішення щодо усунення небезпечних і шкідливих факторів
Оцінка умов праці за показниками напруженості трудового процесу
Ідентифікація та аналіз шкідливих і небезпечних факторів
Для студентів економічних спеціальностей
Комплексний аналіз умов праці
Аналіз виробничого травматизму і захворюваності
з охорони праці при роботі з персональними комп'ютерами
Оцінка впливу підприємства на екологічну обстановку
Висновки і пропозиції
Складання інструкції з охорони праці
Аналіз економічної ефективності впровадження заходів з охорони праці
Аналіз соціальної ефективності впровадження заходів з охорони праці
Робота допущена до захисту
Характеристика конкурентів представлена ??в таблиці 2.1.1.
Випадки оформлення акту про невиробничому нещасний випадок форми НП
Розслідування нещасного випадку при реорганізації (ліквідації) наймача.
Порядок розслідування наймачем нещасних випадків на виробництві.
Першочергові обов'язки наймача, страхувальника, якщо стався нещасний випадок на виробництві.
Проведення інструктажів з охорони праці
Обов'язки потерпілого, інших осіб у разі нещасного випадку.
Обов'язки наймача при проведенні спеціального розслідування нещасного випадку.
Складання акту за результатами розслідування професійного захворювання
Питання 4.Требованія до мікроклімату.
Питання 5 Захист від неіонізуючих електромагнітних випромінювань.
ВИМОГИ ДО ВИСВІТЛЕННЯ на робочих місцях, ОБЛАДНАНИХ ВДТ, ЕОМ І ПЕОМ
Яскравістю L.
Основні причини нещасних випадків на виробництві.
НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ Працюючих за робітничими професіями з питань охорони праці
Права роботодавця в галузі охорони праці. Обов'язки працюючого в галузі охорони праці.
Обов'язки працюючого в галузі охорони праці.
Обов'язки роботодавця щодо забезпечення охорони праці.
Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки працюючих.
Правила пожежної безпеки Республіки Білорусь ППБ 1-2014.
Питання. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
Кодекс РБ про адміністративні правопорушення
Принципи забезпечення безпеки можуть класифікуватися за кількома ознаками.
Розслідування та облік нещасних випадків і профзахворювань
Сукупність зазначених небезпек і шкідливостей формує умови праці, що впливають на персонал.
Питання 5. Поняття про небезпечні та шкідливі виробничі фактори, їх класифікація та коротка характеристика.
Стаття 306. Порушення правил охорони праці
Нормованими параметрами змінного магнітного поля є напруженість поля і магнітна індукція.
Мобільна телефонія як джерело мікрохвильового електромагнітного випромінювання
Електромагнітне випромінювання
Питання 5. Вимоги електробезпеки при нормальних умовах експлуатації і в аварійній ситуації.
Питання 3. Вимоги до візуальних ергономічних параметрах.
Питання 2. Основні вимоги до організації робочого місця користувача.
Питання 1. Види небезпечних та шкідливих факторів при роботі на персональному комп'ютері.
Заходи щодо зниження шуму
На напрузі понад 1000 Вольт.
На напрузі до 1000 Вольт.
Питання 3. Явище при стікання струму в землю. Напруга дотику і кроку.
Питання 4. Класифікація приміщень за ступенем електробезпеки.
Основні заходи захисту від ураження струмом.
Розглянемо ці чинники
Питання 1. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Фактори, що впливають на ступінь ураження електричним струмом.
Питання 5. Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення електробезпеки.
Захисне заземлення.
Звільнення людини від дії електричного струму.
Питання 7. Ізолюючі захисні засоби (основні і додаткові).
Захисне відключення.
Захисне занулення.
Концепція національної безпеки Республіки Білорусь, затверджена Указом 11резідента Республіки Білорусь від 09 листопада 2010№ 575.
Небезпеки і загрози для людини, об'єктів і природного середовища в Республіці Білорусь
Екологічна небезпека.
структура дисципліни
Питання 1. Введення.
Небезпеки пов'язані з соціальними процесами і поведінкою людини.
Класифікації НС.
Організація цивільної оборони об'єкта
І екологічну безпеку.
Сили і засоби ГСЧС.
Державна система попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (ГСЧС)
Екологічного характеру (екологічні лиха і екологічні катастрофи);
курсової роботи
Вступ
Методичні рекомендації щодо
Вступ
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Брошурування пояснювальної записки
Приклади запису деяких використаних джерел
функцій
Додаток Б Завдання на курсову роботу
Датчик температури високої точності
ДВ-02 датчик вологості
Передавальна функція САР
Приклад.
Якість управління системи
Визначення запасу стійкості системи
Безпека життєдіяльності
Алгебраїчний критерій (критерій Гурвіца)
Частотний критерій (критерій Найквіста)
Загальні рекомендації до практикам
Зовнішні та внутрішні вимоги
Орієнтовна тематика курсових робіт
Рекомендації по організації робіт над курсовою роботою
АНОТАЦІЯ
додаток
Вступ
Порядок захисту курсової роботи
Вимоги до написання та оформлення курсових робіт
Марта 2015 року
Порядок створення фермерського господарства
Державна підтримка фермерів
Стан і проблеми фермерства в РФ
Історія розвитку фермерських господарств в Росії
Розрахунок виробничої програми підрозділу
Етичні аспекти курсової роботи
Оцінка економічної ефективності
Розрахунки оплати праці
Визначення прямих витрат по підрозділу
ГРЕЧКА
Додаткова
електронні ресурси
Титульна сторінка
станція Колпіно
Забезпечення пожежної безпеки
СТАНЦІЯ ТОСНО
II. Порядок виконання
IV. Види і структура дипломної роботи
глосарій
Приклад оформлення діаграми
дипломної роботи


перша | Попередня | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати